Öğretmenliğin zorlukları

öğretmenlere; ne güzel işiniz var bol tatiliniz var, yata yata para kazanıyorsunuz diyenler haklı. Aşağıda öğretmenlerin yaptıkları işleri okuyunca öğretmenliğin gayet basit bir meslek olduğunu siz de göreceksiniz. Şayet okumaya dayanabilirseniz )

1- toplantılara katılınacak,

2- yıllık plan yapılacak

3- günlük plan yapılacak

4- ogye çalışmasına katılınacak

5-tky çalışmalarında bulunulacak

6- nöbet tutulacak

7- sınıflar düzenlenip panolar hazırlanacak

8- toplantılar hafta sonları veya ders saatleri dışında yapılacak

9- kurumların açtığı sınavlara ucuz iş gücü olarak gidilecek,

10- seçimlerde zorunlu olarak sandık başkanı olunacak

11- envai çeşit tören, kutlama vb. Programa katılınacak.

12- her hafta tüm öğrenciler için ve tüm derslerde değerlendirme formları doldurulacak.

13- kişisel dosyalar her dönem sonunda doldurulacak.

14- öğrenci tanıma fişleri doldurulacak.

15- portfolyo dosyalarına hiçbir çalışma getirmeyen öğrencilere çalışmalarını getirmeleri için yalvarılacak.

16- öğretmenliği öğretmenlerden iyi bilen velilere dert anlatılacak.

17- sosyal kulüp çalışmaları ve toplantıları yapılacak.

18- rehberlik çalışmaları, anketleri yapılacak ve raporları tutulacak

19- ders işlemek yerine internetteki ve kitaplardaki bilgileri bize okuyarak "bak okuyan toplumuz" imajı veren insanların zorunlu seminerlerine katılınacak.

20- pansiyonda nöbet esnasında öğrencilerin yemek etüt, uyku, banyo, hastalık, can sıkıntısı, aileden ayrılık sendromu, koğuş ve oda düzeni durumlarına bire-bir müdahil olunacak.

21- sınırsız sorumluluk, öğrenci takılıp düştüğünde polise ifade verilecek. Hiçbir dayanağı olmaksızın dayakçı öğretmen olmakla suçlanılacak.

22- öğrencilere çalışma kâğıdı hazırlanacak

23- öğrencilere yarın ne gibi etkinlikler yaptırabilirim diye düşünülecek

24- velilerle görüşülecek

25- teneffüslerde çocukların şikâyetleri dinlenecek

26- panolara asılan şeyler belli aralıklarla dosyalanacak

27- her hafta rehberlik ve sosyal etkinlikler dersi için tutanak tutulacak

28- toplum hizmeti için zaman yaratılacak

29- 40 dk içinde yüz kere öğretmenim diyen bücürlere efendim denilecek

30- kavga edenler ayırt edilecek, kafası gözü yarılanlara pansuman yapılacak,

31- değerlendirme testleri hazırlanacak

32- değerlendirme testleri evde değerlendirilecek,

33- üstüne saldıran veliler ikna edilecek,

34- bilgi yarışmalarına öğrenci hazırlanacak,

35- öğrencilerin evlerine gidilip hal hatırı sorulacak, 36- saha çalışması yapıp okula gelmeyen öğrencileri toplayacak ve okula getirecek,

37- temizlik, spor, fotokopi, demirbaş, sabun, tuvalet kağıdı için para toplanılacak,

38- taşımalı öğrencileri sabah servisten inerken sayıp kontrol edilecek,

39- öğle yemeğinde listeden çağırıp sıraya koyulacak,

40- okul çıkışı öğrenciler servislerine bindirilecek.

41- belirli gün ve haftalarla ilgili program hazırlanacak,

42- öğrencilere katılım için yalvarılacak,

43- belirli günler ile ilgili pano hazırlanacak,

44- panolar için yazı ve şiirler, bulunacak ya da kontrol edilecek.

45- veliler okulda bilgilendirilip, eğitilecek

46- kanuni hak olan sevk ve izin istenirken mahcup, hafif ve ince bir sesle rica edilecek ve sevk dersin olmadığı bir zamana denk getirilecek, hasta hasta derslere girilecek, bazı yerlerde muayene saati sevke yazdırılacak (diğer çalışanlara da mesai dışında mı sevk alın deniliyor acaba).

47- veli toplantıları yapılacak.

48- okul aile birliği toplantılarına katılınıp velilerin kahırları dinlenecek.

49- her dönem ve gerektiğinde zümre toplantıları yapılıp tutanak hazırlanacak.

50- yeni müfredat konusunda veliler bilgilendirilecek.

51- gözlem dosyaları tutulacak

52- etkinlik yaptırılacak (yapmayanlara bir şey yapılmayacak)

53- sınıf başkanı, kitaplık görevlisi, temizlik başkanı seçilip görevlerini yapıp yapmadıkları günlük olarak takip edilecek.

