İslamın olduğu yerde bilim olur mu?

Islam, in oldugu yerde bilim olmaz, Islam insan aklina düsman, insan aklini bozhmak, durdurmak, esir almak hatta yok etmek icin sinsice kurulmus bir sistemdir.

BİLİMİN BAŞLADIĞI YERDE İSLAM BİTER. İSLAMIN BAŞLADIĞI YERDE BİLİM BİTER.

Müslüman bir insanın bilim yapması mümkün değildir. Müslüman olunarak bilimle uğraşmak İslam ın özüne, yapısına, felsefesine aykırıdır. Bilim ve İslam birbirinin zıddıdır. Evrim ve yaratılışın birbirinin tam zıddı olması gibi. Bilim insanının dine inanmasının mantıklı yönü yoktur. Hem bilim insanı olduğunu hem de Müslüman oluğunu söyleyen insanlar, ya bilimi yada İslam ı bilmezler.

Bir Müslüman bilimle ilgilenir ise, Allaha ve Kurana karşı gelerek İslam dan çıkmış olur. Bilim le insanın yaşamını kolaylaştıracak işlerle uğraşmak Allah ı ve İslam ı yalanlamaktır. İslam ve Bilim, Kara ve Deniz gibidir. Birinin bittiği yerde diğeri başlar<>>.

İslam da insanlar bilimle uğraşamazlar. Kuranın iddiasına göre Allah gerekli olan bilim ve teknolojiyi peygamberlere öğretir. Peygamberlerde insanlara bundan yararlanmayı gösterirler. Eğer öğretmediyse bir Müslüman bilim yoluyla Dünya hayatını güzelleştirip kolaylaştırmaya çalışamaz.

Kuranda Zırh yapmanın Allah tarafından öğretildiğinin yazmasına şaşırmamak gerekir. Ayet de söylenen “Allah size gereken teknolojiyi verir siz kendiniz yapamazsınız ” demektir. Yoksa Kuranda ben “Davuda zeka verdim oda sizin için zırh yaptı” derdi. Okuyun ne söylüyor.

ENBİYA-80.Bir de Davud’a, sizin için, zırh yapma sanatını öğrettik ki, savaşlarınızda sizi korusun. Şimdi Siz şükrediyor musunuz?

Kuranda Allahın bile bilim ve Teknoloji bilmediğini ve kullanmadığını yazar. Allahın bir uçağı bile bulunmamaktadır. İlkel devirlerdeki Krallar gibi tahtında oturmakta ve 8 melek bu tahtı taşımaktadır. Aşağıdaki ayetten Allahın motorize olamadığını öğrenmiş bulunuyoruz.

Hakka: 17 – Melekler de onun etrafındadır, O gün Rabbinin tahtını bunların da üstünde sekiz melek yüklenir.

İşte Kurandan ayetler ortada bilimle uğraşamazsınız. Hatta bilimin size verdiği rahatlık ve kolaylıkları kullanamazsınız. Bir Müslüman Dünya hayatını isteyemez. İsterse Müslüman olamaz.

İSRA-18Kim bu geçici dünyayı isterse orada ona, dilediğimiz kimseye dilediğimiz kadar hemen veririz. Sonra da cehennemi ona mekân yaparız. O, buraya kınanmış ve Allah’ın rahmetinden kovulmuş olarak girer.

İSRA-19.Kim de mü’min olarak ahireti ister ve ona ulaşmak için gereği gibi çalışırsa, işte bunların çalışmalarının karşılığı verilir.

Allah kuranda bilimin sağladığı iyi ve güzel şeylerden yararlanmayı bir amaç için çalışmayı yasaklar. Dünya yaşamını güzelleştirmeye çalışanları cehenneme atacağını söyler.

HİCR-3.Bırak onları yesinler, yararlansınlar; emelleri onları oyalaya dursun. İleride bilecekler.

