Kuran'da kölelik yasaktır veya günahtır diyen bir ayet var mı?

Kuran'da kölelik yasaktır veya günahtır diyen bir ayet var mı?
F
0 kişi takip ediyor.
Misafir olarak yayınla
138
138 CEVAP

Kölelik sevaptır diyen ayet gördünüz mü?

U

Bunu batılılara sor.

Hangi Müslümanın kölesi var şuan?

U

Şuan müslümanın kölesi yok. Olamazda zaten, kimi köle yapacak Avrupalıyı mı, çinliyi mi veya Rus'u mu? Olsa olsa köle olur onlara çünkü gücü yok.

F

Ayrıntıya inmeye çok gerek yok. Kuranda olsa mutlaka birilerini köle yapardı. Öyle bir emir ayeti de yok. Şimdi 1500 sene evvelinde olan bir uygulamayı da kuran getirmedi. Yavaş yavaş yok etti. Batılılar insanları köle ederken hangi kitaba uyuyorlar?

Bu da çok garip
Cidden. Var olanı değil yok olanı tartışıyoruz

U

Peygamber zamanında çok köle vardı zaten zeyd'e onun kölesi idi. Mantıken düşündüğünde iman et kölelikten kurtul ne güzel olur değil mi?

F

Batının yanlış yapması Kuran'ın hatasını örtmez sanırsam.

F

Hiçbir peygamberin, yeryüzünde ağır basmadıkça (kesin zafere ulaşıp üstün gelmedikçe) esirleri olması layık değildir. Siz dünya malını istersiniz, oysa Allah ahireti kazanmanızı murad eder. Allah azizdir, hakimdir. (enfal suresi, 67)

N

Nihayet onlara üstün geldiğiniz zaman bağı sıkı bağlayıp esir alın. Sonra harp ağırlıklarını atıp, savaş bitince de onları ya karşılıksız olarak, ya da fidye ile salıverin. Allah’ın emri budur. Eğer Allah dileseydi onlardan başka türlü de intikam alırdı. Fakat böyle olması sizi birbirinizle denemek içindir. (Muhammed suresi 4)”

Rabbimin ilk öğüdü esirlerin karşılıksız olarak salıverilmesidir… İkinci olarak da fidye karşılığı serbest bırakılmalarıdır…

O zamanki şartlar içerisnde fidyesini ödeyemeyen esirlerin konaklama ihtiyacını karşılayacak barınaklar olmadığı için esirler Müslümanların evlerinde misafir ediliyorlardı… Aslında bu dahi çok enteresan… Sizi savaş anında öldürecek olan birini siz, savaş sonrası evinizde ağırlıyorsunuz…

Kim günümüzde evini savaş esirlerine açar ki? Hatta evini açmakla kalmamışlar, sadakalarından da onları faydalandırmışlar… Bakın hangi sebeplerle…

“Sadakalar ancak şunlar içindir: Fakirler, yoksullar, o işte çalışan görevliler, müellefe-i kulûb (kalbleri İslâm’a ısındırılacaklar), köleler, borçlular, Allah yolundakiler, yolda kalmışlar. Allah tarafından böyle farz kılındı. Allah her şeyi bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. “Tevbe suresi, 60

“Evlenme imkanını bulamayanlar ise, Allah, lütfu ile kendilerini varlıklı kılıncaya kadar iffetlerini korusunlar. Ellerinizin altında bulunanlardan (köleler ve cariyelerden) mükatebe yapmak isteyenlerle, eğer kendilerinde (hürriyete kavuşmalarında kendileri için) bir iyilik görüyorsanız, hemen mükatebe yapın. Allah’ın size vermiş olduğu malından siz de onlara verin. Dünya hayatının geçici menfaatlerini elde edeceksiniz diye, namuslu kalmak isteyen cariyelerinizi fuhşa zorlamayın. Kim onları zor altında bırakırsa, bilinmelidir ki, zorlanmalarından sonra Allah (onlar için) çok bağışlayıcı ve merhametlidir. “Nur suresi 33

Ayette geçen mükatebe’nin anlamıesirin kendi başına çalışıp kazancını biriktirebilmesidir. Bu sayede esir; kendi fidyesini ödeyip, özgür kalabiliyordu…

