Dinler ve diller arasındaki benzerliğin nedeni nedir?

İskandinav dinlerindeki semboller Tengriciliktekine çok benziyor. Örneğin kurt, kartal ve karganın önemli semboller olması ve onlarında baba tanrısının gökte olması. Ayrıca Viking ve Göktürk alfabelerindeki benzerlik göz ardı edilemez. Acaba Atilla zamanında bizim dinimizden etkilenmiş olabilirler mi? Ya da bizimkiler İskandinavya'ya akın/göç edip oradaki halkla kaynaşmış olabilirler mi?

Dillerde de benzerlikler mevcut; biz 'göl' onlar 'yöl' diyor mesela. Kültürel olarak benzerlikler de ise iki kaviminde barbar ve istilacı/yağmacı olması hatta vikinglerde tıpkı Türkler'deki gibi kafatasından bardak olarak yararlanmışlardır. Vikinglerin sürekli yeni yerler keşfetmesi Türklerin sürekli göç etmesi... Ben bu benzerlikleri iki toplumun yaşadığı coğrafi benzerliklere dayandırıyorum. İskandinavya sert ve acımasız bir iklime sahipti ve diğer viking kabileleri hep birbirleriyle savaş içindeydi, geçimlerini hayvancılıkla sağlıyorlardı. Tıpkı bozkırda olduğu gibi...

Hatta bu konuda İsveçli profesör Sven Lagerbring daha da ileri giderek İsveçlilerin Türk kökenli olduğunu ve Türkçe ile benzerliğini iddia etmiştir.

com-u5bxdrr6heoqga0gpye7.jpg
com-lsfoio3n7477awpiuyfp.jpg
U
0 kişi takip ediyor.
Misafir olarak yayınla
14
14 CEVAP

Bi yerde odinin türk beylerinden biri oldugunu sonradan efsaneleştiğini okumuştum doğrumudur bilmem

C

Senin dediğin konuyada açıkalacağım nereden geldigi kimlerle geldi.

Kamil Iyison 6 yıl

İskandinavlar Türk kökenlidir. Bir İskandinav efsanesi var Turkland diye. Odin'in Asya'dan gelip ülkeleri fetih etmesini anlatıyor

D

Oğuz Kağan destanını andırıyor sanki.

Uğur Mansurgüler 6 yıl

İskandinavlar Türk değildir. Orta Asya'dan göç ettiler. Türklerle beraber yaşayan halk.

Mustafa Karamahmutoğlu 6 yıl

Mustafa Karamahmutoğlu Kanıtla?

İbrahim Soysuren 6 yıl

Ya bırakın herkezi Türk yapmayı. Zamanında atalarımdan az sayıda kişi oraya gitmiş oranın halkına devlet düzeni vs öğretmiş biraz da eser bırakmış hatta bizi Tanrılaştırmışlar (odin) o kadar.

İbrahim Soysuren 6 yıl

Uğur Mansurgüler Sırf bana muhalefet olacan diye zombilik yapıyorsun.

İbrahim Soysuren 6 yıl

Dadikleriniz doğrudur. Bu konuyu ilk söyleyen kişi isveçli tarihçi sven lagerbring ve kazım mirşan. Kazım mirşanın yazdığı isveçlilerin türk kökenleri adlı kitapı ve sven lağerbringin yazdığı isveççenin Türkçe ile bençerlikleri adı kitapıdır ama bu kutapını okumadım birde gece yayınlarından Viking Türk sırları adlı kitap ondada güzel bilgiler var. Bu yorumumu begenin kitapdan yazarım çok şayıraçağımız bilgiler var.

K

Orhun yazıtlarını da iskandinav ülkenerinden gelen bi profesör çözmüştü

A

İskandinavya'daki okunamayan runik yazıtların Türkçe olması ve Türkçe okunuyor olması insanı şaşırdıyor. İskandinav araştırmacıları okuyamadıkları en eski Runik yazıları Türk araştırmacılar açıklamış. Onlara göre, eski 24 runlu/harfle Runik alfabe ile yazılmış olan ve sağdan sola okunan ( sağdan sola, soldan sağa karışık okunanlarda var ) yazıtları İskandinav araştırmacılar anlamıyorlar, açıklayamıyorlar. Pekçok yorum yapılmasına karşın yazılanlara kesin anlam verilemiyor. Sorun yazılardaki harfleri tanımamak değil. Bunlara verilen seslerden sözcükleri ayırabilmek ve bu sözcüklerin ne anlama geldiğini bulabilmek. Türk araştırmacılar bunların Türkçe olduğunu, o nedenle başka bir dille anlam kazandırılamayacaklarını görüşünü savunuyorlar. Okunduğu öne sürülen yazıtların Türkçe bilmeyen araştırmacılar tarafından yanlış yorumlandığı görüyündedirler. Görünen o ki, İskandinav Türkologları aynı zamanda Eski Kuzey dili konusunda uzmanlaşmadıklarından Erken/Eski Kuzey dillerini bilenler ise, Ön-Türkçe ve değişik Türkçe lehçelerini bilmediklerinden bu yazılar çözülememektedir Kazım Mirşan ve Turgay Kürüm'ün çözdükleri öne sürdükleri ve İskandinav araştırmacaların çözemetiklari iddia ediyen bu yazıtlardan üçünü ele alalım.

