İslam'da kölelik yasak mı?

MÜ’MİNUN suresi, 5. ve 6. Ayetler

“Onlar ki ( müminler ) iffetlerini korurlar. Yalnız eşleri ve cariyeleri ( kadın köleleri ) ile ilişki kurarlar. Çünkü bunu yapanlar ayıplanmazlar. “

Bundan ne anlayacağız? Benim anladığım şu; Allah, yarattığı bir kısım kullarının, diğer bir kısım kulları tarafından köle olarak kullanılmasına izin vermekle kalmıyor, köleleri ile cinsel ilişki kurmaları durumunda efendilerin ayıplanamayacağını söylüyor.

Başka görüşü olan var mı?

M
1 kişi takip ediyor.
Misafir olarak yayınla
30
30 CEVAP

Cariye ne demektir. Cari ne demektir. O anlamlara da bakmak lazim

G

Kazanilmis. Hak edilen. Harici elde edilen. Üzerinde hak sahibi olunan. alinip verilen getiri. Ticaridir bütün anlamlari.

G

O zaman cari bu ise, cariye ne olabilir? Sormak lazım

G

Abi, islam dini bunu hak olarak görür.. Yapılan bir işin getirisidir. Karşılığı tam olarak budur esasen. Ticari bir mantık. Tanrı lutfu değil yani.. Daha ilginç bir şey diyeyim..

G

Cariye kavramı islam dini ile var olmamış İslam öncesi Arap toplumlarının savaşlardan sonra ganimet olarak baktığı bir anlayıştır cariyelik. Yani tanrının cariye alın edinin beyanları tanrıya ait değil. O tanrıya bağlı olmayanlar yüzlerce yıl önce zaten bunu yapıyordu ve cariyeler iyi bir gelir kapısı idi. Her kes şöyle bakar cariye kavramında. alır ve eş olarak yanında tutar..

G

şimdi çok tehlikeli bir soru soracağım

G

Hiç bir geliri olmayan arap erkeği, sayısız cariyeyi ne ile beslerdi. Bunların hepsi ticaret yapmıyordu yaa..

Daha tehlikeli soru geliyor

G

Hz Muhammed peygamberlikten sonra hiç bir iş yapmadığı biliyor. Ne ticaret nede başka bir şey.. Ganimetler de malum belli, Hani çok fakir ve bir kıl halısı vardı..

Sormak lazım.. Ne ile geçiniyordu.
Cariye ticaretinden gelen gelirin 5/1 peygambere ait miydi.?.

Alın hiç bir Müslümana sorulmamış soru..

G

Pe.... K mi yapıyordular:))

A

her gecen gün atom bombası fikrine sıcak bakmaya baslıyorum, şaka şaka, ne bekliyorsunuz, ne olur soruyorum size.. Ne sandıydınız ya cariyeleri, adete erkeğine köle dişisine cariye denmiş bir sistem işte ..

M

Köle olarak satılıyordu.. Savaşlarda cariyeler neden öldürül müyordu sizce.. Sadece yatmak için mi

G

Sakife gölgeliklerini bir araştırın. Sadece arabistanda mı var. Ve mekkedeki bu gölgeliklerin sahibi kim.. Araştırın

G

beni sakife,

G

zamanında yazdığım bir yazı.. Sanırım size az çok fikir verecektir..