Hem bide

“Bir mümini hata ile öldürenin yapması gereken, bir esiri hürriyetine kavuşturmak ve ölenin ailesine bir diyet ödemektir…nisa 92

“bilerek yaptığınız yemini bozmanın kefareti ailenize yedirdiğiniz yemeğin orta hallisiyle on fakiri doyurmak veya giydirmek yahut bir esiri özgürlüğüne kavuşturmaktır…maide89

Ona iki yolu gösterdik. Fakato, o sarp yokuşa göğüs veremedi. Bildin mi sen, o sarp yokuş nedir? Köle azat etmek, Veya salgın bir kıtlık gününde yemek yedirmektir, Yakınlığı olan bir yetime, Veya hiçbir şeyi olmayan yoksula. Sonra da iman edip de sabrı tavsiye eden ve merhamet tavsiye edenlerden olmaktır. (Beled 10-17)

Aranızdaki bekarları, kölelerinizden ve cariyelerinizden iyi davranışta olanları evlendirin. Eğer bunlar fakir iseler, Allah kendi lütfu ile onları zenginleştirir. Allah, (lütfu) geniş olan ve (her şeyi) bilendir. (Nur suresi 32)

Siz de görüyorsunuz ki verdiğim altı ayetin hepsinde, esirlere karşı müminlerin iyilik yapması esas… Ayrıca yaradan, iyi davranışta olanları “evlendirin” diyor… Sahipleri onları odalık olarak kullanıyor olsa, ve Allah buna izin vermiş olsa, yaradan onları “evlendirin” buyurur mu?

Sizce bu hükümleri getiren Allah, cariyelerin bir meta gibi kullanılmasına izin verebilir mi?

N

Şimdi birincisi köle ile esiri karıştırmayalım.
İkincisi köle denmesi bile abesle iştikal. Ücüncüsü günahtır diyen hiçbir ayet yok burda. Bir şeylerin karşılığında serbest bırak gibi incitici şeyler. Bu kadar mı şimdi?

F

Allah Kuran da haksız yere bi insanı öldürmeyin der.
Ama adam öldürene ne ceza uygulanacağını da bildirir.

Şimdi Kuran bu cezayı bildirdiği için adam öldürmeyi de
doğru mu bulmuştur.????? Bu akla zarar, zerre mantık
içermeyen safsataları kölelik için savunanlar var...

Kuranda kölelerle ilgili hükümler bulunduğu, köleliği savunduğu söylenip
islamda olmayan şeyler sanki ondanmış gibi gösterilmeye çalışılıyor.
Halbuki Kuranın merkezinde tevhid anlayışı vardır, insanların birbirlerine değil Allaha kul olmasını temel değer olarak kabul eden bir dindir. Nasıl
olacakta böyle bi anlayış sağdan soldan insanları kapın, köle diye kullanın diyecekte bunu savunacak. Bu tarz parçacı, akla zarar anlayışlarla kendilerini
avutmaya gözlerini kapamaya çalışan insanlar ancak kendilerini kandırmaya
çalışırlar

Kurandaki biçok emir mal mülk iktidar davası uğruna ne hallere geldi.
Kölelikte onlardan biri. Bu tarihden bir kesit, eğrisiyle doğrusuyla bir de tarihi böyle okusunlar bakalım Kuran mı köleliğin kaldırılmasını istememiş acaba:

Bundan 1147 yıl önce…..

Hicri 250 miladi 863 civarı fila

Peygamber den 250 yıl kadar sonraları yani

Abbasi İmparatorluğnn zirvede olduğu yıllar…bu yıllara gelinceye kadar Emevilere ve ardından Abbasilere karşı yüzlerce isyan olmuş, köle isyanları ise onlarca…

“Zenc hareketi” bunların en sonuncu ve kapsamlı olanı, diğerlerini geçiyoruz…

“Zenc” kelimesi Etiyopyalı ve Habeşistanlı anlamına gelen Zeng kelimesinin Farsça’ya Zenc olarak geçmesinden türetilmiş. Buradan da Zengibar denilmiş. Abbasi tarihçileri genellikle Zenc diye yazdıkları için Zenc hareketi olarak geçiyor… Hind kökenlilere Zutt, Pers asıllılara da Esavira demişler. Şehirlerde yaşadıkları varoşlara da Ahmas adını vermişler.

