Euthyphron ikilemi hakkında yorumlar

Euthyphron ikilemine göre size en doğru gelen yargı nedir?

O
1 kişi takip ediyor.
Misafir olarak yayınla
2
2 CEVAP

Gazali " Tanrı'nın öğrettiği ilk lisan nedir " sorusuna

- Tanrı lisan öğretmez, Tanrı lisan türetme yeteneği " verir der. Yani lisan insan türetimidir ama lisan türetme kabiliyeti Tanrı tarafından verilmiştir

Bu diyalogda imlenen " iyiliği de " aynı mantık perspektifinden görüyorum

Yani Tanrı " iyiler fihristi " vermez, ama , " İyilik türetme " yeteneği verir

Türetilen " iyiler"i ise ya teyit eder ya da reddeder ..

Tanrısal bağlamda " iyi " işte bu teyit neticesinde oluşur

O halde Euthyphron diyaloğunda geçen " iyi " ikilemindeki her iki önermede eksiktir

Çünkü insan Tanrı tarafından verilen " iyi üretme " yeteneğinden dolayı " iyiyi " türettiğinden, ortaya çıkan " iyi " kökensel olarak Tanrısal, varoluş olarak insanidir ,

Öte yandan Tanrı tarafından teyit edilmediği için insan tarafından üretilen her " iyi " , mutlak olarak " iyi " olamaz. Bu açıdan " iyi " insanidir ama Tanrısal değildir ..

M

Babil Kulesi'nin inşaatını boşuna durdurmuş o zaman

Gökhan Özlüyorum 1 yıl

Bunun tam aksi düşünülemez mi ?
Tanrı tarafından teyid edilmeyen her kötü iyi midir ?

N

İnsani bir " iyinin " mutlaka bizatihi Tanrı' dan olması olması gerekmez Bu açıdan Tanrı tarafından teyit edilemediği için kötü demek mümkün değildir

Münir Açikgöz 1 yıl

Sorununuzu tam anlamamışım Metrobüste yaşlılara yer vermemek kötüdür ama Tanrı tarafından teyit edilmeyen bir kötü İyi denebilir mi? Hayır

Münir Açikgöz 1 yıl

Peki Hocam şöyle sorayım öyle ise Siz son cümlenizde dedinizki her iyi tanrının teyidine mutaçtır. Bunun aksini düşünürsek, her kötüde tanrının teyidine muhtaç mı olur diye sormak istedim size Buna binaen çocuk yaşta evlilik günümüzde istismara giriyor. Ancak tanrı hiç bir kitabında buna kötü demez. Bir şeyin iyi yada kötü olması her zaman tanrının teyidine ihtiyaç duymaz bence.

Nida Tekinarslan 1 yıl

Hayır, her iyi Tanrı'nın teyidine muhtaçtır demiyorum Ama her iyinin Tanrısal bir kökeni olduğunu düşünüyorum Zira iyilik türetme yeteneğinin kaynağı Tanrıdır diyorum

Münir Açikgöz 1 yıl

Hocam hemen hemen her soruma tatminkar cevaplar veriyorsunuz ama bu tatmin edici bir cevap olmadı benim için.

Nida Tekinarslan 1 yıl