Kur'an'ı tek dini kaynak olarak görmek peygamberlere hakaret mi?

com-unjy2p2c3bsflf8z8eer.jpg
Kur'an'ı tek dini kaynak olarak görmek peygamberlere hakaret mi?
C
0 kişi takip ediyor.
Misafir olarak yayınla
32
32 CEVAP

Evet dostum çok zor. Kuranın anlattığı peygamberbç bizim başımızın tacıdır. Ancak senin zihniyetin "peygamber tebliğ işini yaptı onun işi bitti" zihniyetidir. İşte ben buna karşıyım. Buhari müslim olmadan peygamberin sözlerini davranışları eylemlerini hasılı sünneti seniyyeyi nasıl bileceksin. Peki sünneti bilmeden kuranı nasıl bileceksin. Kuran tek başına yeter diyen eeeyyyyy reformcu zihniyet. Kuran namazı emreder orucu emrededer haccı zekatı emreder. Hadi bana zekatı anlat nasıl vereyim. Hadi bana namazı anlat nasıl kılayım. Anlatamazsın. Size göre ayakta bir müddet durmak namazdır. Size göre eğilmek namazdır.

Sizin akıl hocanız reşat halifeler edip yükseller bu islam dünyasında itibar göremedi göremeyecekte. 1400 yıldır süre gelen islam geleneğini reform adı altında bozmaya çalışan kötü niyetli ingiliz devşirmeleri hiçbir şekilde itibar göremeyecekler. Sözümün büyük kısmı sana değil cem abi ama görüşlerine saygı duymuyorum. İngilizlerin vehhabi oyununu bozacağız. Muhammedsiz bir islam olmayacak

M

ne o mesut ya öbur baslikda mescidlerde allahin yaninda kimseyi anmayin ayetini verdim susdun
ama sorgulamadin niye ayetle bizim camide yaptiklarimiz celisiyor diye
iste en buyuk derdiniz bu siz nakil dini diye bir din kurmussunuz ona inaniyorsunuz allahin ne dedigi umrunuzda bile degil
dur ben sana söyleyim niye böyle bir celiski icerisindesiniz
hadisller derkipeygamberden nakledilmistir peygamberi övmek ibadettir
bunun ravileri peygambere kadar uzanan uzun bir zincirle verilmistir ve kutubi sittenin her yerinde gecer
iste tam burada siz allahi dinlemek yerine yani mescidlerde benim yanimda ki9mseyi anmayin ayetini ciddiye almakdansa buhari denen adamin ne idugu belirsiz hadisini alip peygamberi allahin yaninda anmayi yeglersiniz niye cunku buhari ve onun rivayetleri aldigi zihniyet peygamberi 1000 sene evvel bir puta cevirmistir o put peygamberinde kuranda anlatilan peygamberle bir alakasi yokdur .
Dinin tek kaynagi kurandir allah hukmune kimseyi ortak etmez
simdik sunlari biraz okuda, belki dustugunuz cukurun ne kadar derin oldugunu anlarsin

C

Neden Dinin Tek Kaynağı Kur’an’dır??
Dini konularda yapılan tartışmaları takip ettiğimizde çoğu zaman dikkate alınmayan önemli bir hususun göz ardı edildiğini görmekteyiz. Bu husus yöntem sorunudur. Neden din adına farklı doğruların iddia edildiği şeklindeki bir soruya verilecek en temel cevap; din adına hüküm çıkartırken farklı yöntem ve yolların izlendiği olacaktır. İşte tam da bu noktada çok önemli bir soru çıkıyor karşımıza: Dinin kaynağı nedir? Bu soruya verilecek cevap, hem yüzlerce temel sorunun cevabı olacak hem de dini anlamadaki yöntemimizi belirleyecektir.
Kur’an ayetleri incelendiğinde dinin tek geçerli kaynağının Kur’an olduğunun her fırsatta vurgulandığını görmekteyiz. Din adına tek hüküm sahibinin yalnız Allah olduğu, Allah’ın dininin Kur’an’ın indirilmesinin tamamlanmasıyla tamamlandığı, Allah’ın sözünden başka söz arayanların kınandığı, Peygamberimizin görevinin Allah’ın ayetlerini tebliğ etmek olduğu, Kur’an’ın detaylandırılmış ve apaçık bir kitap olduğu, hesap günü herkesin kitaptan sorumlu tutulacağı gibi ifadeler birçok ayette yer alır.
Geleneksel anlayış ise Kur’an’ın ortaya koymuş olduğu din anlayışının çok dışında, din adına Kur’an’ı yetersiz kabul eden ve dinin tam anlamıyla anlaşılıp açıklanması için Kur’an’ın yanında Peygamberimiz’e ait olduğu iddia edilen ve sayısı milyonları bulan hadis rivayetlerinden ayıklanarak sahih olarak kabul edilen hadisler, bu hadisleri kendi kabul ve anlayışları ile seçen mezhep imamları ve onların ortaya koymuş oldukları din anlayışı ve yorumlarının Allah’ın vahyinin üzerine çıkarırcasına dinin kendisi haline getirilmesidir. (Bakınız: Hadisler dinin kaynağı olabilir mi?)

