Senede icra nasıl koyulur?

işlemleri kendim yapmak istiyorum Senedi icraya koyabilmek için hangi formları doldurmam gerek örnek 1 mi 10 mu

F
0 kişi takip ediyor.
Misafir olarak yayınla
6
6 CEVAP

Bölgenizde en yakın İcra dairesine talepte bulunun size gerekli formları bilgileri verirler

Ş

Adamların burnu bir karış havada avukata git diyor.

F

O zaman oralarda Olan arzuhalcılara sor onlardan yardım al

Şirincan Kadir 5 yıl

Örnek 10

E

T. C.​
​Örnek No: 10*
...................... İcra Dairesi
Dosya No : ........................

KAMBİYO SENETLERİNE (ÇEK, POLİÇE VE EMRE MUHARRER SENET) ÖZGÜ
HACİZ YOLU İLE YAPILACAK
TAKİPTE ÖDEME EMRİ

1-Alacaklı ve varsa kanuni temsilcisinin ve ​....................................................................
vekilinin adı, soyadı, vergi kimlik numarası ​....................................................................
ve yerleşim yerindeki adresi; alacaklı yabancı ....................................................................
ülkede oturuyorsa Türkiye’de göstereceği ....................................................................
yerleşim yerindeki adresi ​: ..................................................................

2-Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı ....................................................................
soyadı ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı ​....................................................................
tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası ​: ..................................................................

3-Alacağın veya istenen teminatın Türk parasıyla​....................................................................
tutarı, faizli alacaklarda faizin miktarı ile​....................................................................
işlemeye başladığı gün; alacak veya teminat​....................................................................
yabancı para ise alacağın hangi tarihteki kur ​....................................................................
üzerinden talep edildiği ve faizi ​: ..................................................................

4-Senet ve tarihi ​: ..................................................................

5-Bir terekeye karşı yapılan takiplerde mirasçıların ...................................................................
adları, soyadları ve yerleşim yerindeki adresleri ​ : .................................................................

​yukarıda yazılı borç ve giderleri işbu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren (10) gün içinde ödemeniz; takibin dayanağı senet kambiyo senedi niteliğini haiz değilse (5) gün içinde icra mahkemesine şikâyet etmeniz; takip dayanağı senet altındaki imza size ait değilse yine bu (5) gün içinde ayrıca ve açıkça bir dilekçe ile icra mahkemesine bildirmeniz; aksi takdirde kambiyo senedindeki imzanın sizden sadır sayılacağı; imzanızı haksız yere inkar ederseniz takip konusu alacağın yüzde onu oranında para cezasına mahkûm edileceğiniz; borçlu olmadığınız veya borcun itfa veya imhal edildiği veya alacağın zamanaşımına uğradığı veya yetki hakkında itirazınız varsa bunu sebepleriyle birlikte (5) gün içinde icra mahkemesine bir dilekçe ile bildirerek icra mahkemesinde itirazın kabulüne dair bir karar getirmediğiniz takdirde cebri icraya devam olunacağı; itiraz edilmediği ve borç ödenmediği takdirde (10) gün içinde 74 üncü maddeye, itiraz edilip de reddedildiği takdirde ise (3) gün içinde 75 inci maddeye göre mal beyanında bulunmanız; bulunmazsanız hapisle tazyik olunacağınız, mal beyanında bulunmaz veya gerçeğe aykırı beyanda bulunursanız ayrıca hapisle cezalandırılacağınız ihtar olunur.
(İİKm. 168)
..../..../...........
İcra Müdürü
Mühür ve İmza

*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 163’e karşılık gelmektedir.

H

Dosya numarasını boş bırakıyorsunuz icra müdürlüğüne gittiğiniz zaman size dosya no verecekler orada dolduruyorsunuz barodan bir adet dosya alın kırtasiyeden alınan dosyaları kabul etmiyorlar sormak istediğiniz birsey olursa yine sorabilirsiniz

H

Tsklr

F