Şeriata göre miras paylaşımı?

Miras konusunda Matematik hatası yapan Allah'ın sözlerini Avliyye ve Reddiye yöntemleri ile düzeltmeye çalışan insanlar var, ancak Miras konusundaki bu matematik hatasını bana en basit şekilde anlatabilecek sözlerinize ihtiyacım var; ayrıca, neden şeriata dayalı bir miras paylaşımı yanlıştır, insanlara bu konuda ne gibi etkileyici cümleler kullanılabilir?

MİRAS HUKUKU:
Nisa 11:
1) (Çocuklarınızın paylaşacağı miras da)erkek, kadının iki katı pay alır.(SORUN YOK)
2) (Mirasçılar iki kişiden fazla kadın iseler) mirasın üçte ikisi onlarındır.(ÜÇTE BİRİ KİME?)
3) (Çocuk mirasçılar sadece bir kadın ise) mirasın yarısı onundur.(YARISI KİME?)
4) (Ölen kişinin çocuğu ve anne babası var ise)ana ve babasının her birisine altıda bir düşer.(KALAN ALTIDA DÖRDÜ KİME?)
5) (Ölen kişinin çocuğu yok ve yalnızca anne babası var ise)annesine üçte bir pay düşer.(BABASINA MİRAS YOK MU, YOKSA GERİ KALAN BABASINA MI DÜŞER?)
6) (Ölen kişinin çocuğu yok ve yalnızca anne babası ve kardeşleri var ise)bu durumda annesine altıda bir düşer.(ÖLEN KİŞİNİN BABASINA VE KARDEŞLERİNE NE DÜŞER?)
NOT: Bu paylaştırma, ölenin kişinin yapacağı vasiyetten ya da borcundan sonra yapılacaktır.

NİSA 12:
7) (Ölen kişi kadın eş ve bu kadının çocukları yok ise)kadının bıraktığı mirasın yarısı kocanındır.(KALAN YARISI KİME?)
8) (Ölen kişi kadın eş ve bu kadının çocukları var ise)kadının bıraktığı mirasın dörtte biri kocanındır.(KALAN DÖRTTE ÜÇÜ KİME?)
NOT: Bu paylaştırma, ölenin kişinin yapacağı vasiyetten ya da borcundan sonra yapılacaktır.
9) (Ölen kişi erkek eş ve çocukları yok ise) erkeğin bıraktığı mirasın dörtte biri kadın eşlerindir.(KALAN DÖRTTE ÜÇÜ KİME?)
10) (Ölen kişi erkek eş ve çocukları var ise) erkeğin bıraktığı mirasın sekizde biri kadın eşlerindir.(KALAN SEKİZDE YEDİSİ KİME?)
NOT: Bu paylaştırma, ölenin kişinin yapacağı vasiyetten ya da borcundan sonra yapılacaktır.
11) (Mirası paylaşılan kadın veya erkeğin çocuğu ve babası yok ise) yalnızca bir erkek veya bir kız kardeşi bulunursa, ona altıda bir düşer.(KALAN ALTIDA BEŞ KİME?)
12) (Mirası paylaşılan kadın veya erkeğin çocuğu ve babası yok ise) kardeş sayısı birden fazla ise, üçte birini ortak olarak paylaşırlar.(KALAN ÜÇTE İKİSİ KİME?)
NOT: Bu paylaştırma, ölenin kişinin yapacağı vasiyetten ya da borcundan sonra yapılacaktır.