G

ÖRTÜNME ve ESASLARI
"mümin kadınlara da söyle: Gözlerini korusunlar; namus ve iffetlerini esirgesinler. Görünen kısımları müstesna olmak üzere, **zinetlerini teşhir etmesinler. Baş örtülerini, yakalarının üzerine örtsünler. Kocaları, babaları, kocalarının babaları, kendi oğulları, kocalarının oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, kendi kadınları, ellerinin altında bulunanlar (köleleri), erkeklerden, ailenin kadınına şehvet duymayan hizmetçi vb. Tabi kimseler, yahut henüz kadınların gizli kadınlık hususiyetlerinin farkında olmayan çocuklardan başkasına zinetlerini göstermesinler. Gizlemekte oldukları zinetleri anlaşılsın diye ayaklarını yere vurmasınlar. Ey müminler! Hep birden allah'a tevbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz."
(bkz: Nur suresi 31)
ey peygamber, hanımlarına, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle, dış elbiselerinden üzerlerini sıkıca örtsünler! Bu, onların tanınmalarına, tanınıp da eziyet edilmemelerine en elverişli olandır. Bununla beraber allah, çok bağışlayıcıdır, merhamet edicidir."
(bkz: Ahzap suresi 59)
''artık nikah arzuları kalmamış, hayızdan ve evlattan kesilen kadınların. Süslerini göstermek ortalıkta dolaşmamaları şartıyla örtülerini bırakmalarında kendileri için bir günah yoktur. Ama saakınmak için titiz davranmaları, onlar için daha hayırlıdır. Allah her şeyi işitir, her şeyi bilir.''
(bkz: Nur suresi 61)
Evet 3 ayet paylaştım.. Yani örtünme üzerine temel 3 ayet..
Gelin bu ayetlere hep beraber bakalım.. Nur 31 deki kadının Örtünmesindeki temel amaç ziynet üzerinedir..
Nedir ziynet.. Arap dilinde ve toplumunda güzellik veren şeydir..
peki kadını güzelleştiren şeyler nelerdir ilk bakışta.. Saçları ve kalçaları artı göüsleri diyeceksiniz değilmi.. Hayır tabiki..
Size ellerin kurusun ebu lehep ayetinden bir örnek vereyim. Hani boynunda hurmadan bir urgan diye geçer ya ayetin içinde. O bir ziynettir. Bir süs eşyası.. Ebu lehep konum olarak çok varlıklı ve aynı zamanda kabe yönetiminde olan bir kişi idi.. Karısı da diğer zengin eşleri gibi görüntüsü ile konumunu belirlerdi. Boynunda hurmadan urgan bu manadaydı ve gerçekten boynunda şimdiki takılar gibi hurmadan bir urgan vardı..
Ayet te belirtildiği gibi temel hedef ziynetlerin örtülmesi idi. Çünkü kuranın ilk 29 ayetinin iniş sebebine baktığımızda mülk ve mülk edinmedeki haksız kazanç üzerine indiğini görürüz.. Peygamber eşlerinin de örtünmesindeki temel maksad bu olduğu söylensede buhari ve taberinin aktardığı bir hadiste bir gün ömerin peygamberin evine ziyaretinde ( ki çok sık ziyaret ettiği hadistede aktarılır ) kendisine yemek veren aişenin eline elinin değmesi ve ömerin ayşeye baka kalması sonucunda örtünme ayeti ve peşi sıra peygamberin evine çok sık gelen kişilerin daha fazla o ortamda kalmaması gerektiği ile alakalı ayet iner..
Ahzap 59 da ise baktığımızda örtünmedeki asıl amaç güvenlik ile alakalıdır.. Peki nedir bu güvenliği tehdit eden unsurlar.. Neticed bölge kurtarılmış bir bölge.. Sağlıklı bir durum değerlendirmesi yaparsak eğer, buradaki müslümanların peygamber eşlerine eziyet etmemeleri gerekirdi..
O olayın aslıda şöyledir. Mekkedeki beni sakife gölgelikleri diye bilinen ve tüccarların sık ça kullandığı eğlence merkezleri yada çadırları varrdı. Bu çadırların büyük bölümünün işletmesi birinci halife ebubekirin eşine aitti.. Bu sakife gölgeliklerinde üstleri çıplak olan kadınlar erkeklere hizmet eder onları eğlendrir ve onların daha çok para harcaması adına her türlü çabayı gösterirdi. Baktığımız zaman 4ncü halife alinin babasıda kabenin anahtarını bu mekanların birinden başkasına kaptırdığını yine ehli sünnet kaynaklarda okuruz.
Şehirdeki tüccarların müslamn kadınlar ile sakife gölgeliğindeki kadınları bir birinden ayırd edebilmeleri için böyle bir yöntem ayetle beraber oluşturulmuştur.. Başlarına sümer halkınında uyguladığı yöntem gibi birer eşarp atarak kadınların diğer kadınlardan soyutlanması sağlanmıştır..
Sümerlerde örtünme ile alakalı bilgisi olmayanlar için kısaca değineyim..
Sümerlerde tapınaklarda rahibeler yabancı erkekler ile ilişkiye girerlerdi. Bunlar tanrı tarafından kutsanmış kadınlardı ve baş örtüleri ile toplumda kıdem sahibi olduklarını belli ederlerdi. Çünkü sümer inanışında tanrının bir gün bir insan bedenine bürünüpte kendi tapınağına ziyarete geleceğine ve kendi kadınlarından biri ile ilişkiye gireceği efsanesi vardı.
Zaman içerisinde baş örtülü kadının kutsal olduğu düşüncesi diğer dinleri ve toplumları etkisi altına almıştır..
Gelelim nur 61 ayetine..
Atette gayet açık belirtilmiştir ki artık cinsel yönden körelmiş ve aynı zamanda tehlike oluştursa dahi çocuk doğurganlığını yitirmiş kadınların örtünmesinde sakınca olmadığını gayet açık söyler. Çünkü bu kadınlar için ne şehre gelen erkekler tehlike oluşturuyordu nede kendileri yaş itibarı ile rağbet görmediklerinden örtünmelerinde sakınca görülüyordu.. Eğer cahiliye arap toplumu hakkında azıcık araştırma yaparsak durumun bu yönde olduğunu gayet açık görürüz..
Ömerin halifeliği döneminde inanılmaz bir örtünme baskısı başlamıştır. Bununla alakalı ( yine sahi hadis değil diyecek bazıları ) buhari ve taberinin sayısız hadisi vardır.. Tabi bu hadisleri okuyanlar bana hak verecektir..
Emevilerin yeni islam anlayışı politikası ile beraber cahiliye islamiyeti ve emevi islamiyeti arasında uçurumlar görülmektedir. Çünkü emeviler zamanında örtünme ayetleri rivayetlere dayanılarak saptırılmış aynı zamanda kadın üzerinde çok ciddi baskılar kurulmuştur...
cahiliye toplumunda bir erkek bir kadınla kendi isteği dahilinde evlenemezken ve kadın hamile dahi olsa evlenmeyi istemese bile erkeğin evlenmesi söz konusu dahi değilken emeviler bu kuralı tamamen yıkmışlardır.
Konuyu çok uzatmıyacağım fakat devamını daha sonra aktaracağım..
şimdilik bu kadar.

