Karadeliklerde zaman kavramı var mıdır?

Fantastik bilim severler.
Sorum size..

"Rölativite teorisi"ne göre kütle ve hız arttığında uzayın eğildiğini biliyoruz. Yani hızı ve kütlesi fazla olan cisim için zaman yani nesnenin işlevi ve ilerleyişi durağan hale geliyor. Buda kütlenin zaman denilen sistemin bir üst sistemine çıktığını ve zamansızlık denilen bir evrede olduğunu bize gösteriyor. En azından teori bu yönde.. Işık hızı yada ışık hızından hızlı olan cisimler zamanın ötesinde olurlar.

Peki ya kara delikler.?
Bu ortamda biliniyor ki, ışık hızından daha kuvvetli bir çekim alanı var.
Bu duruma göre "Rölativite teorisi"ne göre durumu ele alırsak, kara deliklerde zaman var mıdır? Burada giren obje için ortam nasıl olur?

G
0 kişi takip ediyor.
Misafir olarak yayınla
11
11 CEVAP

zaman denen kavram sadece insanın dünya, gezegenler ve güneş arasındaki ilişkisiyle ortaya çıkardığı bir şey. Büyük planda bakılırsa uzay da bir zaman kavramı yok, Aslına bakarsan, insan zihnine koyduğu engelleri ortadan kaldırdığında, zaman denilen bu çizgi üzerinde ileri gidip geri gelebilme ve geriye gidip bugüne gelebilme gücüne sahip olurlar. Zaman ilişkiler boyutunda kendisini aktif eder ve ilişkiler için gerekli olur, ilişkin yoksa hayatla ve insanlarla bir zaman kavramında olmayacaktır haliyle. Bunu uzay boşluğuna taşıdın mı? Ortada bir gece, gündüz, mevsim, yıl, asır, saat, dakika, saniye gibi kavramlarda kalmayacaktır. Zamansızlığın içinde görüşmek dileğiyle....

M

Zaman iki türlü yavaşlar; ya ışık hızına yaklaşırsın( ışık hızına ulaştığın anda zaman durur. ) ya da kütle çekimi çok güçlü bir nesnenin yanına gidersin. İkisi de bir insan için olası değil. Kara deliklerin içinde zaman ya çok yavaş akıyordur veya durmuştur.

K

Şartları insan için dğerlendirmeyelim. Gözlem yapabilen bir araç olabilir. Fakat kara delik içinde zaman durmuş ise (ki öyle olması gerekir) buraya giren cisim kara deliğin merkezinde sonsuz kere sonsuz sürede durması gerekir. Burada o zaman hareket denilen şeyin sıfır olması gerekir

G

Herhangi bir nesne ya da araç için de aynı şey geçerlidir. Herhangi bir araç( kütlesi olan herhangi bir cisim) ışık hızına ulaşamaz çünkü ışık hızına ulaşmak için sonsuz enerji gerekir. Kara deliklerin içine düşen bir bir nesne de, nesne olarak kalamaz çünkü düşerken aşrı ısınıp, atomlarına ayrılır ve x ışını yayınlayarak karadeliğin içine düşer.

K

Herşey zaman'ın içindedir. Onu durdurmak, ileri veya geri gitmek diye birşey olmaz.

L

Fotonlar için zaman durmuştur, ışık kaynağından çıkan bir foton ulaşacağı yere anında gider ama dışarıdan bakan bir gözlemci bu durumun belirli bir sürede gerçekleştiğini görür. Görelilik durumu, zaman görelidir.

K

ışık hızına ulaştığında ancak gideceğin yere ışık hızında gitmiş olursun
sadece şu vardır, ışık hızına ulaşılabilirse geçmişi görebilirsin ama içinde bulunamazsın....