54- hizmetlilere ya da idareye bildirilen temizlik, tamirat ve görüşler bu kişiler tarafından dikkate alınmayacak.

55- gelen giden evrak defteri doldurulacak

56- laboratuar düzenlenecek, temizlenecek

57- müdür ve müdür yardımcılarının yapmak istemedikleri görevler yapılacak

58- çocukların elbise, saç, tırnak temizliği ile ilgilenilecek.

59- deneyler, gözlemler, etkinlikler için hazırlık yapılacak.

60- beslenme saatinde beslenme yaptırılacak.

61- başarısızlığın sebebi araştırılacak.

62- mahallede kavga edenlerin aileleri okulda dinlenecek.

63- müdür beye hesap verilecek.

65- dersi boş olan, derslerine branş öğretmenleri giren (özellikle sınıf öğretmenleri) öğretmenler, ''işlerim var şu boş sınıfa derse giriver'' diyen idarecilerin derslerine girilecek.

66- birilerine ek ders ücreti verebilmek için açılan seminer, hizmet içi eğitim vb. Şeylere gerçekten ihtiyacı olup olmadığını bilmeden, sormadan zorunlu olarak ders saatleri dışında katılmak zorunda kalınacak.

67- sorumluluğu çok yüksek olan nöbetçilikler yapılacak.

68- son zamanlarda artık iyice raydan çıkan eğitim sisteminde öğretmenlikten çok dadılık yapılacak.

69- müdür ve müdür yardımcılarının imalı ve iğneli sözlerine kulak asılmayacak, duymazlıktan gelinecek.

70- spor parası toplanacak.

71- yakacak ve ihtiyaçlar için aidat toplanacak hatta vermeleri için yalvarılacak

72- onur kurulu ve disiplin kurulu toplantılarına katılınacak

73- nöbet günü ve diğer günler öğrencilerin kılık kıyafet kontrolü yapılacak

74- nöbet defterine gelmeyen öğretmen yazılacak ve sınıf defteri imzalanacak.

75- zaman zaman öğrenci çantalarına arama yapılacak

76- okula getirilmesi yasak olan eşyalar için tutanak tutulacak ve bu eşyalar ailelerine teslim edilecek.

77- aidat toplanacak hatta vermeleri için yalvarılacak

78- nöbetlerde mıntıka temizliği yaptırılacak.

79- ünitelendirilmiş yıllık plan yapılan açıklamalar

80- iş günü takvimi

81- ünite süre çizelgesi

82- yıllık çalışma programı

83- haftalık ders programı

84- ünite çalışma dosyası

85- sınıf ders defteri

86- deney defteri raporu

87- gezi planı

88- öğrenci kişisel robşayanı

89- öğretmen not defteri

90- kitaplık ve defteri

91- çevre incelemesi

92- tebliğler dergisi fihristi

93- sınıf demirbaş listesi

94- ders dışı etkinlik dosyası

95- yazılı kağıt ve cevapları

96- ödev listesi-ödevler

97- dershane araçları

98- koordinasyon kurulu kararıa. Cümle listesib. Metin defteric. Metinlerd. Kontrol tablosu

99- ?????????????????????

100. teneffüslerde ve öğlen aralarında çocukların sorunlarını dinleyecek, varsa anlamadıkları ya da çözemedikleri derslerin sorularını cevaplayacak.

101. evde yazılı okuyacak, çalışma kâğıdı, performans -proje ödevi hazırlayacak.

102. tüm bu okul işlerinden zaman kalırsa kendine, evine varsa eşine ve çocuğuna zaman ayıracak.

103. okul idarecilerinin yapamadığı e-okul, ilsis vb. İşleri yapacak

104. sınıfını boyamak için boyacılık yapacak.

105. okul idaresinin velilerden toplaması gerektiği paraları toplayacak.

106. bir çocuğun burnu kanasa çocuğun başında hastanede refakatçi olacak.

107. gerektiğinde sınıfını temizleyecek.

108 köy okullarının sobaları yakılır.

109 tuvaletler her hafta düzenli olarak temizlenir.

110. bozulan sandalye, masa idareciye bildirilir, o ilgilenmezse hizmetliye oda benim işim değil dedikten sonra tamiri yapılır.

111. okul önlerinde trafik kazalarını engellemek için gönüllü trafik memuru olunur,

112. okul önlerine gelen it, çakal ve uğursuz takımı okulun huzurunu bozmasın diye okul müdürüne bildirilir, nöbetçi öğretmen değil misin ilgilen dedikten sonra çocuklarla konuşulup uzaklaştırılır.