Nisa 176
Babası ve çocuğu olmayan kişinin mirası (kimi ayetlerde annesi, babası ve çocuğu olmayan kişi olarak çevirisi yapılıyor(ANNE BU DURUMDA MİRASTAN YARARLANAMIYOR)):
13) (Ölen kişinin babası ve çocuğu yok) bir kız kardeşi varsa, bıraktığı mirasın yarısı kız kardeşinindir.(YARISI KİME?)
14) (Ölen kişinin babası ve çocuğu yok) iki kız kardeş ise, bırakılanın üçte ikisi onlarındır.(KALAN ÜÇTE BİR KİME?)
15) (Ölen kişinin babası ve çocuğu yok, bu ölen kişi bir kız kardeşse) erkek, kız kardeşinin mirasının tamamını alır.(SORUN YOK)
16) (Ölen kişinin babası ve çocuğu yok) kardeşler, erkeklerden ve kadınlardan oluşuyorsa, erkeğe kadının iki katı kadar pay verilir.(SORUN YOK)

NİSA 176. AYETE GÖRE, 1 KIZ KARDEŞ 100 LİRALIK MİRASI NASIL BÖLÜŞÜR? MİRASIN YARISINI aliR, 50 LİRA. KALAN 50 LİRALIK MİRAS BOŞTA KALIYOR!

NİSA 176. AYETE GÖRE, 2 KIZ KARDEŞ 100 LİRALIK MİRASI NASIL BÖLÜŞÜR? MİRASIN ÜÇTE İKİSİNİ aliR, 66.66 LİRA. KALAN 33.34 LİRALIK MİRAS BOŞTA KALIYOR!

NİSA 176. AYETE GÖRE, 3 KIZ, 2 ERKEK KARDEŞ 100 LİRALIK MİRASI NASIL BÖLÜŞÜR? 7 BİRİM PAYLAŞILIR; 100/7= 14.28 LİRA HER BİR KIZA, 24.56 LİRA HER BİR ERKEĞE

Çocuksuz ve eşsiz ancak bir babası ve bir de kız kardeşi olan bir erkeğin 100 TL mirası söz konusu olsun. Bu miras nasıl pay edilir?

A
1 kişi takip ediyor.
Misafir olarak yayınla
20
20 CEVAP

Matematikçiler bile bu denklemi çözmekte zorlanıyo.. Oldukça karmaşık..

K

Tüm tartışılan çelişkili ve yanlış konulardaki durumu kurtarma mantığı burada da matematiksel olarak karşımıza çıkıyor.

Ş

error

K

Tefsirlerle, mecazi ya da Arapça'nın esnekliği vb. Gibi açıklamalar çıkabilir.

Ş

Dünya metaıdır, bir oyalanmadır. Çağdaş hukuka göre (görev yüklenme ölçü alınarak) eşit, adil paylaşım olmalıdır. Arabın yukardaki cümleleri ile tezat miras paylaşımına bir tekme at gitsin.

A

Müftü nikahını dinin bir gereği olarak sunuyorlar, sırada miras ve evlilik yaşı ile boşanma konusu var diyorum, bi türlü anlamıyorlar, yan çiziyorlar; dinde var diye bir şeyi isteyip, diğerini istememek var mı yahu; ben de bunları bi türlü anlamıyorum.

A

Yapılanların dinle alakası var mı? Din haram yeme diyor. Şovları için istedikleri dini şeyleri getiriyorlar. Lakin haklısın bu şovlar bitmeyecek.

Turgay Kodaş 2 yıl

Hangi din diyor haram yeme diye? Komşusunu durduk yerde düşman ilan edip malını gasp edip karısını kızını da cariye yapıp seks kölesi gibi kullanmak ne? Bu helalse her şey helaldir. Müslüman ne yapar eder yediği parayı bu kıstaslara sokar kendine helal eder. Diyanet Mercedes aldığında ''Merak etmeyin diyanetin kasasından değil merkez kasadan aldık'' demişti. İşte tam buna örnek. Merkez kasada dinsizlerin parası var diyor. E zaten gerçek Müslüman vergi ödemiyor ki o da haklı.

Erol Cet 2 yıl

Her ne kadar dine inanmasamds müftü nikahını doğru buluyorum.. Doğuda ki imam nikahlı evlenmeleri, çok eşliliği ve küçük yaşta evlilikleri engelleyecektir diye düşünüyorum..