L

Işık hızında zaman kavramı kalmıyor, o hıza ulaştığın anda zaman duruyor yani zaman geçmiyor. Dışarıdaki gözlemci için zaman sözkonusu oluyor.. Evren için hız limiti ışık hızı, onu üzerine çıkamıyorsun belki başka bir evrende değişik olabilir :)Teorik olarak ışık hızını aşarsan zamanda geçmişe gidersin. Herhangi bir madde ışık aşarsa, neden sonuç ilişkisini bozar( bilgi değeri taşıdığı için)

K

Işık hızında zaman kavramı neden kalmasın, sonuçta buda bir hız, bu arada zaten zaman kavramının çok aza indiği sırada beden yada bir yapıda kalmıyor
Durduğun anda yola çıkmadan önceki aynı hali zaman durmuş gibi kabul edersek, bence bu yanlış.

Geçmişi görme konusuda şu bence. Örneğin bir yıldızın sönme anını şu an görebiliyorsan bu sönme bin yıl önce olmuştur. Gördüğün sönme olayıda geçmişi görmektir.

Işık hızından biraz daha fazla bir hıza ulaştığında tüm olan olayların geçmiş yansımalarını görebilirsin, içine girmek istersen geçmişi görmekten çıkıp o anki gerçek zamana girmiş olursun ....

L

Şöylede bir şey var. Işık hızında bir cisim ne olur?
Örnek vereyim. Kütle çekiminden dolayı zaman denilen işleyiş aşlıuyor. Yani madde formu oluşturuyor ve bu oluşum yani ilerleyişe zaman diyoruz. Bizleri örnek alalım. Bu mekanda zaman belli bir ölçüde. Atomlarımızın frekansı belli bir oranda ve atomlarımız birbiri ile ilişki içinde. Bir çalışma halinde. Bu atomlar bağlı bulu olduğu koşullar neticesinde bir sistem oluşturuyor ve bir araya gelip bizleri var ediyorlar. Bunu yapmalarındaki en büyük etken bulundukları ortamdaki kendi fizik kuralları. Yani ışık hızında olan bir kütlenin olduğu ortamda bulunmamaları. Eğer dünya daha ağır olsaydı yada bu dünyadaki çekim kuvetti atomların birbirine yakınlığından dolayı daha fazla olsaydı bu işleyiş gerçekleşmezdi. Kara deliklerde durum budur. Atom arası mesafe sıfır noktasında olduğu için atomlar bir form oluşturmuyor ve sistem çalışmadığı için herşey durağan halde. Yani zaman aslında atomların evrendeki hareketi sonucu yarattığı sistemlerin bizim tarafından gözlemlenme durumu. Bu işleyişin olmadı ve hareketin sıfır olduğu noktada zaman var diyemeyiz. Farzet dünyadaki bütün atomlar bir anda hareket etmeyi bırakıp durmayı tercih ediyorlar. Hiç bir atonda hareket olmaz yada bu hareket hali çok çok yavaş olur. O an işte zaman kavramı daha net anlaşılır çünkü sen yaşlanmayacaksın. Uzayda sonsuz yıllar geçsede sendeki işleyiş ya durağan yada çok yavaş olduğundan zaman denilen olaya maruz kalmayıp hep olduğun noktada kalırsın. Karadeliklerdeki durumda budur. Orada zaman ya çok yavaş bize göre yada yoktur ama muhtemelen muazzam yavaştır. Tabi bizim gözlemimize göre. Belkide zaman inanılmaz hızlıdır orada ve o kadar hızlıdır ki, ışık hızında bile gözlemlenmeyecek kadar hızlı.

G

Hiç hareket etmesen de zaman içerisinde hareket edersin. Hareket edersen zaman senin için daha yavaş akar eğer ışık hızına ulaşırsan zaman durur. Işık hızında hareket eden anca fotonlar var onların da kütlesi olmadığı için o hıza ulaşabiliyorlar. Kütlesi olan her cisim, higgs alanıyla etkileşir ve kürle kazanır. Bu yüzden ışık hızında hareket eden bir cisim olamaz. Kütleli cisimlerde yer çekimi dalgalrından ötürü zamanı yavaşlatırlar. Gökdelenin tepesinde bile zaman yerdekine göre biraz daha yavaş akar.

K