İşte konumuz Abbasilere 14 yıl kök söktüren bu Zenc hareketi … yok yani. İnançsız insanlarla cidden sorunum yok benim ilgilenmiyorum. Tabularınızı yıkamam. Müslüman olup köle cariye yi muhteşem yüzyılda ki gibi sanan zihniyetlerle benim derdim... Ben bildiklerimi yazdım... Sizde bilmediklerinizle niye vakit kaybediyorsunuz? İslam denince nefretinizin kabarması bildiğinizden mi bilmediğinizden mi?

N

Bilmiyorum ama Peygamberimizin yasaklamaya çalıştığı ilk şeydi

R

Ortadoğuda radikal örgütler ne için savaşıyor?

N

Sizin islami dediğiniz radikal örgütler islami mi acaba da yaptıkları islami. Olsun

N

Firavun ile Musa'nın kıssası sen yeterki Kuranı Kerim oku

M

İslamda Köle hukunu okuyun. Kölelelerle ilgili Hadisleri okuyun. Sonra konuşun....

T

KÖLE AZAD ETMENİN FAZİLETİ

1361. Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
“Kim müslüman bir köleyi âzat ederse, Allah Teâlâ onun her uzvuna karşılık âzat edenin bir uzvunu cehennem ateşinden kurtarır. Hatta üreme uzvuna karşılık üreme uzvunu da ateşten âzat eder. “
Buhârî, Keffârât 6; Müslim, Itk 22-23. Ayrıca bk. Tirmizî, Nüzûr 1

1362. Ebû Zer radıyallahu anh şöyle dedi:
– Yâ Resûlallah! Yapılan işlerin hangisi daha faziletlidir? Diye sordum,
– “Allah’a iman ve Allah yolunda cihad etmek” buyurdu.
– Hangi köleyi âzat etmek daha faziletlidir? Dedim,
– “Sahibi yanında en kıymetli ve fiatı en yüksek olanı” buyurdular.
Buhârî, Itk 2, Keffârât 6; Müslim, Îmân 136. Ayrıca bk. İbni Mâce, Itk 4

KÖLELERE İYİLİK ETMEK

1363. Ma’rûr İbni Süveyd şöyle dedi:
Ben, Ebû Zer radıyallahu anh’ı üzerinde değerli bir elbise ile gördüm. Aynı elbiseden kölesinin üzerinde de vardı. Kendisine bunun sebebini sordum; Ebû Zer, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir adama sövdüğünü ve onu annesinden dolayı ayıpladığını anlattı. Bunun üzerine Nebî sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle dedi:
“Sen, kendisinde Câhiliye huyu bulunan bir kimsesin. Onlar sizin hizmetçileriniz ve aynı zamanda kardeşlerinizdir. Allah onları sizin himayenize vermiştir. Kimin himayesinde bir kardeşi varsa, kendi yediğinden ona yedirsin, giydiğinden de giydirsin. Onlara üstesinden gelemeyecekleri şeyleri yüklemeyiniz. Şayet yükleyecek olursanız kendilerine yardım ediniz. ”
Buhârî, Îmân 22, Itk 15; Müslim, Eymân 40. Ayrıca bk. Buhârî, Edeb 44; Ebû Dâvûd, Edeb 124; Tirmizî, Birr 29; İbni Mâce, Edeb 10

1364. Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
“Sizden birinize hizmetçisi yemeğini getirdiğinde, şayet onu yanına oturtmazsa, kendisine bir iki lokma (veya bir iki çiğnem) versin. Çünkü yemeği o yapmıştır. ”
Buhârî, Itk 18, Et’ıme 55. Ayrıca bk. Müslim, Eymân 42; İbni Mâce, Et’ıme 19

ALLAH’IN VE EFENDİSİNİN HAKKINI YERİNE GETİREN KÖLENİN FAZİLETİ

1365. İbni Ömer radıyallahu anhümâ’dan rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallalahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
“Bir köle efendisine hizmetinde samimi davranır ve Allah’a güzelce ibadet ederse onun için iki kat ecir vardır. ”
Buhârî, Itk 17; Müslim, Eymân 43. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Edeb 125