113. çocuğunu azarladı diye öğretmeni tehdit eden veliden korumak üzere diğer öğretmen arkadaşla mesai çıkışında durağa kadar beraber gidilir. Bir gün yanında gitmezsin velinin öğretmene saldırdığını duyarsın hastanede ziyaretine gidersin.

114. yukarıdaki madde başından geçen öğretmenin hiç suçu olmadığı halde ceza alabilirim korkusuyla ne öğrenciye ne de veliye hiç bir şey yapamadığını duyar sinirden isyan edersin.

115. okulun zaten olmayan eğitim öğretim araçları için çevrede çalışma yapılır,

116. on dokuz mayıs, yirmi üç nisan, yirmi dokuz ekimlere öğrenci çalıştırırsın.

117. bayramlara öğrenci çalıştırmak için dersten bir saat erken gelirsin meb'nın haberi bile olmaz ama bayram günü okula gelmiyorsun diye (ne demek oluyorsa) ek dersin kesilir sinirden küplere binersin.

118. okuma bayramı düzenlersin.

119. okul aile birliği çalışmalarına katılırsın.

120. bölge zümre öğretmenler kuruluna katılırsın.

121. sosyal etkinlikler kuruluna katılırsın bütün özel günlerin kutlamalarında çalışırsın.

122. okulun elektrik tesisatında sorun olduğu zaman çözüm bulur tornavidayı eline alırsın.

123. elektrikler kesilir, veli öğrenciyi almaya gelmez çocuğu evine kadar götürürsün, anneyi evde bulamaz komşuları arar sonunda bir komşuda konken partisinde bulursun. Veli çocuğu almayı unuttuğunu söyler tımarhaneye bir adım daha yaklaştığını hissedersin.

124. öğrenci kütüklerine bilgileri girersin, aynı bilgileri e okula, öğrenci tanıtma kartına ve ruhsal dosyalara da girdiğin için öğrencinin ev adresine kadar her şeyini ezberlemiş olursun.

125. veli toplantıları yaparsın veliler toplantıya katılmadığı gibi akşamı gelir benim çocuğun durumu nasıl öğretmen bey der anlatırsın.

126. okul gezileri düzenlersin, piknik düzenlersin, yılsonu partisi düzenlersin, pilav gününü ayarlarsın, sonunda kendini ahmet san zannetmeye başlarsın.

127. önemli günler ve haftalarda okul ses düzenini ayarlarsın. İşleri ileri götürür dizüstü bilgisayarınla müzik parçalarının çalınmasını sağlar kendini dj zannedersin. Hatta daha da ileri götürüp düğünlere ton maister olarak katılırsın.

128. okul bahçesine fidan diker sulanmasını sağlarsın.

129. öğrenci doğum günlerini ezberler zamanı gelince kutlarsın.

130. okul ve sınıf duvarlarını çok dikkatli kullanırsın nitekim hazırlaman gereken pano vs. Ler var olan duvar büyüklüğünden fazladır.

131. okulun tamirat tadilat işlerini me üstlenmediği için iş başa düşmüştür eşe dosta haber salar, firmalarla görüşüp sonunda askerler ve belediye sayesinde halledilmesini sağlarsın.

132. çalışmayan bütün okul araç gerecinden haberdar olur nasıl çalıştırılabileceği üzerine düşünürsün.

133. tam yastığa başını koyarsın ki bugün meltem'in babasının öldüğü haberi aklına gelir iki gözün iki çeşme ağlarsın.

134. bir öğretmen, bir dolap ve kırk üç öğrenci küçük bir sınıfa nasıl sığar bilmecesini çözmen için tam bir yılın vardır her türlü kombinasyonu dener sonunda çözümün olmadığını fark edersin ama yapacak bir şey yoktur.

135. öğrencinin defterine yazdırdığın ödevi veliler de bilsin diye okul kapısına da asarsın akşam tam televizyonda eğlence seyrederken telefonda kaba bir ses "haaa ögretmen hoca çocuğun ödevi ne ola?" sorunsalıyla karşı karşıya kalırsın bir de ona ödevi anlatırsın.

136. çocuklara verdiğin ödevleri derste kontrol edersin.

137. ödevini yapamayan ya da yanlış yapan öğrenciyle teneffüslerde ödev yaparsın.

138. çocuklara en güzel hikâye kitaplarını en ucuza almak için kırtasiye kırtasiye dolaşırsın.

139. okula gelen müfettişlere takla atar sınıfının ne kadar çalışkan olduğunu anlatmaya çalışırsın.

140. sen teneffüste öğretmenler odasında otururken sınıfa giren veli öğrenciyi alır götürür. Her yere telefon açar sonunda ne olmuş ki cevabını alırsın.

141. öğrencilerin dersi anlayamayacağını düşünüp ek materyaller ve çalışmalar hazırlarsın.

