TSK Sağlık yeteneği yönetmeliği

- TSK SAĞLIK YETENEĞİ YÖNETMENLİĞİ -
TÜRK HAVA KUVVETLERİ SAĞLIK MUAYENESİ

c) Göz:
1) Her iki gözün görme derecesi camlarla düzeltildikten sonra ayrı ayrı 20/20 (10/10)’den
aşağı olmayanlar.
2) Görme fonksiyonunu bozmayan, irritasyon yapmayan, ilerleme göstermeyen, tıbbi ve
cerrahi tedavi ile iyileşmiş kirpik ve kapak hastalıkları olmayanlar.
3) Görme keskinliğini bozmayan, ilerleme göstermeyen kornea, konjonktiva hastalıkları ve
sekelleri olmayanlar.
4) Tıbbi ve cerrahi tedavi ile iyileşmiş gözyaşı sistemi hastalıkları olmayanlar.
5) Binoküler görmeyi ve derinlik hissini bozmayan, 10 prizma dereceyi geçmeyen
esoforyalar, 6 prizma dereceyi geçmeyen ekzoforyalar, 1,5 prizma dereceyi geçmeyen
hiperforyalar, mikrotopiya da dahil olmak üzere heterotropiyası olmayanlar, ekstraoküler kas
cerrahi geçirenlerde rezidüel heteroforya, heterotropi (mikrotopiya dahil) ve motor duyu problemi
olmayanlar.
6) 20/20 (10/10) görmeyi bozmayan, çeşitli nedenlerle oluşmuş kornea kesafetleri,
parasantral lens kesafetleri, santral lens kesafetleri, vitreus kesafetleri ve dejenerasyonları, göz tabakalarının çeşitli şekil bozuklukları ve sekelleri (Kategori-1 hava aracı uçucularında santral lens
kesafetleri uçuşa elverişli kabul edilmez.) olmayanlar.
7) Her iki gözün görmeleri düzeltmeden sonra ayrı ayrı 20/20 (10/10) olmak şartıyla +3.00
diyoptri (dahil) hipermetropi, -2.00 diyoptri (dahil) miyopi ve diyoptrisi en fazla olan eksendeki
refraksiyon bozukluğu +2.00 diyoptri veya -2.00 diyoptriyi geçmeyen çeşitli astigmatizmalar
(Kategori-2 ve kategori-3 hava aracı pilotları ile seyrüsefer sınıfı için -3.00 diyoptri (dahil) miyopi ve
+3.00 diyoptri veya -3.00 diyoptriyi geçmeyen çeşitli astigmatizmalar; kategori-4 uçuş için ise -4.00
diyoptriyi geçmeyen miyopi ve +/-4.00 çeşitli astigmatizmalar elverişli kabul edilir.).
8) Tashihli görmesi 10/10 (20/20)’den aşağı olmayan +/-4.00 diyoptriyi geçmeyen miyopi,
hipermetropi ya da yüksek eksende +/-4.00 çeşitli astigmatik kusuru olan ve başka bir göz hastalığı
olmayan uçucu personelden kendi talebi ve hava sağlık ve muayene merkezi kararıyla, Gülhane
Askeri Tıp Akademisince uygun görülecek yöntemle (PRK, LASEK veya LASİK) Gülhane Askeri
Tıp Akademisinde ya da Gülhane Askeri Tıp Akademisinin uygun gördüğü başka bir sağlık
kuruluşunda ameliyat olup, yeterli süre takipten sonra görme kaybı ve komplikasyon gelişmemiş
olanlar.
9) Her iki gözde yakın görme 20/200 (1/10)’den aşağı olmayıp düzeltme ile 20/20 (10/10)
olanlar.
10) Yumuşak kontakt lens kullanımı (Bifokal, multifokal veya variofokal yumuşak kontakt
lens olmaması, kontakt lens üzerine gözlük kullanılmaması, yumuşak kontakt lens ile uzak ve
yakın görmelerin her iki gözde ayrı ayrı 20/20 (10/10) olması gerekir.).
11) Uçucu personelde diskromatopsi bulunmaz. Diskromatopsi muayenesinde standart
renk görme testinin (Ischiara) her bir sayfasına 3 ila 5 saniye bakarak en az 14 kart görmek şartıyla
2 veya daha az yanlış yapanlar sağlam kabul edilir.
12) Santral ve parasantral hariç olmak üzere tam olarak iyileşmiş, nüks etmeyen, görme
alanında toplam 1/10’dan fazla kayıp yapmayan, uzak görme 20/20 (10/10) olmak şartıyla iris,
korpus siliare, retina, koroidea ve görme siniri hastalıkları, metamorfobsi oluşturmayan drusen ve
benzeri paramakuler ve makuler lezyonlar (retina dekolmanı ve flörosan anjigrafi ile görme
derecesinde azalma riski taşıyan makula lezyonları hariç).
13) Giriş esnasında veya cerrahi girişim ile çıkarıldığında görmeyi bozmayan veya
ilerlemeyen, komplikasyon yapmamış, göz ön segmentinin yabancı cisim ameliyatları (retina ve
koroideayı zedeleyen arka segment yabancı cisimleri hariç).
14) Komplikasyon yapmayan ve görmeyi bozmayan tam şifa bulmuş selim ekstraokuler
tümörler (lipom, kist dermoid ve benzeri).
15) Göz içi basıncı birbirini takip eden en az iki ölçüm sonucunda 22 mmHg aplanasyondan
aşağıda olan glokoma ait görme alanı ve optik sinir değişiklikleri gelişmeyen her iki göz arasında 6
mmHg aplanasyondan daha az farkı olanlar. (Göz içi basıncı 22 mmHg ila 30 mmHg aplanasyon
arasında olup üç aylık periyodlarla yapılan kontrollerde görme sinirinde veya görme alanında göz
içi basıncına bağlı değişiklikler tespit edilmeyenlere oküler hipertansiyon olarak tanı konulur.).