1366. Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
“Efendisine hizmette samîmî olan bir köle için iki kat ecir vardır. ”
Ebû Hüreyre’nin canını kudretiyle elinde tutan Allah’a yemin ederim ki, Allah yolunda cihad, hac ve anneme iyilik emri olmasaydı, köle olarak ölmek isterdim.
Buhârî, Itk 16; Müslim, Eymân 44

1367. Ebû Mûsâ el-Eş’arî radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
“Rabbine güzelce ibadet eden, efendisine karşı vazifelerini hakkıyla ve samimiyetle yerine getiren, ona itaat eden köle için iki ecir vardır. ”
Buhârî, Itk 17

1368. Yine Ebû Mûsâ el-Eş’arî radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
“Üç sınıf insan vardır ki, onların sevapları iki kattır: Kitap ehlinden olup da hem kendi peygamberine hem de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’e iman eden kimse; hem Allah’ın hakkını hem de efendisinin hakkını yerine getiren köle; câriyesi bulunan ve bu câriyeyi güzelce terbiye eden, iyice eğitip öğreten, sonra da onu âzat edip kendisiyle evlenen kimse. İşte bunların iki kat ecri vardır. ”
Buhârî, İlim 31, Itk 16, Nikâh 12; Müslim, Îmân 241. Ayrıca bk. Tirmizî, Nikâh 25; Nesâî, Nikâh 65; İbni Mâce, Nikâh 42

T

Hanımefendi Hadisler insan sözüdür

M

Tansu Bey....

Tansu Arıcı 6 yıl

Yahu Nurcan Kaskir bir zahmet öldürmeyin desin arkadasim attigin ayetlerde köleliği kaldirin diye birsey yok, kadına hak yine yok, erkeğin saglayacagi haklar kadarina ne alâ. Bunu mu savunuyorsun gercekten sen bu yazdigin ayetlerle bir kadin olarak yasayabilirmisin? Yoksa o yasayis cahiliye döneminin mi?

C

Köleliği bitiren islam zaten

M

Tansu Arıcı hadisleri baz almiyoruz, Kurandan konusuyoruz. Evrensel olan size gore Kuran degil mi, din o degil mi? Yazmasi gereken yer o kitap degil mi? Beni sahabelerin yada peygamberlerin kendi usluplari ilgilendirmiyor, indigini dusundugunuz ayetlerde köleye olan bakış açısı ilgilendiriyor. Yahu 1400 yıl onceki araplara gelmis bu adetler, her koşulda o döneme uygun, nerden baksaniz tutarsizliklarla dolu ve birileri boyle yasamasi gerektigini sanıp hala 2017 de cubbe sarıklarla dolasiyor bir de peygamberimizin sünneti diyor ya daha birsey demiyorum

C

Mehmet Üstündağ osmanlidaki köleler cariyeler herhalde gavur haçliların işi hep

C

Osmanlida kolelik yoktu cariyeler de senden rahat yasiyodu zorla cariye olan yoktu :))

M

Ama savunmuyorum kolelik cariyelik vs bunlar hem ahlaki olarak yanlis seyler ama velakin BEYAZIN SİYAHTAN SIYAHIN BEYAZDAN ÜSTÜNLÜĞÜ YOKTUR. Diyen peygamber edendimizdir

M

Kolelik vardi yahu, gercekten bikkinlik geldi, arkadaslar ulke ikiye bolunmus de farkli ulkelerden gelmisiz gibi konusmaya basladik? Carpitilanlari gormuyormusunuz?

C

Ya Caglayan Ödek neden kimse kimseye saygi duymuyor herkez kendi yasantisinda ozgur sortlu hemsireye tekme atan la turbanli kiza saldiran ayni