142. yapamayan ve bireyselleştirilmiş eğitim programına sahip öğrenciler için farklı çalışmalar yapmaya çalışırsın.

143. okula gelen sinemanın, tiyatronun biletlerini satar bilumum satıcıların uğrak mekânı halini alırsın.

144. çocuklarının sınıfta çekilen fotoğrafları için veli ile satıcı arasında arabulucu görevi yapar ikisi beşe olmaz mı hocam sorusuna çare aramaya çalışırsın.

145. karnı, başı ve bilumum organları ağrıyan öğrenciler için eve telefon açar gelip çocuğu almasını istersin.

146. beslenme saatinde öğrencilerin beslenmelerini yapmaya yardımcı olur, sütlerini açar, meyvelerini soyar, dökülenleri temizlersin.

147. burnu akan öğrencinin burnunu temizlersin.

148. okula yeni gelen öğrenciyle bahçeye çıkar oyunlar oynarsın.

149. beden eğitimi derslerinde beşinci sınıf öğrencisine koşu yarışı yaparsın. Yenilirsen yaşlandığını artık kabul etmeye başlarsın.

150. birinci sınıf öğrencileri teneffüslerde amca şu çocuk bana "dıt dıt dıt dıt dıt." dedi der sen de ona hem nasıl söylenmesi gerektiğini, seninde bir öğretmen olduğunu anlatmaya çalışır, çocuğu rahatsız edeni bulup cezalandırırsın.

151. öğrencilere yazılı, sunu, değerlendirme testi, konu testi, ünite değerlendirmesi hazırlamak için saatlerini harcarsın bir de bunların değerlendirilmesi vardır.

152. deprem, yangın tatbikatı yaparsın, gerçek zannedip korkan öğrencileri sakinleştirirsin.

153. bayramlar, önemli günler ve haftaların yapılabilmesi için okula izin dilekçesi yazar, olup bitenlerin tutanaklarını tutarsın.

154. civcivleri doğuran, inekleri ağıldan çıkaran meb tarafından basılıp ttkb tarafından değerlendirilen kitapların yaptığı hataları düzeltmek için raporlar hazırlar öğrenciler bunların hatalarını anlatırsın.

155. iki satır harf yazmakla sözcükleri birer kez yazmakla okuma yazma öğrenileceğini zanneden okuma yazma öğren(em)iyorum kitabıyla çocuklara okuma yazma öğretmeye çalışacaksın.

156. "tulete tittem" (tuvalete gideceğim) diyen çocuğun okuma yazma öğrenemeyeceğini daha kalemi bile tutamadığını söylediğin halde veli bu konuda ısrarlı olacak mecburen okulda tutacaksın. Ancak okuma yazma öğrenemediğinde yine sen suçlu olacaksın.

157. kurallara uymayan bir çocuğa müdahalede bulunacaksın çocuk öğretmen beni dövdü diyecek. Soruşturmalarda derdini anlatmaya çalışmayacaksın.

158. yurdumun daha polisinin giremediği yerlerinde askerin tek başına dolaşamayacağı dağlarında tek başına görev yapacaksın.

159. üç yüz bin kişilik öğretmen içinde bir tanesi öğrenci dövdüğü için dayakçı öğretmenler olarak anılacaksın. Bunu kimseye anlatamayacaksın.

160. teneffüslerde tam sohbet ortasında öğretmenler odasına gelen öğrencinin kanayan yerlerini pansuman edeceksin.

161. okuyan öğrencilere kırmızı kurdele dağıtacaksın. Alamayanlar ağlayacak neden alamadığını anlatacaksın.

162. yazı defteri, kitabı, resim defteri, boyaları ve bilumum malzemesi olmayan öğrenciyle ders yapmaya çalışacaksın.

163. okulun ilk haftası okula gelen öğrencilerinden ağlayanlara kendinin sevdirmeye çalışacaksın.

164. sınıfının daima temiz olmasını sağlayacaksın.

165. öğrencilerin sınıfa getirebileceği malzemelerle deneyler tasarlayacaksın.

166. malzeme getirmeyen öğrenciye farklı çalışmalar bulacaksın.

167. sabah öğrencilerden önce okulda olup sobayı yakacaksın.

168. karlı havalarda ayakları ıslanan ve lastik ayakkabıları içinde donma tehlikesi yaşayan öğrencilerinizin ayakkabı ve çoraplarını çıkarıp, sobanın yanında kurutup, tekrar giymelerini sağlayacaksın. (1. sınıf olunca çok daha fazla için burkularak)

169. her teneffüs bir yerlerini inciten kanatan öğrencilerinize pansuman yapacaksın

170. bu kadar olumsuz koşullarda işinizi en iyi şekilde yapmaya çalışırken gelen müfettişlerin duvardaki panoların neden simetrik olmadığını sorduğunda estağfurullah çekerek cevap vermek.