Metin Yönet 2 yıl

şecaaddin beyin paylaşımı (1.Bölüm) :
["Kuran’da Miras Paylaşımlarıyla İlgili Ayetlerde Matematiksel Hata Yoktur
Kuran'da Çelişki Olmaz / 17 Aralık 2014
Kuran'da Miras Paylaşımlarıyla İlgili Ayetlerde Matematiksel Hata YokturAllah’ın kelamında çelişki ve hata bulmaya kendisini şartlamış bazı kişilerin değişik sanal kanallarda ( hep de aynı ezber örnekten yola çıkarak ) miras ayetlerinin uygulanması halinde geriye kalan mirasın hatasız paylaşılamadığı iddia ediliyor ve hatta bu hatayı fark eden sözümona Hz. Ömer’in kendi bulduğu AVL-AVLİYE sistemiyle bu durumu kurtarmaya çalıştığı ekleniyor. Rivayet kültüründen kaynaklı bu saçmalıkların nedenleri üzerindeki düşüncelerimi daha sonra söylemek kaydıyla bu konuyu açıklamaya geçelim….

Önce ezberlenmiş / kopyalanan örneği verelim ki, konuyu bilmeyenler de anlayabilsinler..

İddiaya konu örnek şu şekilde :……………….
Varsayalım ki bir adam öldü ve geride 3 kız evlât, bir ana, bir baba ve eşini bıraktı. Ayetlere göre mirasın paylaşımı şöyle olacaktır:

Mirastan 3 kız evlâda 2/3, ana ve babanın her birine 1/6, eşine 1/8 kalacaktır.

Bu durumu matematiksel olarak hesaplarsak:

2/3 + 1/6 + 1/6 +1/8 = 27/24 = 1.25 olur. (Halbuki sonucun 1 olması gerekirdi).

Bu sonuç Kuranda verilen oranların hatalı olduğunu göstermektedir. Çünkü miras % 112.5 olarak mirasçılara dağıtılamaz. % 100 ün üstünde bir dağıtım olanaksızdır.

Bir örnekle bu durumu açıklayalım:

Bir adam öldüğünde geride kalan vârisler şunlar olsun: Eşi, 3 kızı, annesi ve babası.

Kız çocuklarına mirasın 2/3, anneye 1/6, babaya 1/6, eşine 1/8 olarak taksim edilecektir.

Adamın vasiyet ve borçları ödendikten sonra kalan mirasının120.000 lira olduğunu varsayalım

120.000 x 2/3 = 80.000 ( 3 kız’a)

120.000 x 1/6 = 20.000 (anneye)

120.000 x 1/6 = 20.000 (babaya)

TOPLAM: 120.000 lira.

Görüldüğü gibi adamın eşine mirastan hiç pay kalmadı.

Eğer eşe’de verilebilse 120.000 x 1/8 = 15.000 lira alması gerekirdi. O zaman mirasın 135.000 lira olması gerekirdi. İşte bu durum açıkça gösteriyor ki Kur’an ayeti hatalıdır.(haşa)…..

CEVAP : …………………………………………………………
Önce Kuran’da miras paylaşımla ilgili ayetlerin meallerini yazalım….

Nisa Suresi, 11. ayet;

ALLAH size çocuklarınız hakkında öğütte bulunuyor. Erkek, kadının iki katı pay alır. Mirasçılar sadece kadın olup iki kişiden fazla iseler terekenin üçte ikisi onlarındır. Çocuk sadece bir kadınsa terekenin yarısı onundur. Ölen kişi ardında çocuk bırakmışsa, ana ve babasının her birisine altıda bir düşer. Çocuğu yok da kendisine sadece ana ve babası varis oluyorsa bu durumda annesine üçte bir pay düşer. Kardeşi varsa bu durumda annesine altıda bir düşer. Tüm bu paylaşma oranları, ölenin yaptığı vasiyetten ve borçların ödenmesinden sonra gelir. Analarınız, babalarınız ve çocuklarınızdan hangisinin size daha yararlı olduğunu bilemezsiniz. Bu ALLAH’ın yasasıdır. ALLAH Bilendir, Bilgedir.