M

Osmanlı İmparatorluğu'nda kölenin kaynağı, ticaret yoluyla elde edilen köleler ile büyük ölçüde savaş esirleriydi. Savaş esirlerini köle haline getirme ilk olarak Orhan Bey döneminde başlamıştı. Özellikle Orhan Bey döneminin sonlarına doğru bu yöndeki gelişme daha belirgindir. Onun öncesinde Osman Bey döneminde ise savaş esirleri öldürülür, fidye karşılığı serbest bırakılır veya hür insanlara verilen ücretin yarısına tarlalarda çalıştırılırlardı. Esirler; kadın – erkek, güzel – çirkin, yaşlı – genç vb kriterlere göre sınıflandırılıp değer biçildikten sonra diğer ganimetlerle birlikte beş hisseye ayrılır ve devlet payı olarak beşte biri alındıktan sonra geriye kalan beşte dördü savaşa iştirak edenlerin arasında pay edilirdi. Ancak Osmanlı İmparatorluğu'nda, devlete ait kölelerin kaynağı bu beşte birlik kesime dayanmıyordu. Sık sık köle ihtiyacı ortaya çıkıyor ve devlet böyle durumlarda özel şahıslardan ihtiyacı nispetinde köle satın alır ya da kiralardı. Akıncıların savaş esnasında yaptıkları harekâtlar, esir elde etmenin bir başka yoluydu. Güz aylarında devletin gösterdiği hedeflere yapılan akınlar neticesinde elde edilen esirler, satılmak üzere esir pazarlarına gönderilirdi. Bazı yeniçeriler bu işi bir geçim aracı haline getirmişlerdi. Kalelerde görevli olan yeniçeriler, bey ve hanlıklarla anlaşarak esir toplarlardı. Bu durum, 1699 Karlofça ve 1700 İstanbul anlaşmalarıyla yasaklanmıştır.

C

Kaynagin dogru oldugunu nerden biliyorsun Caglayan Ödek

M

Çarpitmayin tarihi! Nasıl yaşadiginiz beni ilgilendirmiyor ozgurlugunuzu konusmuyoruz burda, yanlis bilgi vermekten vazgecin diyoruz. Yasaminiza saygim sonsuz. Ama yalan yada emin olmadiginiz bilgiler yaymaktan vazgecin artik. Geri kalmaya bu kadar ovunerek bakmak bir bizim millete has sanirim. Osmanlida üreten halk yok en yaygın uğraşları tarim. Hala soruya cevap veren yok bu arada.

C

Ve sen islamin peygamberini degilde 1000 yıl sonrasindaki padisahi ornek veriyosun bence sen yanlış bilgi veriyorsun

M

Tamam sen ilerici yasa. Amerka gibi siyahilere yapilanlari görüyosun dunyanin en gelismis ulkesi

M

İslamda Kölelikle ilgili soru soranlar Hadis kabul etmiyor.. Dinimizi bize siz mi öğreteceksiniz.... Kur'anı Kerim genel hükümleri açıklar. Uygulamada Sünnet esastır

T

uymadi mi. Mehmet Üstündağ 10 sene boyunca sen ne okudun arkadasim? Hala bir de kaynak mi soruyorsun devsirme sisteminden haberin yok mu? Satılan kölelerden? Ben senin dedigini ilk defa duyuyorum fakat osmanlidaki kölelik sistemini kime sorarsan her yerde gosteriverir. Ayrıca Osmanlı bizim de tarihimiz, düşmani degiliz fakat kör de degiliz, Osmanlicilik, Atatürkçuluk, İslmacilik, cartcilik curtculuk diye ayirip otekilestirseler de hepsi bizim, hicbiri bizden ayrı degil, bizden ayrı degil diye de sütten cikmis ak kaşık degil, kanmayin boyle 5-10 yillik yalancilara

C

İslam köleliğin ta kendisidir zaten.

M

Ne büyük laf ettin şimdi. Bütün dellillee çürüdü

U

Tansu Arıcı hadislerin kimin elinden peygamberinizin sozleri diye pazarlandigi belli degil. Kanmayin

C

Biz Allah'ın kölesiyiz... Hakaretleriniz vız gelir müşrikler...

T

Hakaret nerede

Uğur Köktaş 6 yıl

Delillerinize dayanarak bunları söylüyorum tarikatlar diyanet işleri vs. Tüm kurum ve kuruluşlar birer otorite sahibi köleler üzerinde.

M

Batı hakkında da konuşsana biraz

Uğur Köktaş 6 yıl

Onlarada sıra gelecek element uyduruyolar onlarda beklesinler.