HUD-15.Kim yalnız dünya hayatını ve onun ziynetini isterse, biz onlara yaptıklarının karşılığını orada tastamam öderiz. Orada onlar bir eksikliğe uğratılmazlar.

HUD-16.İşte onlar, kendileri için âhiret te ateşten başka bir şey olmayan kimselerdir. (Dünyada) yaptıkları şeyler, orada boşa gitmiştir. Zaten bütün yapmakta oldukları da boş şeylerdir.

Müslüman ın çabası sonuçta cehenneme gitmemek ve orada kalmamak için değil midir? Müslüman Dünya hayatı için parmağını oynatsa cehenneme atılacaksa neden bilim yapsın? Bir Müslüman ın Dünya hayatını kolaylaştırmak ve onu güzelleştirmek için çabası olabilir mi?

HADİD-20.Bilin ki, dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlence, bir süs, aranızda karşılıklı bir övünme, çok mal ve evlat sahibi olma yarışından ibarettir. Tıpkı şöyle: Bir yağmur ki, bitirdiği bitki çiftçilerin hoşuna gider. Sonra kurumaya yüz tutar da sen onu sararmış olarak görürsün. Sonra da çer çöp olur. Ahirette ise çetin bir azap ve Allah’ın mağfiret ve rızası vardır. Dünya hayatı, aldanışdan başka bir şey değildir.

Allah Dünya güzelliklerini yasaklarken, hayatı kolaylaştırmayı yasaklarken ve Allah istemedikçe ve dilemedikçe bir buluş yapamayacağını bilirken, insan hangi mantıkla bilim yapacaktır?

ARAF-188.De ki: “Allah dilemedikçe ben kendime bir zarar verme ve bir fayda sağlama gücüne sahip değilim. Eğer ben gaybı BİLİYOR OLSAYDIM, daha çok SEVAP ELDE ETMEK isterdim ve KÖTÜLÜK HİÇ YAPMAZDIM. Ben inanan bir KAVİM için(MEKKE ÇEVRESİ) sadece bir uyarıcı ve bir müjdeciyim.”

ENAM-59.Gaybın anahtarları yalnızca O’nun katındadır. Onları ancak O bilir. Karada ve denizde olanı da bilir. Hiçbir yaprak düşmez ki onu bilmesin. Yerin karanlıklarında da hiçbir tane, hiçbir yaş, hiçbir kuru şey yoktur ki apaçık bir kitapta (Allah’ın bilgisi dâhilinde, Levh-i Mahfuz’da) olmasın.

İNSAN-30.Allah’ın dilemesi olmadıkça siz dileyemezsiniz. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

HADİD-22.Yeryüzünde ve kendi nefislerinizde uğradığınız hiçbir musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan önce, bir kitapta (Levh-i Mahfuz’da) yazılmış olmasın. Şüphesiz bu, Allah’a göre kolaydır.

Ayetlerde gördüğün gibi, Allahın izni olmadan yemek yiyemiyor su bile içemiyorsunuz. Allah yeryüzüyle o kadar ilgilidir ki! Enam-59 ayetinde bir yaprak düşmesi bile Allah tarafından bilindiği yazar. Yani bunu bilen senin Tuvalette ne kadar kaldığını daha iyi bilir demek istiyor.

Kuranda O dilemezse Tuvalete bile gidemezsin yazıyor. Tuvalete gittiğinde ne kadar süre orada kaldığını bildiğini de yazıyor. Öyleyse Müslüman’ın Araştırma geliştirme yapmasına, gerek var mıdır? Her şey Allahtan dır diyen Müslüman ın Doktora gitmesi mantık dışıdır.

Kuran da rüzgar olmazsa gemiler gidemez yazmaktadır. İslam bunu bilirken Allaha karşı gelip buharlı gemileri ve motorları gemileri icad edecek araştırmayı ve bilimi yapabilir miydi?

ŞUARA-32.Denizlerde yüce dağlar gibi gemilerin yürümesi de O’nun kudretinin delillerindendir. O, dilerse rüzgârı durdurur da onlar denizin üstünde durur kalırlar.