D
0 kişi takip ediyor.
Misafir olarak yayınla
6
6 CEVAP

doğukan
Kardeşim deriyide koyarmısın

V

nasıl ?

Doğukan Sökin 2 yıl

Cilt hastalıklarını diyor

Sezerr Srt 2 yıl

Deri tümörleri, ciddi derecede yanık izleri, tedavi ile iyileşmiş olan tüberküloz ve türevleri, hareket etmeye engel olacak bozukluklar, kronik rahatsızlıklar askerliğe engel teşkil etmektedir.

Doğukan Sökin 2 yıl

Vitiligo?

Veli Küpelikılıç 2 yıl

Veli Küpelikılıç A) 1. Silâhlı hizmete engel olmayan, tedavi ile iyileşen veya iyileşme dönemleri gösterebilen kronik ve sınırlı deri hastalıkları ve belirtileri (psoriasisler, skleroderma plakları, lokalize atrofiler, kronik ekzamalar, yaygın olmayan vitiligo plakları, yürüyüşe ve silâhlı hizmete engel olmayan çeşitli nedenlerle oluşmuş keratodermiler, sıcak mevsimlerde devam etmeyen iktiyozis ve benzeri deri hastalıkları). B) 2. Güneş ışınlarından etkilenen aktinodermatozlar, yaygın diskoid lupus erythematosus, deri porfiriası, el, yüz veya vücudu kaplayan yaygın vitiligo

Doğukan Sökin 2 yıl

Cilt hastalıkları (sivilce) diş yapısının bozukluğu gibi faktörler nasıl sınıflandırılabilir peki?

E

com-kxkmwmq1bbx33edwb7ly.jpg

Sezerr Srt 2 yıl

Bunlar KHO'u mu yoksa Dış kaynaktan alımlarlamı ilgili

B

Hava Kuvetleri

Doğukan Sökin 2 yıl

hava harp okulu için

Sada Gürsal 2 yıl

Kalpte koyarımisin

N

Arkadaslar söyle bi duyum aldimda benim kol atiom 9 cm kasimda 4 dikis izi var bunu ayri ayrimi baz aliyor yoksa 13 cm die mi alio

F

Lazer ameliyati engel teşkil ediyor mu doğukan

Ş