Nisa Suresi, 12. ayet;

Çocukları yoksa, hanımlarınızın bıraktığı mirasın yarısı sizindir. Çocukları var ise, bıraktıklarının dörtte biri sizindir. Bu pay, borçlarının ödenmesinden ve yaptıkları vasiyetteki payların dağıtılmasından sonradır. Çocuklarınız yoksa bıraktığınızın dörtte biri onlarındır. Çocuklarınız varsa, bıraktığınızın sekizde biri onlarındır. Bu pay, borçlarınızın ödenmesinden ve yaptığınız vasiyetteki payların dağıtılmasından sonradır. Miras bırakan erkeğin veya kadının, çocuğu ve eşi olmayıp bir erkek veya bir kız kardeşi var ise bu durumda herbirine altıda bir düşer. Bundan fazla iseler, üçte biri paylaşırlar. Bu paylaşım vasiyetteki payların dağıtılmasından ve borçların ödenmesinden sonra uygulanmalıdır ki kimseye zarar verilmesin. Bu, ALLAH’tan bir vasiyettir. ALLAH Bilir, Şefkatlidir.

Nisa Suresi, 176. ayet;

Sana danışıyorlar. De ki: ‘ALLAH size eşsiz ve çocuksuz olan kişinin mirası hakkında şu hükmü açıklıyor: Ölen erkeğin çocuğu olmayıp bir kız kardeşi varsa, bıraktığı mirasın yarısı kız kardeşinindir. Fakat, (ölen kişi) çocuğu olmayan kız kardeşse, erkek kız kardeşinin mirasının tamamını alır. Varisler iki kız kardeş ise, bırakılanın üçte ikisi onlarındır. Kardeşler, erkeklerden ve kadınlardan oluşuyorsa, erkeğe kadının iki katı kadar pay verilir.’ Şaşırmamanız için ALLAH size böylece açıklıyor. ALLAH her şeyi Bilendir.

A

şecaaddin beyin paylaşımı (2.Bölüm) :
["Bu ayetlerin ışığında çıkarımlar;

1- ON BİRİNCİ AYETTE EŞLER OLMADIĞI ZAMAN MİRASIN NASIL PAY EDİLECEĞİNİ ELE ALMAKTADIR

a)- Allah çocuklardan erkekler için iki dişinin hissesi kadar tavsiye eder.
b)- Bu ayette eşlerin olmadığı bir paylaşımdan söz etektedir. Yani Varis olan çocukların kız, erkek anne ve Baba, ve kardeşler olduğu zaman mirasın nasıl bölüşüleceği konusunda bilgi vermektedir.
c)- kız iki veya ikiden çok olduğu zaman mirasın 2/3 üne sahiptirler. Baba ve anne mirasın kalan kısmına yani 1/3 hissenin anne 1/3 baba ise 2/3 hisseye sahiptir. Çünkü erkek Erkek, çocuk olduğu zaman mirasçı baba ve anne her biri için 1/6 olmakta idi.