Kuranda Allah seyahat etmen için eşek ve at verdim diyor. Müslüman Allahın bu söylediğine karşı çıkarak Tren, Uçak, araba icad etmeye çalışabilir mi? Sen Allahtan büyük müsün ki, Allahın ben sana seyehat için eşeği verdim derken sen Araba icadı için bilimle uğraşacaksın?

NAHL SURESİ -8 AYET -Hem binesiniz diye, hem de süs olarak atları, katırları ve merkepleri de yarattı. Bilemeyeceğiniz daha nice şeyleri de yaratır.”

Kuşları uçuranın Allah olduğunu düşünen İslam uçak bilimiyle ilgili çalışmalara cesaret edebilir mi? Kendisi Galata dan uçmaya çalışan Hazarfen Ahmet çelebi neden katledildi?

MÜLK-19.Üstlerinde kanat çırparak uçan kuşlara bakmazlar mı? Onları (havada) ancak Rahmân tutuyor. ŞüphesizO, her şeyi hakkıyla görendir.

Kuran Allahın insanları yoklukla yoksullukla denediğini yazar. Bunu düşünen Müslüman Allaha karşı gelerek bilim yapabilir mi? Melez verimli ürünler, meyveler araştırabilir mi? Ürünlerin kalitesinin ve verimliliğini yükseltecek cesareti olabilir mi? Allahın küçük yarattığı karpuzun büyüğünü yapmaya hangi mantıkla kalkışabilir? Genetik bilimle uğraşabilir mi?

BAKARA-155.Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenleri müjdele.

Bir insan beyniyle düşünür. İlkel insanlar içinse her şey kalbe bağlıydı. Kalple düşünüldüğünü zannediyorlardı. İnsan vücudunun komuta merkezinin beyin olduğundan haberleri olmayan Allah ve kitabının bilim yapabilmesi aklın alacağı bir şey midir? Anatomi bilimi yapabilir mi?

HACC- 46. (Sana karşı çıkanlar) hiç yeryüzünde dolaşmadılar mı? Zira dolaşsalardı elbette DÜŞÜNECEK KALPLERİ ve işitecek kulakları olurdu. Ama gerçek şu ki, gözler kör olmaz; lâkin göğüsler içindeki kalpler kör olur.

Bir insana kaynar su içirdiğiniz zaman bağırsağına gitmeden boğaz ve midenin yanacağı kesindir. Böyle bir cezayı yazan kitabın bilimden haberdar olması mümkün olabilir mi?

MUHAMMED suresi-15-ayet… Bu cennetliklerin durumu, ateşte temelli kalacak olan ve bağırsaklarını parça parça edecek kaynar su içirilen kimselerin durumu gibi olur mu?

Yol bulmak için Yıldızların yaratıldığını düşünen İslam, Allaha karşı gelerek onun bulduğu çözümü bir kenara bırakarak pusulayı yada Navigasyon u icad etmek için bilim yapabilir mi?

ENAM-97.O, sayelerinde, kara ve denizin karanlıklarında yolunuzu bulasınız diye sizin için yıldızları yaratandır. Bilen bir toplum için âyetleri ayrı ayrı açıkladık.

Kuran şimşeğin Elektrik olduğunu bilmez. Kuranda şimşeğin insana ceza vermek ve çarparak yakmak olarak yazmaktadır. Bunu düşünen İslam Elektrikle ilgili araştırmaları yapabilir mi?

RAD-12.13.O, korku ve ümit vermek için size şimşeği gösterendir, yağmur yüklü bulutları meydana getirendir. Gök gürlemesi O’na hamd ederek tespih eder. Melekler de O’nun korkusundan tespih ederler. O,yıldırımlar gönderir de onlarla dilediğini çarpar.

