böbrek

Kreatinin Nedir Kreatinin Klirensi Nedir

Kreatinin Nedir Kreatinin Klirensi Nedir

Kreatinin, normalde vücudunuzdan böbrekler tarafından filtre edilen atık maddedir. Böbrekler kreatinin'i kandan idrara filtreler ve hemen hemen hiç birini absorbe etmez. [1]
Böbrek Yetmezliği

Böbrek Yetmezliği

Böbrek yetmezliği, böbrek arter hastalığının sebep olduğu, böbreklerde ki kan akışında azalmadan kaynaklanabilen böbreklerin işlevsel bozukluğudur. Normalde, böbrekler vücut sıvı ve kan basıncını düze