171. aslında idarenin yapması gereken 4-8. sınıfa kadar öğrenci notları, aldıkları belgeler elektronik ortama aktarılacak,

172. bir dönemde kaç kitap okuduğu e-okula yazılacak,

173. bilgisayar kullanmasını bilmeyen müdür yardımcılarına derse girmeyip yardım edilecek,

174. okul çıkışlarında etüt yapılacak,

175. hafta sonu kursa girilecek,

176. her dönemin başında ve sonunda zümre öğretmenler tarafından müfredatı değerlendirme raporu yazılacak ama bu raporlar bir tek allahın kulu tarafından adam gibi okunmayacak, öğretmenler müfredatla ilgili aynı sıkıntıları yamayaaş devam edecek...

177. okul sitesini yapacaksın.

178. olmadı üstüne il, ilçe milli eğitim müdürlüğü sitesini yapmaya çalış...

179. nöbet esnasında bir veli ile tartışıp velinin gidip polise şikayet etmesi ve polisin gelip öğretmeni alması karakoldada zorunlu bir şekilde ama ismeyerek velinin gönlünü almakta var.

bir de öğretmenler "çok yoruluyoruz" derler. Şu kadarcık iş yapmakla hiç insan yorulur mu?

M
1 kişi takip ediyor.
Misafir olarak yayınla
50
50 CEVAP

Helal valla hocam cok güzel özetledin

Ö

180. Üşenmeden bu kadar madde sıralamak

R

Yaztatilinde odev olarak verilen kitap listesinden secilen kitaplar okunacak film izlenecek

N

hepsini okuyamadim yoruldum ogretmen olmak isteyen kesinlikle vaz gecer:)

M

Çoğunu hepimiz yapmıyoruz biraz abartılı olmuş

M

Bunlarin yuzde biri bile yapilmiyor

B

179 madde var 2 tanesini yapsan %1 den fazla eder yarısı bile yapılmıyor desen anlarız..

Ali Birsöz 2 yıl

Anlayamzsin.. Cunku yapilmiyor en azindan adam akilli yapilmiyor her sey kagit uzerinde..

Burhan Oyuncu 2 yıl

Öğretmenlerimizin iş yükü ağır, ama bu ülkenin ve toplumun bize ihtiyacı var.....

S

Yuzde 90 ı bulundugum okulda her ogretmenin yaptığı şeyler %10 da branşlara göre göre farklılık gösteren ve yapılan işler.. Güzel bi yazı olmuş..

B

Aslında coğunu yapıyoruz ama farketmiyoruz cünku bizim icin bunlar bir alışkanlık haline geldi. Ama yazıya dökunce abartı diyenler olmuş hayır abartı degil bu kadar seyi yaptigimizin farkında degiliz sadece olay bu

E

Biran önce istifa et o zaman

M

Siz mi atanacaksınız istifa etse arkadaş.

Halil Sisma 2 yıl

Yerinde gözün mu var yaptığın tek is onu da canın isterse yapiyosun

Nesrin Blmn 2 yıl

Ben de atama bekliyorum ne diyeyim

Mehmet Kayacık 2 yıl

Okumadan begenenler

D

İnşa'Allah bir gün bende görevime geçerim.... Ögrencilerime kavuşurum....

D

Yapılması gerekenler bunlar ama çoğu yapilmiyor. En basitinden kimse kolay kolay kazanim hazırlanıyor netden bulunup okul ismi değiştiriliyor.suda bi gerçek öğretmeni kagıtlarla değil ogrenciyle vakit geçirmeli ama bunu milli eğitim hayla anlamadı ve öğretmenden sizin yazdiginiz bütün maddeleri bekliyor. Herkes ogretmenin dosyası tam mi diye bakıyor ogrenciye ne verdiğine bakmıyor. 8 ci sınıfa gelince teogdan akıllara başarı geliyor bide lise sonda. Bu mesleğe gireli iki sene oldu ve çoğu öğretmene karşı saygim kalmadı. Ogrencılere karşı saygim arttı tam tersine onlar belki ilerde ogretmenleri gibi olmaz diye bi umut bekliyorum

K

Ben de ogretmenim. Bu ne şaka mı yapıyorsunuz?

S

Bu ülkenin tek ayak bağı varsa o da sizin gibi gereksiz öğretmenler.

E

Yada buraya yorum yazıp medet uman sen gibi şendullar )))

Mustafa EkiNisa 2 yıl

En boku benim zaten. Ama aramızda bir fark var siz gurur ve kibirden eksiklerinizi görmek istemiyorsunuz.

Ercan Küçükgüreşgen 2 yıl

Biz kendimizi övmedik burada. Bu işlerin hepsini de yapıyoruz demedik ortalama bir öğretmen bunları yapıyor dedik!