Kuran da dolu gibi ağır bir buz parçasının bulutlardan yağamayacağını düşünerek Göklerde dağlar olduğunu yazar. Dolu yağışının bu gökteki dağlardan geldiğini söyler. Bunu yazan Kuranın, rehber olduğu Din Bilim yapabilir mi? Meteoroloji bilimi yapıp gökte dağların olmadığını söyleyerek Allaha karşımı gelecektir.

NUR-43.Görmez misin ki Allah, bulutları sevk eder. Sonra, onları kaynaştırıp üst üste yığar. Nihayet yağmurun, onların arasından yağdığını görürsün. O, gökten, oradaki dağlardan dolu indirir de onudilediğine isabet ettirir, dilediğinden de geri çevirir. Bu bulutların şimşeğinin parıltısı neredeyse gözleri alacak.

Kuranda gece gündüzün yaratıldığı yazar. Gece gündüzün Dünyanın Güneşin çevresinde dönmesiyle gerçekleştiğini yazamayan İslam bilimle ilgili bir cümle bile kurabilir mi?

NEML-86.Onlar görmüyorlar mı ki, biz geceyi içinde rahat etsinler diye, gündüzü de (her şeyi) gösterici(aydınlık)olarak yarattık. Şüphesiz bunda inanan bir toplum için elbette (Allah varlığını gösteren) deliller vardır.

Kuran da gece ve gündüz eşittir yazar. Güneş ve Ayın aynı yörüngede peş peşe gittiğini ve birbirlerine yetişemediğini yazar. Dünyanın bir yörüngesi olduğunu yazmayan Güneşe yörünge yazan İslam bilimle uyuşabilir mi? Uzaya uydu gönderip Allah ı ve kitabını mı yalanlayacaktır?

ENBİYA-33.O, geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratandır. Her biri bir yörüngede yüzmektedirler.

YASİN-40.Ne güneş aya yetişebilir, ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzmektedir.

Kuran da Gökteki yıldızların şeytanı cezalandırmak için yaratıldığı yazar.

İslam Yıldızların şeytan taşlamaya yarayan süs boncukları olduklarını söyler. İslam gök bilimi ve Astronomi bilimiyle uğraşabilir mi? Ya boncuk olmadığını anlarsa Allaha ne söyleyecektir?

MÜLK-5.Andolsun biz, en yakın göğü kandillerle donattık. Onları şeytanlara atılan taşlar yaptık ve (ahirette de) onlara alevli ateş azabını hazırladık.

Kuran Su kesilirse suyu getirecek Allahtır yazar. İslam yer altı ile ilgili bilim yapılabilir mi?

MÜLK-30. “Söyleyin bakalım: Suyunuz çekiliverse, size kim temiz bir akar su getirir?”

Rakamları bile bilmeyen kitabı olan İslam dan Matematik bilimi ile uğraşması beklenir mi? Üç yüz dokuz diyemeyen insanlardan bilim beklenebilir mi?

KEHF-25.Onlar mağaralarında üç yüz yıl kaldılar. Buna dokuz daha eklediler.

Kuranda Gökyüzünün beton Tavan olduğu ve O tavana Isı kaynağı(güneş) Işık kaynağı(ay) süs boncukları(yıldız)asıldığı yazılıdır. Beton büyük kubbede herhangi bir çatlak olmadığı ve yerle bu kubbenin bitişikken nasıl ayrıldığından söz eder. Direkleri olmayan beton kubbeyi Allah tuttuğu için düşmediğini yazar. Bu durumda İslamın bu gökten başka galaksiler olduğunu araştırmasının mantığı var mıdır?

ENBİYA-32-Gökyüzünü de korunmuş bir tavan yaptık.
LOKMAN-10-Allah, gökleri görebileceğiniz direkler olmaksızın yarattı.
ENBİYA-30-göklerle yer bitişikken, bizim onları ayırdığımızı görmediler mi?

HAC-65- İzni olmaksızın yerin üzerine düşmesin diye göğü O tutuyor.

