Ahura Mazda kimdir?

Ahura Mazda kimdir?

Zerdüştlükte Ahura Mazdda göklerin ve yerin, diğer bir deyişle maddi ve manevi dünyaların yaratıcısıdır. Birbirini izleyen karanlıkla aydınlığın kaynağı, evrensel adaletin yaratıcısı, doğanın merkezi, ahlaki düzeninin kurucusu ve tüm dünyaların yargıcıdır.

Ahura Mazda'nın nitelikleri
1. Doğruluk ya da kusursuz düşen (aşa vahishta)
2. İyi akıl (vohu monah)
3. İyiliksever bağlılık (spenta armaiti)
4. Yararlı egemenlik (kshathra vairya)
5. Bütünlük ya da kusursuzluk (haurvatat)
6. Ölümsüzlüktür (ameratat)

com-ct2dlfj436mfz05tny04.jpg
K
0 kişi takip ediyor.
Misafir olarak yayınla
6
6 CEVAP

Zerdüştlük inancına göre Tanrı kadın ve erkeği bir arada ve birbirine arkadaş olarak yaratmıştır. Bu inançta kadın ve erkek eşit olarak kabul edilmektedir. Zerdüşt inancının gelişip yayıldığı bölgelerde çok eşliliğin azaldığı ve tek eşliliğin arttığı görülmüştür. Zerdüştilikte, doğru yaşama, ahlaki emirlere uyma esastır. Ahlaki emirler; iyi düşünce, iyi söz, iyi iş diye özetlenir. Fakirlere cömert davranma, yabancılara misafirperverlik, bütün lekelerden uzak kalma, toprağı sürme, sığırlara bakma, sıkıcı şeyleri imha da faziletli işlerden sayılır. Bazı cinsi konular ve ölü bedenine temas, kirlenmeye yol açar, özel ayinler gerektirir. Yine Zerdüşt inancı her alanda tarım ve hayvancılıkla uğraşılıp bol üretimin sağlanmasını tavsiye etmektedir. Temiz hayvanlardan sayılan köpek ve kedinin öldürülmesini büyük günah saymaktadır. Döllenmeyi ve çiftleşmeyi önleme kesin olarak yasaklanmıştır. Bu inançta şarabın ibadetle ilgili olarak dini düşüncelerin geliştirilip derinleştirilmesi ve ruh gözünün açılması amacıyla içilmekte olduğu vurgulanır. Avesta'nın Gatha bölümünde belirtildiğine göre dini inanç alanında şarkı ve şiirlerin önemli bir yeri olduğu görülür. Zerdüştün Cenneti şarkılı bir yer olarak değerlendirdiği dikkate alınırsa bunun önemi daha iyi kavranır.

K

Zerdüşt ler genelde hangi iller de yada ülkede yaşarlar Bilgi için teşekkür ederim Iyı akşamlar

Egemen Yüzdemir 2 yıl

Kevser Aryindoğan hanım islam ve hristiyanlık dinlerine benzerliğinden bahsetmeniz mümkün müdür?

H

Ahura Mazda iyilik, Ahreman kötülük tanrısıdır ve savaş halindedirler. Zerdüşt bir gölün kenarın da izdivaya çekildiği bir gün kendisine peygamberlik iner. 30 yaşın da miraca Ahura Mazdanın huzuruna çıkar Zerdüştlüğün kuralları öğretilir.(tanıdık geldi mi !)Zerdüşt bir kimse öldüğünün dördüncü günü muhakeme edilir ve civat köprüsüne çıkartılır. İyi bir Zerdüşt ise karşıya geçer(sonrasını biliyoruz zaten) değilse köprü keskin bir kılıca dönüşür ve kişi cehenneme düşer(!).Ateş en kutsalları arasındadır. Kadın erkek birarada bir ateşin etrafın da ilahiler okuyarak ibadet ederler. Osman Balcıgil'in Zerdüşt'ün Sırrı kitabını öneririm Zerdüştlüğün çıkışını, devam ettirilme çabasını roman tadında anlattığı güzel bir kitap. Dünya üzerinde de halen 5000 civarı Zerdüşt vardır.

H

Ahura Mazda ve AHRİMAN burada.

com-ck0wbepmsitkcbqvxij2.jpg

E

Ahmet yesevi kulturu bundan baya etkilenmis gibi duruyor

M

Paylaşımımız için teşekkür ederiz, ilk fırsatda bu akıcı üslupla 4 halife zamanını da anlatmanızı heyecanla bekliyorum, şimdiden teşekkür ederim.

M