Mehmet Çırkın 6 yıl

Ben aklımın mantığımin dogrultusunda hareket ediyorum

M

Tansu Arıcı boyunuzdan büyük laf etmeyin şüphesiz Allah böbürlenenleri sevmez.
Sen daha dinin ne olduğunu bilmiyosun.

M

Allah kendisine ve Resulüne İftira edenleri de sevmez...

T

Tansu Arıcı bu dini bozan kavramlar masallar zaten.

C

Faiz ve Bankalar hakkına da biraz konuşsanız...

T

Mehmet Üstündağ tarih akliniza mantiginiza uymasa da olmustur!

C

Geçmiş kölelik yerine modern köleliklerden bahsetsek...

T

Tansu Arıcı cevaba cevap olmadi mi neden hemen her konuda lafı ceviriyorsunuz? Genel olarsk hepiniz bunu yapiyorsunuz. Cehalet iliğinize kadar sizi sarsin mi istiyorsunuz? Kuran neyinize yetmiyor?

C

Ama gozunle gormedigin tarihî nasil bu kadar net konusuyosun Caglayan Ödek

M

Tansu Arıcı ben zaten sosyalistim. Köleligin her türlüsüne karsiyim siz düsünün bunları

C

Ben ulkucuyum bende karşıyım

M

Ssosyalistin dini. Olmuyormu

M

Mehmet Üstündağ siz nasil konusuyorsaniz bende oyle konusuyorum. Sizin okudugunuz belgeleri Osmanliyi aklamak isteyip cumhuriyeti yerden yere vurmak isteyen yalanci tarihciler yazar, ki hepsi tutulmuş kasten tarih çarpitanlardir, benim anlattiklarim ise tek kaynak degil tarafsiz, anlatilanlarin müzelerde bile sergilendigi gorunenlerdi. Dedigim gibi Osmanli bizim tarihimiz, ötekilestirmelere kanmayin. Bugün Cemaatin kucagindan inmemis adamlar bile cemaat chp iliskisi kitabi cikariyor ve bu billboardlara asılabiliyorsa tarihi ne hale getirirler siz düsünün.

C

Siz cumhuriyeti kaybediyosunuz

M

Kurandaki kölelikten bahsediyor arkadas ayrıca.

C

O sizin de cumhuriyetiniz Mehmet Üstündağ bey fakat siz neyin kaybettirilmeye calisildigini coktan unutmussunuz.

C

Ama biz koruyoruz

M

Cumhuriyet rejimi cok guzel gercekten bende sahip cikiyorum

M

Birazdan size bunu ile ilgili bi paylaşım yapacam bakalım neymiş sizin atıp tuttuklarınız

M

Mehmet Çırkın goruyoz paylasimlarini umrumuzda degil inan

M

Bunlar sadece sınamadır ufak şeyler

M

Herseyden once insan olmayi becermek gerekiyo

M

Eline kitap almamış adam gelip beni sigaya çekmek istiyor

M

Mason agziyla konusuyosun

M

5 tane kitap okuyup da kendini bisey biliyo sananlar var

M

Muminlerle sizleri oyalarken insanligi unutturuyorlar bunu bilin. Biz musluman hristiyan budist yahudi ne olursa olsun ozumuzde insaniz. Ha islamiyeti üstün goruyorsanız bu sizin inancınızdır. Bana gore hicbir insanin birbirinden farki yok, sinifsiz bir yasam olmali. Ahlak, hukuk ustunlugu olan bir toplum, ilahi adalet propagandalariyla insanları uyutup din tüccarligi yapan insanlar yerine egitim veren ogretmenler cogalmali.

C

O elinizdeki furkanda milyarlarca sır var ama siz hiçbirinden haberdar değilsiniz.

M

Sen haberdarsin da neye yariyo bi soyle

M

çağlayan b3ncede birak insanlar nasil yönetilmek istiyorsa oyle yonetilsinler bunada cumhuriyet deniliyo ama nedense bunu kabul etmeyen cumhuriyetciyiz diyenler

M

Cumhuriyet demokrasiyi gerektirir, cumhuriyet adı altında ulkede yapilanlarin demokrasiyle uzaktan yakindan alakasi yok. Halk/ulusal harici tüm kanallara şuan oylesine bir goz gezdir mutlaka farkedrrsin. Belki de farkindasindir zaten.