İslam ve Kuranda bunların olduğu, bilimle çeliştiği anlatılsa İslam bitecektir. Kuranı ve İslam ı bilenler bunu yapmak yerine yalan söyleyerek gizliyorlar. İnsanların bunları görmemesi ve anlamamaları için her şeyi Arapça sunuyorlar. Bir gün bunları tüm insanlar öğrenecektir.

Merak ettiğim ise bunu bilip te saklayanların vicdanlarıyla nasıl hesaplaşabildikleridir.

H
1 kişi takip ediyor.
Misafir olarak yayınla
9
9 CEVAP

Bunu söyleyen, ya akil hastasi bir meczuptur yada kafir.. İkinci sık mantiga uygun...'KAFIR' cunku meczuplarin bile ALLAHA KUR'ANA inanci var.. Soyleyn o beyinsize FIL SURESI NE DIYOR...

D

Akil fukarligin yasayan topluklar islmaiyette tas atmakla meskulken! Karanliktan, aydinliga cikmalari beyHUDE bir bekleyis olurki; "ALLAH" dilemdikce de bundan kurtulmalari nafile ..

D

Ruzgarin esmesi yapragin kimildamsi da Insan ürünümü? Kaldiki, kur'ani anlaman icin okuman lazim. Okumdadisan ben sana be desem nafile.. Bakara suresinde derki, ben size akil verdim ki, FUZELER YAPTIRIP GOK YUZUNE UCURASINIZ GEMILER YAPTIRIP SULARDA YUZDURENIZ DIYE.. Evet tabiki akil ama aklin sahibi YUCE ALLAH..

Derya Agcakaya 2 yıl

Neden hayvana vermemis? Neticede o da bir canli! Evet hayvana da akli vermis ama fikrini vermemis! Verseydi senin, Insan olarak bir hukmun kalmzdi sanirim...

Derya Agcakaya 2 yıl

Sen merak etme bilim her seyi "kur' an da alir suspanse eder senin gibi inanci temelde olmayanalara bak bunu ben yaptim der ve sen zaten inanmaya bir mahlukat olarak alirisn... Hic bir icad yokturki; benzeri ALLAH tarafinda yaradilmamis olsun. ETRAFINA IYI BAK. HAYVANA CICEGE BAK BOCEGE BAK DENIZLEREDEKI CANLILARA BAK ...

Derya Agcakaya 2 yıl

Bilim yer yuzundeki seytandir, inkardir srirktir ... GERCEKLERI CARPITARAK INSANLIGI BATILLASTIRMAYA YONELTMISTIR

Derya Agcakaya 2 yıl

Sana bir soru? Once balik mi vardi yer yuzunde, ucakmi??

Derya Agcakaya 2 yıl

Ben dün eleştirimi bilime değil bilim adamlarına yapmıştım. Oysa siz müslümanları değil kitabı ve Rabbi eleştriyorsunuz. Tarafsız ve önyargısız değil açınız maalesef.

D

Ateizm ve din düşmanlığı cehaletten beslenir. Tıpkı ışid müslümanları gibi. Arada bir fark göremiyorum.

Ö

Bu islamin sorunu degil, ulekndeki fossilesmis beyinlerin sorunu.. Eger bu ulke, bugun topunu tufegini havasiz ucagini yapiyorsa! 80 yilda bir arpa boy kat etmeyenleri tarihe gömüp uzerine zift dokmek lazimki bir daha gun YUZUNE cikmasinlar ve Son 10 yili dikkatli okumak lazim degilmi..?

D

Bizde tarihin gördüğü en alçak bilimadamları üzerinden bilimi mi eleştirelim? Eldeki veri ne olursa olsun bir insan onu istismar etmek isterse eder.

D

Harika bayiliyorum bu adamain. Fikirlerine ne kadar guzel yerlere parmak basmis ama anlayana CAHIL KAFIRIN CEHALETYINDEN ALLAH MUHAFAZA ETSIN BIZI

D

Kapitalizmin dayatmasindan dolayi, islamin degill ..

D

Sozum size degill. Ahmet hocanin tespitlerine istinaden dedim

D