2- ON İKİNCİ AYETTE EŞLERDEN HERHANGİ BİRİNİN HAYATTA OLMASI İLE ORTAYA ÇIKAN BÖLÜŞÜM

a)- Eğer kadın ölür erkek ona mirasçı kalırsa ve çocukları yok anne ve baba ona mirasçı ise mirasın yarısı erkek olan eşindir. Eğer çocukları varsa bu durumda ¼ dü erkek olan eşe aittir. Kalan miktar çocuklara tarif edilen oranda bölüşmek üzere çocuklara aittir. Çocukları varsa erkek olan eşe mirasın ¼ oranında pay alır kalan miktarın tamamı Çocuklara kalır anne ve babaya eş ve çocuklar olduğu zaman pay düşmez.
b)Eğer erkek eş ölür kadın eş hayatta ise ve çocukları yok da anne ve babası varsa mirasın ¼ ona kalan diğer miktar anne ve babaya aittir.
c) Yine erkek eiş ölür de kadın eş mirasçı ise ölen eşin çocukları da varsa bu durumda eş kalan mirasın 1/8 zini alır kalan miktar çocuklara tarif edilen dişiye verilenin iki katı erkeğe verilmek üzere pay edilir.
d)- eşlerden her hangi biri varsa çocuk ve baba yoksa kardeşleri varsa erkek ve kız kardeş varsa 1/6 kardeşlere 1/6 anneye kalan miktar da eşine olmaktadır.
e)- Eğer kardeşler birden çok kızlar ve erkekler ise bu durumda kalan mirasın 1/3 oranında eşit olarak bölüşürler. 1/6 anneye ve kalan miktar da kalan eşe kalır. Burada unutulmaması gereken eş çocuksuz ve babasız ise erkek el mirasçı ise kalan mirasın yarısını kadın eş kalmışsa kalan mirasın vasiyet ve borcun düşülmesinden sonra ¼ ne hak sahibidir.

3- NİSA SURESİ 176. AYET EŞLERİN VE ÇOCUKLARIN VE BABANIN OLMADIĞI BİR MİRASIN PAYLAŞTIRILMASINDAN SÖZ ETMEKTEDİR

a)—Ölen kişilerin çocuğu babası ve eşi yoksa bir tek kız varsa ½ kız kardeşe kalan miktar da anneye kalır o da ½ oranındadır.
b)- ölen kişinin kız kardeşi yoksa sadece anne varsa kalan mirasın tamamı anneye aittir.
c)- Ölen kişinin kız kardeşi iki ise bu durumda mirasın vasiyet ve borcun düşülmesinden sonra2/3 oranı kız kardeşlerinin 1(3 oranı da anneye aittir. D)- Eğer kardeşler dişili erkekli ikiden çok ise yine mirasın 2/3 oranında erkeğe dişinin iki hissesi olarak bölüştürülür. Kalan 1/3 hisse anneye ait olur. Yine bunlar vasiyet ve borcun düşülmesinden sonradır.
SONUÇ :
1- Ölenlerden geriye kalanlardan mirasa hak sahibi olanlar, Çocuklar, eşler, anne, baba, ve kardeşlerdir.
2- Çocuklar ve eşlerden eğer birisi varsa kalan miras sadece çocuklar ve eşler arasında pay edilir,
3- ölen eşlerden eğer babası ve çocuğu yoksa sadece anneleri varsa o zaman kardeşlere de miras düşmektedir.
4- Baba ve anne varsa eş ve çocukları da yoksa sadece mirasa baba ve anne hak sahibidirler.
5- Koca ölürse ve çocuğu da yoksa kadın eş mirasın ¼ düne hak sahibidirler. Eğer çocukları varsa mirasın 1/8 zine hak sahibidirler. Geri kalan miktar Çocuk yoksa anne ve babaya varsa diğer çocuklar mirasa dişiler bir erkekler iki hisse olarak paylaşırlar.
6- sayılanlar içerisinde mirasa hak sahibi olan bir tek anne varsa mirasın tamamına anne sahip olur. Eğer bir tek kız veya erkek kardeş varsa mirasın tamamına bir tek erkek veya kız kardeş sahip olur.
7- Baba eş ve çocukların olmadığı zamana kardeşlere ancak pay düşmektedir.
8- Eş baba ve çocuklar olmadığı zaman kardeşlerden erkek olanlara dişinin iki hissesi kadar düşmektedir.
9- eğer eşlerden biri hayatta olursa çocukları ve babası da yoksa kız kardeşler ve erkek kardeşler 1/6 oranında hisseye sahip olurlar.
10- Miras bölünürken mutlaka vasiyet ve borçların düşülmesinden sonra olması gerekir.

Şimdi meşhur örneğimize dönelim;

Örneğe konu mirasta geride vefat eden kişinin hanımı ve çocukları hayatta olduğuna göre bu durumda terekenin paylaşılması NİSA 12 ayetinin konusudur. Yani ölen adamın terekesinden anne ve babası pay alamaz. hanımı ve kızları arasında pay edilir. Mirasın 1/ 8 ‘ i hanımına geriye kalan 7/8 ise kızları arasında eşit olarak pay edilir. Konuyu anlamak bu kadar KOLAY.