Mustafa EkiNisa 2 yıl

Durup dururken böyle bir paylaşım nerden icap etti esas onu çok merak ediyorum.

Ercan Küçükgüreşgen 2 yıl

E bizahmet onuda yapin

Emrah Büşra 2 yıl

Bırakın bu boş işleri, herkes yapması gereken ne varsa onu yapsin

S

Git yap o zaman ne geziyorsun burada !

Mustafa EkiNisa 2 yıl

Allaha şükür öğretmenlikten de kazancından da gayet memnunum. Şükür rızkımı veriyor Allah. İş yükümüz ise bir çok meslek grubuna göre fazla değil bence. özellikle sağlık personelleri bu konuda en ağır yükü taşıyor. Öğretmenlik AŞK 'tir. 2008 yılında maaşımin kat kat fazlası iş teklifi aldığım halde vazgeçmedim öğretmenlikten. Ve hiç ek ders kavgası yapmadım. Para için rahat için bir meslek seçecek olan var ise başka şeylere yönelsin

A

Hocam ayda kac kitap okuyosunuz kac kere tiyatroya veya sinemaya gidiyorsunuz sorabilir miyim? Bir işi severek yapmak o kisinin motivasyonunu verimini arttırir tabiki ama bu para olarak karşılıgını almiycağimiz anlamına gelmemeli. Bir oğretmen teknolojiyi takip etmiyorsa kitap alıp okumuyorsa tiyatroya gitmiyorsa ne kadar verimli olur ogrencilerine o da ayrı bi konu. Ama sadece derse gir cık yapıyorsaniz aldıginiz para tabiki yeter. Para icin meslek secen varsa baska seylere yonelsin demişsiniz buyrun o zaman siz de gönullu olarak ucretsiz ogretmenlik yapın !!

Elif Ceseroğlu 2 yıl

Sizinle ikili diyaloğa girmeyeceğim elif hocam. Okul kütüphanesinde yüzlerce kitap var. Tiyatro ise çok pahalı değil. Siz bahane üretmeye devam edin.

Ahmet Altunışık 2 yıl

Benim bahane uretmeye ihtiyacim yok. Meslegimi de severek yapıyorum 15 yıldır. Allah rızkınızı versin sizin ben devletten hakkım olanı isterim o kadar..

Elif Ceseroğlu 2 yıl

Peki sayın hocam.

Ahmet Altunışık 2 yıl

Öğretmenlik tabiki aşktır, bütün mesleklerde olduğu gibi severek yapmalıyız, fedakarlık ister emek ister. Ama hak verilmez alınır. ahmet hocam nerde ne şartlarda görev yapıyorsunuz bilmiyorum ama tek maaşla istanbul gibi büyük şehirlerde görev yapan öğretmenler nasıl geçiniyor hiç düşündünüz mü.

Selami Bölükbaşıoğlu 2 yıl

Amma da atmışsın be. Okuyanda öğretmenler hiç uyumuyor zannedecek.

A

Hocam zahmet olacak ama oz değerlendirme yi ekler mısınız...

E

20 den sonra okuyamadim

T

Sen biraz abarttın bence...

M

Bu yaziyiyi yazan hocam bunlardan kaçtanesini yapiyor acaba yazik üşenmeden bunlari yazmışlar benim çocugum okula gidiyordu1 sinif oldugu için bende gidiyordum ve tenefuslerde bir tane bile nöbetçi ogretmen gormedim yaziklar olsun boyle egitimcilere devletin bu yaziyi onaylayanlari ve boyle dusunenleri gozden geçirmesi gerek

H

178 tanesini !

Mustafa EkiNisa 2 yıl

Kopyala yapistir tamam yaptimi yaptim

Emrah Büşra 2 yıl

178 deyil 200 tane de yapar ama bi ogrenciyi guzel bi egitime geldimi sifir oluyor sonra basliyorlar bahane bulmaya

Emrah Büşra 2 yıl

insanoğlu kendi evinde bir çocukla baş edemezken öğretmen 40 çocukla günün 8 saatini geçiriyor ve sonra diyor ki öğretmen ne yapıyor ki....
Davulun sesi Uzaktan hoş geliyor...

K

Abartı on abartisi

A

Yazdiklarin o kadar sacma ki butun branslarin yaptiklarini kendine mal etme

Y

Bütün branşları kapsadığını farketmişsin aferin..

Mustafa EkiNisa 2 yıl

Sana da aferim deli kanli isine bak sen diger braslarsan kendine pay cikarma

Yavuz Sorkulupakkan 2 yıl

Yavuz Sorkulupakkan tamam

Mustafa EkiNisa 2 yıl

Yazilari okuyan da yilin öğretmeni sanacak seni

Y

Kıskanma çalış seninde olsun. Galiba burada yazılanlardan bir tane bile sana uymadı ki vicdan yapıp takıldın bu kadar!

