Eski vekalet ile yeni dava açılabilir mi?

2013 de verilen Vekâlet ile 2019 da dava açabilir mi Avukat.?
Yoksa yeni Vekâlet verilmesi mi gerekir.?
Ö
0 kişi takip ediyor.
Misafir olarak yayınla
2
2 CEVAP

Normalde vekalet taraflarca kararlaştırılmadıysa süresiz verildiği kabul edilir. Kanunen böyle fakat yargıtay herhangi bir işlem yapılmamış ve bekletilen vekaletname için 10 yıl süre biçiyor. Buna göre açılır sorunuzun yanıtı

O

10 yil

G

Gürel özdeş Saygılar

Özgür Bayraktutan 2 yıl