Demek ki Kuran’ı anlamamaya kendini şartlayan hem gelenekçi ekol ve hem de Kuran düşmanları aynı noktada bir kez daha buluşmuşlardır ve bu kadar basit bir konuyu bile sanki içinden çıkılamayan ve hatalı bir durum varmış gibi lanse etmeye çalışmaktadırlar. Oysa zaten Allah’ın kelamında, matematiğin kendisini de yaratmış olan Allah’ın haşa hata yaptığını iddia etmek başlı başına bir akıl tutulmasıdır……"]

A

boşver Alpay Delikbaş daha önce de verememişti zaten... Kurcalamanın anlamı kalmadı o konuyu.... Cevap verdiğini düşünüyor kendince

K

kardeş varken annenin payı 3 te 1 den 6 da 1 e düşüyorsa babanın payı nasıl sabit kalıyor??

Y

bir kelime bir işlem vardı biz küçükken trt de, çok severdim

K

hala neyini anlamıyorsunuz bu hesabın yahu

On Error resume next
If 27<24 Then
27>24
End If

böyle yaparsan hata vermez, en üstteki on error hata kurtarma kodunu unutuyorsunuz...

kurandamatematikselhatayokturnoktacom

K

Şecaaddin Çelikler abi birkaç link bişi at bari

H

Nisa 176
Babası ve çocuğu olmayan kişinin mirası (kimi ayetlerde annesi, babası ve çocuğu olmayan kişi olarak çevirisi yapılıyor(ANNE BU DURUMDA MİRASTAN YARARLANAMIYOR)):
1) (Ölen kişinin babası ve çocuğu yok)bir kız kardeşi varsa, bıraktığı mirasın yarısı kız kardeşinindir.(YARISI KİME?)
2) (Ölen kişinin babası ve çocuğu yok)iki kız kardeş ise, bırakılanın üçte ikisi onlarındır.(KALAN ÜÇTE BİR KİME?)
3) (Ölen kişinin babası ve çocuğu yok, bu ölen kişi bir kız kardeşse) erkek, kız kardeşinin mirasının tamamını alır.(SORUN YOK)
4) (Ölen kişinin babası ve çocuğu yok) Kardeşler, erkeklerden ve kadınlardan oluşuyorsa, erkeğe kadının iki katı kadar pay verilir.(SORUN YOK)

NİSA 176. AYETE GÖRE, 1 KIZ KARDEŞ 100 LİRALIK MİRASI NASIL BÖLÜŞÜR? MİRASIN YARISINI aliR, 50 LİRA. KALAN 50 LİRALIK MİRAS BOŞTA KALIYOR!
NİSA 176. AYETE GÖRE, 2 KIZ KARDEŞ 100 LİRALIK MİRASI NASIL BÖLÜŞÜR? MİRASIN ÜÇTE İKİSİNİ aliR, 66.66 LİRA. KALAN 33.34 LİRALIK MİRAS BOŞTA KALIYOR!
NİSA 176. AYETE GÖRE, 3 KIZ, 2 ERKEK KARDEŞ 100 LİRALIK MİRASI NASIL BÖLÜŞÜR? 7 BİRİM PAYLAŞILIR; 100/7= 14.28 LİRA HER BİR KIZA, 24.56 LİRA HER BİR ERKEĞE

A

o saydıklarınızın hepsinde arta kalan paylar vefat edenin borçlarını ödemek ve varsa vasiyetini yerine getirmek(evladına eşine kardeşine mal mülk bırakmak vasiyet değildir) için bırakılır borcu ve vasiyeti yoksa beytül mal a yani hazine ye kalır benim bildiğim