Kamil Iyison 6 yıl

İskandinavya'daki okunamayan runik yazıtların Türkçe olması ve Türkçe okunuyor olması insanı şaşırdıyor. İskandinav araştırmacıları okuyamadıkları en eski Runik yazıları Türk araştırmacılar açıklamış. Onlara göre, eski 24 runlu/harfle Runik alfabe ile yazılmış olan ve sağdan sola okunan ( sağdan sola, soldan sağa karışık okunanlarda var ) yazıtları İskandinav araştırmacılar anlamıyorlar, açıklayamıyorlar. Pekçok yorum yapılmasına karşın yazılanlara kesin anlam verilemiyor. Sorun yazılardaki harfleri tanımamak değil. Bunlara verilen seslerden sözcükleri ayırabilmek ve bu sözcüklerin ne anlama geldiğini bulabilmek. Türk araştırmacılar bunların Türkçe olduğunu, o nedenle başka bir dille anlam kazandırılamayacaklarını görüşünü savunuyorlar. Okunduğu öne sürülen yazıtların Türkçe bilmeyen araştırmacılar tarafından yanlış yorumlandığı görüyündedirler. Görünen o ki, İskandinav Türkologları aynı zamanda Eski Kuzey dili konusunda uzmanlaşmadıklarından Erken/Eski Kuzey dillerini bilenler ise, Ön-Türkçe ve değişik Türkçe lehçelerini bilmediklerinden bu yazılar çözülememektedir
Kazım Mirşan ve Turgay Kürüm'ün çözdükleri öne sürdükleri ve İskandinav araştırmacaların çözemetiklari iddia ediyen bu yazıtlardan üçünü ele alalım.

K

Klyver Yazıtı ( Klyverstenen )

Eski Eserler ve Milli Miras Koruma Devlet Dairesi Eski Başkanı Runik Yazı Araştırmaları Profesörü SvenB. F jansson bu taşın altında bir mezar bulunmuş olmasından yola çıkarak, bu taştaki yazının bir mezar sihir yazısı olduğu görüşündedir. Sağ taraftaki kısa yazı suesus olarak Latin harflerine çevrilmekte ve Prof. Jansson bunun"Çam" anlamına geldiğini ve bu sözcüğün de sihirli bir sözcük olarak kulyanıldıgını belirtmekte.
Yazının gerise ise yorumyanamıyor bile.

K

Möjbro Taşı (Möjbrostenen)

Prof. Jansson bu yazıda Frawadarar isminin anlaşıldığı, gerisinin anlaşılmadığı görüşünde.
Tarihçi-yazar Åke Ohlmark ise pek çok yorum denemesi yapılmadığını, ama görüş birliğine varıymadığını belirtiyor ve bu yorumlardan birini 100 İsveç Run Yazısı Kitabına alıyor;
"Hage'deki Fravarad vuruldu." Bu taş Eski Svea ülkesinin kalbi Uppsala'da bulunmuştu. Resimdemi atlının bir beye, hakana ait olduğunu, hatta yanında yürüyen kurtlara bakarak Odin olduğu düşünenler var.

K

İbtaby Taşı ( İstabystenen )
Prof. Jansson bu yazının da çok tartışmalı olduğunu belirkerekO. Von Friesen'in önerisini sunuyor:
"Efter Härjulv [ är stenen rest.] Halv Hjorulvsson ristake dessa runor.
Yazar Ohlmarks ise tartışmaları sıraladıktan sonra kitabına şu önereyi alıyor

Türkçeya çevirmek daha da zor:

"Hariwulf'tan sonra. Hauwulf Haeruwulfing ( Haeruwulf'un oğlu ) bu runları yazdı."

K

Yanlış hatırlamıyorsam İsveçli bir araştırmacı Oğuz Kağan ve Odin isimleri arasındaki ses benzerliklerini araştırmıştı. Odin ve Oğuz adları ses olarak aynı Özellikleri taşır. Ve daha bir çok kelime benzerlik göstermekte.