Mustafa EkiNisa 2 yıl

Hee oyle senin gibi comez öğret menlerin enaniyetlerini baslarina calmak icin burdayım ayrica ben öğretmenim

Yavuz Sorkulupakkan 2 yıl

Yav hoca git hadi işine.. Bu nasıl öğretmenlik!

Mustafa EkiNisa 2 yıl

Sen isini yap gerisini bosver yok su kadar is yapiyorz yok söyle yoruluyoruz sagda solda aglama huylarinizi birakin yeni nesil ogretmenlerin hastalığı bu

Yavuz Sorkulupakkan 2 yıl

Sen yaptın diye mi bu haldeyiz? Hoca ben adım gibi eminim ki vicdan yaptın sen.

Mustafa EkiNisa 2 yıl

Sinirden gülüyorum... Affedin

H

Haklı

M

Üşenmeyip yazmışsınız da abartı cok fazla sadece olumsuz yönlerini yazmışsınız atanana kadar her yere gitmeye hazırız ama şimdi atanamamis 450 bin öğrt dışarıda okudukları meslek haricinde her idi yapıyorken hem de çok küçük ücretlerle ... Yani yapılacak işler cok olabilir ama görevimiz degil mi fazla derse girip ücret almayan var mı ya da beğenmediğiniz sınav görev ücreti başka işlerde o parayı bir günde kazanamıyor insanlar sadece bardağın boş tarafına degil de dolu tarafına bakın bir de yaz tatillerinde herkes tatilde hangi otele gitmiş onu paylaşıyor durum o kadar da kötü değil bence. Ya da bakıyorum 25 30 yıllık öğrt bikac ev yazlık kışlık çocuklarının evi arabası var bunları da görün yani. Hem de kimse ağaç değil bir yerde sabit kalacak mutsuzsanız yolu değiştirin seveceğiniz bir işi yapın.

E

yukarıda mutsuzluk ifade eden bir cümle Yok hocam. Evet şükrediyoruz ama işimizi de yapıyoruz, biz burada maddi olarak bi sıkıntı ifade etmedik asıl eleştirimiz öğretmenin ne yaptığı eleştirisi? Ayrıca atanamamış öğretmenlere üzülüyoruz ama bu da farklı bir tartışma konusu. Şimdi yazarsam yukarıdaki metni maddiyat olarak düşündüğünüz gibi o yorumumu da yanlış anlayabileceğiniz düşüncesiyle yazmıyorum!

Mustafa EkiNisa 2 yıl

Ben 41 yıllık öğretmenim bir tane bile evim yok. Şunun yolunu bana da öğretin.

Halil Sisma 2 yıl

Ben de insanlar yazdığınızdan fazla anlam çıkardığı için yazdım herkes herşeyi görüyor sizin gönlünüz rahatsa kim öğretmeni nasıl görüyor boşverin hem de bu meslek gönül işi aşk gibi. Bir küçük çocuğun kalbine dokunup hayata bakış açısını degistirebiliyorsanız el alem tın tın yani. İyi günler.

Emines Bedrioglu 2 yıl

Ben Aydın da çalışıyorum herkesin mi yazlığı kısligi vs olur diye hala düşünüyorum

Emines Bedrioglu 2 yıl

emine hanım arkadaşın paylaşımlarina gösterdiğiniz tepkinin yarısını öğretmenleri ne iş yapıyorsunuz diye aşağılayanlara gösterseydiniz bugün bunları tartışıyor olmazdık.

Selami Bölükbaşıoğlu 2 yıl

7 yil 5 sinif tek ogretmen calistim ustelik md. Lukte vardi. İyi bilirim.

M

Tek tek usenemden yazilmis emek verilmis hepsini yapiyoruzama okadar seriye baglamisizki isimizi okumak dahada zoruma gittti diyrbilirim... Meslegimi yaparken hicbirsey zor gelmiyor yorulmuyormuyum tabiki yoruluyorum... Emek veriyorumcok sukur diyorum

E

İşte bu anlamak istemeyenlere çok güzel cevap hocam.

Mustafa EkiNisa 2 yıl

Listeyi uzun tutmak icin bos seylerde yazilmis. Listeyi uzun tutmak calismamayi ortmenin ayri bir yolu ayrica.. Tatiliniz suyunuz buyunuz cok diyenlerle tartismaya gerek yok isimizin fitrati bu ve dunyanin her yerinde boyle..

F

Bilmesek yani hocam gerçek olduguna inanicaz yapmayin boyle seyler siz boyle yaptikca meslegimiz daha cok zarar goruyor

A

Neyi biliyormuşsunuz hocam? Burada öğretmenin yapmadığı tek bir madde söyler misiniz?

Mustafa EkiNisa 2 yıl

hepsi bi yilda yapilacak gunluk değil amk.