Yılmazz Mirkelamoglu 2 yıl

Nisa 11:
1) (Çocuklarınızın paylaşacağı miras da)erkek, kadının iki katı pay alır.(SORUN YOK)
2) (Mirasçılar iki kişiden fazla kadın iseler) mirasın üçte ikisi onlarındır.(ÜÇTE BİRİ KİME?)
3) (Çocuk mirasçılar sadece bir kadın ise) mirasın yarısı onundur.(YARISI KİME?)
4) (Ölen kişinin çocuğu ve anne babası var ise)ana ve babasının her birisine altıda bir düşer.(KALAN ALTIDA DÖRDÜ KİME?)
5) (Ölen kişinin çocuğu yok ve yalnızca anne babası var ise)annesine üçte bir pay düşer.(BABASINA MİRAS YOK MU, YOKSA GERİ KALAN BABASINA MI DÜŞER?)
6) (Ölen kişinin çocuğu yok ve yalnızca anne babası ve kardeşleri var ise)bu durumda annesine altıda bir düşer.(ÖLEN KİŞİNİN BABASINA VE KARDEŞLERİNE NE DÜŞER?)
NOT: Bu paylaştırma, ölenin kişinin yapacağı vasiyetten ya da borcundan sonra yapılacaktır.

NİSA 12:
7) (Ölen kişi kadın eş ve bu kadının çocukları yok ise)kadının bıraktığı mirasın yarısı kocanındır.(KALAN YARISI KİME?)
8) (Ölen kişi kadın eş ve bu kadının çocukları var ise)kadının bıraktığı mirasın dörtte biri kocanındır.(KALAN DÖRTTE ÜÇÜ KİME?)
NOT: Bu paylaştırma, ölenin kişinin yapacağı vasiyetten ya da borcundan sonra yapılacaktır.
9) (Ölen kişi erkek eş ve çocukları yok ise) erkeğin bıraktığı mirasın dörtte biri kadın eşlerindir.(KALAN DÖRTTE ÜÇÜ KİME?)
10) (Ölen kişi erkek eş ve çocukları var ise) erkeğin bıraktığı mirasın sekizde biri kadın eşlerindir.(KALAN SEKİZDE YEDİSİ KİME?)
NOT: Bu paylaştırma, ölenin kişinin yapacağı vasiyetten ya da borcundan sonra yapılacaktır.
11) (Mirası paylaşılan kadın veya erkeğin çocuğu ve babası yok ise) yalnızca bir erkek veya bir kız kardeşi bulunursa, ona altıda bir düşer.(KALAN ALTIDA BEŞ KİME?)
12) (Mirası paylaşılan kadın veya erkeğin çocuğu ve babası yok ise) kardeş sayısı birden fazla ise, üçte birini ortak olarak paylaşırlar.(KALAN ÜÇTE İKİSİ KİME?)
NOT: Bu paylaştırma, ölenin kişinin yapacağı vasiyetten ya da borcundan sonra yapılacaktır.

Nisa 176
Babası ve çocuğu olmayan kişinin mirası (kimi ayetlerde annesi, babası ve çocuğu olmayan kişi olarak çevirisi yapılıyor(ANNE BU DURUMDA MİRASTAN YARARLANAMIYOR)):
1) (Ölen kişinin babası ve çocuğu yok)bir kız kardeşi varsa, bıraktığı mirasın yarısı kız kardeşinindir.(YARISI KİME?)
2) (Ölen kişinin babası ve çocuğu yok)iki kız kardeş ise, bırakılanın üçte ikisi onlarındır.(KALAN ÜÇTE BİR KİME?)
3) (Ölen kişinin babası ve çocuğu yok, bu ölen kişi bir kız kardeşse) erkek, kız kardeşinin mirasının tamamını alır.(SORUN YOK)
4) (Ölen kişinin babası ve çocuğu yok) Kardeşler, erkeklerden ve kadınlardan oluşuyorsa, erkeğe kadının iki katı kadar pay verilir.(SORUN YOK)

A

Sizden rica ediyorum, hemen yukarıdaki yorumda üç ayeti de tekrardan ele aldım, bu konu ile ilgili soru üretin, birlikte çözmeye çalışalım, olmaz mı?