G

İnşallah

G

Yazıyı okudu iseniz. Hadi baştan soralım.. Peygambere bu sakife gölgeliklerine ve başka ülkelere satılan kadınların getirisinin 5/1 veriliyor muydu.? Neden savaşın en büyük getirisi cariyelerdi, ? ve neden tüm erkekler öldürülürken hiç bir kadın öldürülmedi.?

G

Ayrıca neden kadın üzerine bir anda inanılmaz bir baskı kuruldu ?

G

aynen

G

yok ya ne değişmesi, sakife gölgeliklerini arastırın diyor işte, kimindi diye arastırın, ebubekirin mi, nasıl kaybedildi kabenin anahtarı? Hiç bir halt değişmedi bu araplarda hem böyle idiler, bu haldede yok olup gidecekler ..

M

Savaş ganimetlerinin 5/1..
Cariye = ganimet
Ne yapacak.. Etinimi yiyecek sütünümü içecek. İnek değil ki bu, yeşillikte otlasın. Masraflı bir şey.

Gerçek bu.. Başka kapıya çıkan bir seçenek var mı ?

G

Cariyelerini beceren efendilerin kınanmamasına ne diyorsunuz? Eşleri varken cariyelerle yatan adamın kınanamayacağını ahlaken nasıl açıklarsınız?

M

tek örtünün dedikleri de sevdikleri eşleri ki arada kaynamasın o eğlence yerlerinde, kendi aralarındaki anlaşma yani, bakın diyor bunlara ellemeyin, gerisi serbest, sonra bunun adı kadına en büyük değeri verdik, aynı şekilde aynı mantık bilinçli olarak devam ediyor, o yüzden tecavüze uğramış dıyorsun ee bası kapalımı diye soruyorlar, gerisinin mesleği varoluş amacı o zaten

M

Dini bütün bir arkadaşımın, cariyelerle ilişki konusunda getirdiği açıklama şöyle; Cariyelerin de cinsel tatmine ihtiyaçları varmış, cinsel istekleri tatmin edilmezse gönülleri fuhşa kayarmış, fuhşun önlenmesi için bu hüküm getirilmiş, cinsel ilişki bir anlamda erkeğin kadına sadakası imiş.

M

Sadece şu mantığı yürütelim.. Çok basit.. Bütün ganimetin 5/1 sadece peygamberin.. Ne kadar ganimet kazanıldığını ve peygamberin elinde ne kadar çok ganimet olduğunu hesap edin.. Muazzam bir değer çıkar ortaya.. Düşünsene. Beş bin tane köle ve kadının bin tanesi peygamberin. Geri kalan 4 bin tanesi diğerlerinin.. Yani peygambere bin kadın düşer iken geride kalan iki bin askere kişi başına sadece iki kadın düşüyor..

Ganimet 5bin kadın ve köle ise

Mümin yada savaşçı : (2 bin kişi ise ) kişi başı 2 kadın
peygamber : (bir kişi ) kişi başı 1000 kadın

Bir ip ucu dada vereyim..

Peygamber bir ticaret adamıydı

G

Bu bakış açısı kocaman bir kapıyı açar sanrım..

G

Gören Dardağan sen buna ticaret adamı diyorsan öyle olsun

M

İyi hesap yapar manasinda dedim. Neticede ticaret için yapmis.

G

ya manukyanda süper hesap yapıyordu hatta yıllarca vergi şampiyonu bile olmustu

M

Dinle bir ilgisi olmasada rivayet ki 1. murat (hüdavendigar) ın özellikle Rumeli bölgesindeki akıncı ailelerin topladıkları ganimet ve esir ile kendisinden zengin hale geliyor olmarından dolayı eski defterleri karıştırıp !! pençik ( penç i yek - Beşte bir) vergisini (alınan ganimet ve esirlerin 5 de 1 i padişaha aittir.) yürürlüğe sokmasıdır. Bu hesabın nerden geldiğini de sayenizde öğrenmiş olduk Gören Dardağan. İşin ilginci de burdan gelen genç erkek esirlerin yeniçeri ocağının temelini oluşturduğudur.

Ö