Yargıtay ilamına nasıl ulaşılır?

Sadece Mahkeme ismi ve Dosya numarasindan yargıtay ilamına nasıl ulaşılır?
C
0 kişi takip ediyor.
Misafir olarak yayınla
1
1 CEVAP

Ya mahkemeden dosyaya bakılır ya da dosyanın tarafı e devlet uygulaması üzerinden bakabilir

M

Murat Mamat Dosya 1997 yılına ait Bakırköy ... Asliye Hukuk Mahkemesinde olup, Dosyaya bakılıp Yargıtay ilamına bakmanız ne kadar masrafi olur?

Celil Kodal 3 yıl

Celil masraftan önce siz dosya bilgilerini atın adliye açıldığında bakalım bu ben de merak ettim 97'den bir dosyaya nasıl ulaşabilirim diye ????????

Murat Mamat 3 yıl

Murat Mamat Bakırköy 7.Asliye Hukuk Mahkemesi 1997/876 esas no. Dava Vakıflar idaresinin dava konusu taşınmazdaki arsa payları üzerindeki "Bezm-i Alem Valide Sultan vakfından icarelidir" . şerhinin işlenmesi talebiyle açılmış. Dosyaya ismet sungurbey tarafından sunulan bilirkişi raporuna göre dava konusu taşınmazın Gayrisahih vakif olduğu konusundaki görüş bildirmiştir. Acaba mahkemede Yargıtay ilamiyla bu yönde mi karar vermiş.? Şayet bu yönde karar verildiyse bize emsal olabilecek diye düşünüyorum.

Celil Kodal 3 yıl