A

NİSA 176. AYETE GÖRE, 1 KIZ KARDEŞ 100 LİRALIK MİRASI NASIL BÖLÜŞÜR? MİRASIN YARISINI aliR, 50 LİRA. KALAN 50 LİRALIK MİRAS BOŞTA KALIYOR!

A

en büyük mirasçı devlettir, ona kalır gerisi

Karmati Silistre 2 yıl

NİSA 176. AYETE GÖRE, 2 KIZ KARDEŞ 100 LİRALIK MİRASI NASIL BÖLÜŞÜR? MİRASIN ÜÇTE İKİSİNİ aliR, 66.66 LİRA. KALAN 33.34 LİRALIK MİRAS BOŞTA KALIYOR!

A

alpay bey Arabın çözümsüzlüğüne çözüm üretmeye çalışmak, bizim bir çözümsüzlüğümüz bile yok. Sizin çözümsüzlüğünüzü anlayamadık hala anlayamadık, anlamaya çalışıyoruz demek olur kanımca. İnanın bu çözümsüzlüğü ortaya atan insan cinsinin tefrikaları, sizin yukarda yaptığınız hesaplamaları akıllarına bile getirmemişlerdir. İslam denilen putu yerle bir edecek devrim yapmamız en akıllıca yol diye düşünüyorum

A

Kur'an'daki bu ayetler anlaşılmayacak denli muğlak ve karışık olduğundan; bu konuda, İslâm hukukunda, Feraiz diye bir bilim(!) dalı oluşmuştur. İslamı miras hukukuyla uğraşan her ulema, kendi iz'an ve görüşünden, bu konuya bir şeyler katmış; ancak yine de anlaşma sağlanamamıştır. Dolayısıyla her mezhep kendi yerel örf ve âdedine uygun ilaveler yaparak, feraizi geliştirmiştir.......................................................................................................................... Medeni Kanunumuzun yürürlük tarihi olan 4.Ekim. 1926 tarihinden önce vefat eden murislerin terekesi; feraize göre hesaplanır. Veraset ilamı almak için Sulh Hukuk mahkemesi müracaat yapılınca; hâkim konuyu iki bilir kişiye havale eder. Bilir kişilerin sözümona uydurdukları miras taksimini, hakim aynen uygular. Veraset ilamı aksi sabit oluncaya kadar geçerli olduğu için, bilirkişilerin taksimatı hatalı olsa bile, sorumlu sayılmazlar........................................................................................................................ Ben 10 yıl tapu müdürlüğü yaptım ve 1970'lerde, 1926 yılından önce vefat eden murislerin veraset mahkemelerine birkaç kez bilirkişi olarak katıldım. Söz konusu ayetlerde, bahsi geçen ve genelde anlaşılır olan birkaç maddeye değineceğim: Erkek çocuğun hissesi, iki kızın hissesi kadardır; Kızlar ikiden fazla ise -erkek kardeş yoksa- terekenin 2/3'ünü alır. 1/3 pay ise, murisin ana ve babasına kalır, bunlar yoksa, murisin kardeşlerine kalır. Kız çocuğu bir tane ise-yine erkek kardeşi yoksa- terekenin yarısını alır, diğer yarısı, murisin ana ve babasına, onların ikisi de yoksa, kardeşlerine kalır. ........................................................ Ayetteki "Bir çocuğu varsa,-kız mı, erkek mi belirsiz- anayla babasının her birine mirasın altıda biri verilir." Buradaki "her birine" ifadesi, ayeti anlaşılmaz kılıyor. Altıda bir ikisine mi, yoksa her birine altıda birer hisse mi verilir. Meçhul! Bu durumda, murisin anne ve basına altıda bir veya birer hisse verilir; bakiyesi de çocuğa kalır. ..................................................................... Boş yere kafanı daha fazla karıştırmayayım. Herhalde bu kadarı sana bir fikir vermiştir

M