A

Sanki cok is yapiyo gibi yazmishangisini uyguluyo acaba yada simdi ne is yapiyo biz diger memurlar gibi sekiz bes calisip yilda sadece 20 gun izni olanlar icin ne demeli

H

Git evlen kocan çalışsın şikayetçi isen!

Mustafa EkiNisa 2 yıl

Konu evlenmek mi de sacmaliyorsun sen

Hülya Coşkunarslan 2 yıl

Konu yaptığımız işin şikayeti de değildi kıyas hiç değildi yani sizin gibi alakasız cevap verdim

Mustafa EkiNisa 2 yıl

Su ogretmenlerin aglamasindan gina geldii

Hülya Coşkunarslan 2 yıl

O değil de ahiret için hiçbir çalışma yok. Kurtuluşumuz yok hep fuzuli boş işler:))

S

Sizde bakanı bir alemsiniz

Arzu Rasimlale 2 yıl

Birazcık ironi yaptım:)

Sadullah Konyar 2 yıl

Hocam bence siz ivedilikle istifa edin!

E

Niye?

Mustafa EkiNisa 2 yıl

Sen hristiyan mısın hocam?

Mustafa EkiNisa 2 yıl

Nisandan sonra müfredatı sallayani da gordum. Mesaisini doldurup çalışanı da... Son güne kadar coxuklara nefesini patlatan da öğretmen var öğrenen var bunları da sırayla yapan yoktur kağıt üzerinde yada başına patlayınca kaba tabirle... Yürekten gonulden meslegini yapana yüce öğretmenlerimizin ekleri ödenemez..

A

İlmiyle amel etmeyen hoca bülbül gibi ötse de karga ile eştir

S

Bu liste inanilmaz sekilde abartili olmus. 17 yillik ogretmenim. Ogretmenlerin bunlarin kacini yaptigina sahidiz.

Ç

Zorla mı öğretmen yapıyorlar olmayın arkadas bide agliyosunuz okullarda ek ders mi birakiyosunuz paranin gözü kör olsun...

M

Siz okumadan yorum yapmışsınız, Allah iyiliğinizi Versin

Mustafa EkiNisa 2 yıl

Isine gelmeyen tazminat odemeden istifada edebilir.. Bu kadar zor bi seye neden insanlar sinavlarla aliniyor ki

B

Hocam hic usenmediniz mi 179 sorunu tek tek yazmaya bilmeyen yine bilmez... Ben ucretli ogretmenlik yaptim sadece 3 ay icinde toplasaniz sadece 10 gorevim ya vardi ya yoktu ama inanmayanlar inansinki su icecek baktimiz olmuyordu ucretli oldugumuz halde cunku her sinifa girdiginizde yavrulariniza birde fatokopi hazirliyordunuz desteklemek icin konulari... Ben karar verdim hic ugrasmayacagim kadroya girmek icin

Ş

Hocam anlayışınız için teşekkürler gerçekten meslektaşlarımı anlayamıyorum

Mustafa EkiNisa 2 yıl

Calismayan isini pratik yapan hatta işten kacan meslektaşsa cok gormem

Şahin Urgancı 2 yıl

Sayın öğretmenim çok güzel yazmış sorunlarınızı dile getırmişsin. Kutluyorum. Öğretmenlerin yapmış oldukları tatil öğretmenevi öğrenciyemi öğretmenevi veriliyor. Göreve çağrılsalar tatildeyim diye gitmeyeceklermi. Eleştiriyi işlem neden yapıyorlar. Birde imamları düşünseler 15 er dakikadan 5 vakit namaz toplam 75 dakika çalışma öğretmen kadar da sorumluluğu olmayan. Ne yazıkki öğretmen günah keçisi....

İ

En fazla 80 kadar okumaya dayandim

F

Branş öğretmenleri her sınıf için her sınava sınav analizi

performans notları için bu notun nasıl verildiğini gösteren analiz yapılacak

M

Benim en çok zoruma giden iki lafından biri yalan olan amele, hırsız müteahhit, üç kağıtçı muslukçu amca, üç gündür geliyorum geliyorum deyip bir türlü gelemeyen mermerci dayı, numaracı fabrika işçisi. İlkokul mezunu belediye çöpçüsü bunların hepsi de öğretmen çok para alıyor diyor. Benim berber bildiğin ayyaş. Çalışsa benim üç katım para kazanacak. yukarıda saydığım dalavereleri tek tek yapan benim arkadaşlar "siz ne iş yapıyorsunuz ki?" diyor.

A

Beğenmiyorsanız istifa edebilirsiniz 1 kişilik kadro açılır

F

Öğretmenlerine değer vermeyen toplumlar yok olmaya mahkumdur....

V

Yaptığım işleri hatirlayinca kendim bile şaşırdım

I