M

ODEN ADININ TÜRK DİLİYLE AÇIKLANMASININ KANITLARI 1. İskandinav efsaneleri, bazı tarihsel kaynaklar ve İsveç tarihçiliğinin babası Rektör Lagerbring, Oden'in önderliğinde gelen topluluğun Turkland'tan ( Türk ülkesinden ) geldiğini belirtiyorlar 2. Yine aynı kaynaklar, bu topluluğun Kuzey Avrupa'ya Türkçeyi getirdiğini de kaydediyorlar. 3. Od/Ot kökü, en eski Türkçe sözcüklerden ve köklerden. Orhun Yazıtları'nda, Kültigin ve Bilge kaGan anıtlarında iki kez yinelenen şu deyişle rastlıyoruz: " Ança kazganıp bir iki bodunung ot sub kılmadım." ( Öylece kazanıp bir olan bodunları ateş su kılmadım.) Burada bir yerinde de, Türgiş bodunun ordusunun "otça borça geldiği." yazılı. Türgişlerin saldırısı, ateş ve boraya benzetiliyor. 4. Türkçede Hot/Od/Ot/Öt/ kökü, Ateş anlamında. Ateş Ateş/Ataş sözcüğünün kendisi de Od/Ot kökünden: Ot köküne mastar ve isim eki olan iş eklenmiş ve ses uyumuyla Ataş/Ateş'e dönüşmüş: Ot+iş>Otiş>Otaş>Ataş>Ateş. "Bir ateş ver sigaramı yakayım" diye Yarangüme( Ödemiş) türküsü vardır ya; işte oradaki ataş'ı istanbullular, sağolsunlar kibarlaştırıp ateş yapmışlar. Ateş sözcüğü odta Farsçada ätarş, Farsçada ataş olarak görülüyor. Daha önce Avestan'da yine ätarş olarak var. Ätar, yanmak anlamında. Latincede ater ocak, yine Latincede atrium ocak ve evin iç avlusu anlamlarına geliyor. Sevan Nişanyan, bu bilgilere dayanarak ateş sözcüğünü Hint Avrupa kökeninebağlıyor. Bu ciddi bir yanlış. Nitekim Prof. Dr. Tuncer Gülensoy, ateş sözcüğünün Türkçede ot kökeninden geldiğini belirtiyor. Ot sözcüğü, Türk dillerinde ateş ve yer anlamlarını içeren çok zenğin bir sözcük ailesini kökü. Ayrıca Od/Ot/ kökenli sözcükler Türk dillerinin hepsinde aynı anlamları geliyor. Buradan da anlıyoruz ki, Od/Ot/ sözcüğü Türkçe konuşan kavimlerin dillerinde, ätar veya ater sözcükleri için aynı saptamalarda bulunamıyoruz. Bu dillerde ateş anlamında fer ( Farsca) , feu (Fransızca) , Feuer ( almanca), Fire ( ingilizce) örneklerinde gördüğümüz gibi, hep aynı kökten gelen sözcükler var. Ancak Latincede ateş anlamına gelen feulfire kökenli bir sözcük yok.

K

“Bizim atalarımız Oden’in yoldaşları Türklerdir. Bu konuda elimizde yeterli belge var. Onları Traklar ya da Getler olarak göstermek isteyenler var. Eleştirme gereği duymuyorum. Benim vardığım sonuçlar değişmiyor. Çünkü bunlar da aslında Türklerle bir serüveni olan halklardır. Liderlerimiz rahatlıkla, atalarımızı Türkler ve Göçerler olarak gösteriyorlar.”w

K

Prof. Lagerbring kitabında İsveççe ve Türkçe gramer ve sözcük benzerliğini de ortaya koyuyor. Çok sayıda sözcüğün birbirlerine benzediğini belirterek iki yüzden fazla örnek veriyor.
Bugün bile benzerlikleri ortada olan birkaç sözcük sayalım:
Ata – Ätt
Böri (kurt) – varg (“variy” okunur)
Bağır (göğüs) – Bog
Borçlu – Borgen
Burç – Burg
Göl – Göl
Göm – Göm
Siper – Spär
Hal – Hälsa
Hakan – Håkan
Kaan – Konung (kung)
Hej – Hej (merhaba)
Hayda – Hejdå (hoşça kal – güle güle)
Kap – Kop
Kedi – Katt
Kiler – Källare
Köy – Koja
Kandil – Kyndil
Mana – Mena
Nam – Namn
Şen – Shön
Su – Sjö
Tepe – Top
Peder – Fader
Kaz – Gås
Kule – Külle
Gülle – Kula
Erlik – Ärlig
Öküz – Oxe

K

Hâlâ yazmamı istiyor musunuz yoksa yeter mi?

K

Bilgilendirme için teşekkürler

Özgür Sapaz 6 yıl

Rica ederim bu kadar yeter diye düşünüyorum.

Kamil Iyison 6 yıl

Öncelikle herkesi Türk yapmayı bırakın. İskandinav tarihini doğudan gelen kurt simgeli bir kavim (atalarımız) başlatmıştır hatta bunlar bizi tanrı olarak görmüşlerdir (odin)

İ

Vikingler Türk'tür diye bir yazı veya yorum yok burada.

Uğur Mansurgüler 6 yıl

Kör müsün ulan?

İbrahim Soysuren 6 yıl

Değilim ulan?

Uğur Mansurgüler 6 yıl

Sana demedim zaten. Yorumlara bak.

İbrahim Soysuren 6 yıl

Baktım yok.

Uğur Mansurgüler 6 yıl