kreatinin klirensi

Kreatinin Nedir Kreatinin Klirensi Nedir

Kreatinin Nedir Kreatinin Klirensi Nedir

Kreatinin, normalde vücudunuzdan böbrekler tarafından filtre edilen atık maddedir. Böbrekler kreatinin'i kandan idrara filtreler ve hemen hemen hiç birini absorbe etmez. [1]