C

Nasik yok

M

Demokrasi olmasa burda ozgurce konusamazdik

M

Sosyalistyiz cumhuriyetciyiz diyenler ulkeyi bu hale getirdi halk o kadar kotu gun gordu ki bu onlara cok guzel geliyo

M

Paylaşım yaptım bakalım ne diyeceksiniz şimdi

M

Umrumda degil bakmiyorum bile

M

Zaten işinize gelmeyeni okumazsınız

M

Mehmet Çırkın kole azat etmek cumlesine takildin sen ne demek istedigini kisaca soylermisjn

M

Sosyalizmi yasadi mi bu ülke Mehmet Üstündağ ? Sen buna demokrasi mi diyorsun

C

Demokratik sol parti iktidar degilmiydi

M

Eski açık oturumları hatirlarmisin? Demokrasi oydu? İktidar tv de elestirilemiyor, yanlisları konusulmuyor. Demokrasi dedigin tüp kuyruklarinin da tvde elestirilebildigi gunlerden sonra bitti. Elestirilmeyen gorulmez, siyaseti elestirmemekte gelistirmez geriletir.

C

Demokratik sol partinin ideolojisini bir arastir, sol demek baska sosyalist demek baska. Ayrıca o dönemde Kıbrıs alınmışti tumüyle birlikte. Simdi boyle bir sey olsa yaygarayi dusunemiyorum. Suleyman Sah turbesini bilr kaybettigi toprak yerine basariyla Turkiyeye getirdigini soyleyebilen rezilligiyle ovunebilen bir donemden bahsediyoruz. Bunu elestirebilen bir kanal yok. Ha bu arada Fatih Degirmenci hayir diyorum diyince isinden atıldı fakat hayir diyen seytandır diye fetva veren tüccarlar ekranlardan inmiyor daha neyi konusuyoruz. Kac gazetecinin icerde oldugunu biliyormusun?

C

Bence medyanin soyledigini birak aklinla gareket et

M

Degirmenci kanal d de yani dogan grubu yani aydin dogan aydin dogan kim ?

M

Ozgur bir ulke olsa partinde orgutlenebilir eylem yapabilirdin toma yemezdin rahatca yuruyerek iktidar istifa diye bagirabilirdin mesela daha sayiyim mi demokrasi orneklerini? Medyaya yansimayan neler oldugunu biliyormusun? Takip ediyor musun?

C

Ben sana akp yi savundum mu

M

?

M

Korkuyorum benide sosyalist yapacaksin :))

M

Mehmet Üstündağ aklinla zaten hareket et, fakst bunun icn once kamuoyu olusturmak adına herseyin konusulabiliyor olmasi lazim. Suan yazdiklarin akla gore hareket etmeye degil yonlendirmeye dayali konusmalar. Bunu bile farkedemeyecegin kadar az fikir sunuluyor önüne. Bende sana onu anlatmaya calisiyorum. İnsanlar bilmeden kendini siyaset profesoru sanmaya basladi. Bu da cehaletin gostergesi ve demokrasinin yok olusudur. Sana karar ver demiyor onlar senin adina karar veriyor sende uyumlu olup buna demokrasi diyorsun

C

Bana diosun degirmenci kovulmus sanki patronu tayipci adam medya savasi veriyor tayiple hayir demis diye ona mukafat vermeli o kanal :))

M

Kamooyu yuzde 50 den fazla bu adami secti

M

Sen yuzde 51 i bul sosyalist yonetilsin ulke

M

Savunmadigini biliyorum arkadasim. Ama ozgur bir ulke falan da degiliz herseyi teferruatlı ve uzun anlatma sebebim bu zaten. Pat pat soylesen aninda icerdesin mesela bunlarin ornekleri var

C

Bana ozgur bi ulke soylermisin lutfen

M

Secimlerde calma olmadi ysk cok dürüsttü dimi sandiklardan oy calmadilar elektrigi kesmediler, medyayi tekeline alip cogunluk algisi yaratmaya calismiyorlar yani oyle mi:) mesela a haberi aç, onlara gore amerika ve rusya bizden nukleer fuze falan aliyor. Buna inanip bi de konusanlar var. Bu konuda ne diyorsun? İmam hatiplerle nukleer fuzeler yapiyoruz yani, imanimiz füzeye dönmüş ,:) bilmem anlatabiliyormuyum. Onlar %50 falan degil. Oyle olsa bu kadar multeciyi secmene cevirmezler zaten.

C

A haber tamam tarafli fox kanal d tarafsiz mi

M

Onlar da ayni propagandayı yapmak zorunda. Bilim kurguya girmeseler de, günlük gibi izliyoruz. Yoksa kapatilir. Fox ingilizlerin

C

Özgürlük istatistiklerine goz gezdirmeni oneririm. Cunku dunyada ozgur ulke bolca var. İsviçre, Çek Cumhuriyeti, Norvec, Küba, İsveç, Avusturalya, Yeni Zelanda... Bu liste uzar gider. Medya ozgurlugu ornegin iktidar bir partiye tv de gerekirse diktatör diye elestiri de getirebilmektir, ama yakındır ugandaya az kaldık.

C

Neden;
İnsanların köleleştirilmesene sebep olan unsurları değil de köleleştirmenin yasak veya yasal olmasını gündeme getiriyorsunuz. Kimler yada neciler bu köleliği ortaya çıkardı.

M

Caglayan Ödek ayni turkiyeden mi bahsediyoruz

M

58:3 - Kadınlardan zıhâr ile ayrılmak isteyip de sonra söylediklerinden dönenlerin, karılarıyla temas etmeden önce bir köleyi hürriyete kavuşturmaları gerekir. Size öğütlenen budur. Allah, yaptıklarınızdan haberi olandır.

M

demek ki sadece böyle durumlarda özgürleşebiliyor zavallılar

Cascade Kamacı 6 yıl

yani kölelik gayet normal görülüyor. Aksini kanıtlayan hiç bir ayet yok.

Cascade Kamacı 6 yıl

24:32 - Aranızdaki bekarları, kölelerinizden ve cariyelerinizden iyi davranışta olanları evlendirin. Eğer bunlar fakir iseler, Allah kendi lütfu ile onları zenginleştirir. Allah, (lütfu) geniş olan ve (her şeyi) bilendir.

M

Bu ayetler neyi gösterir? Köleliği bitirmek için bir çaba değil mi?

M

Allah gibi her şeye kadir bir yaratıcı için çaba yeterli bir açıklamamı sizce farzedin ki kölesiniz ve her hareketiniz için köpek gibi sahibinizin iki dudağının arasından çıkacak lafa bakıyorsunuz ve burada yazılan açıklama sizin için yeterli bir açıklama olur muydu

Cascade Kamacı 6 yıl

Mehmet Daştan kölelik başlı başına yanlıs. Biz allahın adaletinin kölelere nasıl işlediginden bahsediyoruz. İyi ahlakliysa evlendirin demis. Ya degilseler? Ayrıca birsey secemiyorlar farkindaysanız hala kölelik devam ediyor. Onlar da benim kulum, köleligi yayanlar, kula eziyet edenler cehennemin kör kuyusunda yanıp irinler yedirilmiyor. Köle bir Kuran okusa ne derdi bir düsünün

C

Neden; İnsanların köleleştirilmesene sebep olan unsurları değil de köleleştirmenin yasak veya yasal olmasını gündeme getiriyorsunuz. Kimler yada neciler bu köleliği ortaya çıkardı.

Mehmet Daştan 6 yıl

Bir daha ookuyun lutfen. Sebep degil. Kurandaki hükmü neden bu kadar hafif? Nizami koruyan Tanrı degil mi? O zaman neden ve nasıl oldugu onemli mi?

Caglayan Ödek 6 yıl

Herzaman herkese bir şans verilir. Zulüm eden herkezin helak olunması gerekseydi dünya hayatı sona ermiş olurdu şuan

Mehmet Daştan 6 yıl

İslam dini zulmü değil hoşgörüyü savunur. Unutmayın Allah ın güzel isimlerinden biri de Rahman dır.

Mehmet Daştan 6 yıl

Bu da bir cevap degil. Aslinda hoşgörulü, koleliga bile. Bu dogru cevap oldu.

Caglayan Ödek 6 yıl
Daha fazla göster
Yükleniyor...