C

Şimdi Kur’an ayetlerinden hareketle neden dinin yegâne kaynağının Kur’an olması gerektiğini görelim.
Din Adına Kur’an’ın Yeterliliği:
Biz bu kitabı sana, her şeyin ayrıntılı açıklayıcısı, bir doğruya iletici, bir rahmet, Müslümanlara bir müjde olarak indirdik. (16-Nahl-89)
Kendilerine okunmakta olan Kitab’ı sana indirmemiz onlara yetmiyor mu? (29-Ankebut-51)
Hüküm Yalnız Allah’ındır:
Hüküm yalnız Allah’ındır. O kendisinden başkasına kulluk etmemenizi emretmiştir. Dosdoğru olan din işte budur. Ama insanların çoğu bilmiyorlar. (12-Yusuf-40)
Kendi hükmünde hiç kimseyi ortak kılmaz. Rabbin’in kitabından sana vahyedileni oku. O’nun kelimelerini değiştirecek hiçbir kudret yoktur. (18-Kehf-26,27)
Kur’an’ın İndirilişinin Tamamlanmasıyla Din de Tamamlanmıştır:
Rabbinin sözü hem doğruluk, hem adalet bakımından tamamlanmıştır. O’nun sözlerini değiştirecek hiçbir kuvvet yoktur. (6-Enam-115)
Kur’an’ın İndiriliş Sebebi:
Bu bir kitaptır ki, Rabbinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, O övgüye layık, Aziz Olan’ın yoluna çıkarman için sana indirdik. (14-İbrahim-1)

C

Kur’an Din Adına Gerekli Olan Her Detayı İçerir:
Allah size kitabı detaylandırılmış bir halde indirmişken Allah’ın dışında bir hakem mi arayayım? (6-Enam-114)
Ey iman sahipleri, size açıklanınca hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayın. Kuran indirilirken onları sorarsanız size açıklanır. Allah onları affetti. Allah Bağışlayandır, Merhametlidir. (5-Maide-101)
Bir Konu Kur’an’da Yer Almıyorsa Bu, Allah Unuttuğu İçin Değildir:
Rabbin asla unutkan değildir. (19-Meryem-64)
Kur’an Dini Konularda Eksiksiz Bir Kitaptır:
Kitap’ta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. (6-Enam-38)
O yalnızca bir öğüt ve apaçık bir Kuran’dır. (36-Yasin-69)
Kur’an Din Adına Hüküm Koymaya Kalkanlardan Delil İster:
Size ne oluyor, nasıl hüküm veriyorsunuz? Hiç mi öğüt almıyorsunuz? Yoksa sizin apaçık olan bir deliliniz mi var? Şayet doğru söylüyorsanız kitabınızı getirin. (37-Saffat-154-157)
Neyiniz var? Nasıl hüküm veriyorsunuz? Yoksa okuyup, ders almakta olduğunuz bir kitabınız mı var? İçinde keyfinize uyanın sizin olduğu. 68-Kalem-36,37)
Kur’an Her Peygambere Allah’ın İndirdiği İle Hükmetmelerini Söylemiştir:
Sen de aralarında, Allah’ın indirdiğiyle hükmet. (5-Maide-49)
Din Adına Sadece Kur’an’a Uyan Biri Peygambere’de Uymuş Olur. Peygamberimiz Sadece Kur’an’a Uymuştur:
De ki “Ben sizi ancak vahiy ile uyarıyorum.” (21-Enbiya-45)

C

Böylece biz seni, kendilerinden önce nice ümmetlerin gelip geçtiği bir ümmete, sana vahyettiklerimizi okuman için gönderdik. (13-Rad-30)
Bu Kuran, bana, sizi ve ulaştığı kimseleri uyarmam için vahyolundu. (6-Enam-19)
Onlara ayetlerimiz apaçık belgeler olarak okunduğunda bizimle karşılaşmayı ummayanlar derler ki: “Bundan başka bir Kuran getir veya bunu değiştir.” De ki: “Benim onu kendiliğimden değiştirmem asla mümkün değildir. Ben sadece bana vahyedilene uyuyorum. Eğer Rabbime isyan edersem büyük günün azabından korkarım.” (10-Yunus-15)
Kur’an Detaylandırılmış ve Ayetleri Allah Tarafından Açıklanmıştır:
Andolsun ki size açıklayıcı ayetler, sizden önce gelip geçenlerden örnekler ve korunup, sakınanlar için de bir öğüt indirdik. (24-Nur-34)
Bunları Kuran’da türlü türlü şekillerde açıkladık ki öğüt alıp hatırlasınlar. Fakat bu sadece kaçışlarını artırıyor. (17-İsra-41)
Andolsun bu Kuran’da her örnekten insanlar için türlü türlü açıklamalarda bulunduk. İnsanların çoğu ise tanımamakta ayak diretmektedirler. (17-İsra Suresi-89)
Bak iyice kavramaları için ayetleri nasıl türlü şekillerde açıklıyoruz. (6-Enam-65)
Bilgiyle uzun uzadıya, etraflıca açıkladığımız, inanan bir toplum için doğruya iletici ve rahmet olan bir Kitab’ı onlara getirdik. (7-Araf-52)
Bu bir kitaptır ki, Hakim ve Her şeyden Haberdar olan, ayetlerini hüküm ifade edici kılmış ve sonra detaylandırıp açıklamıştır. (11-Hud-1)
Peygamberimizin Hesap Günü Ümmetinden Şikâyetçi Olma Sebebi:
Ey Rabbim! Benim toplumum bu Kuran’ı terk ettiler. (25-Furkan-30)

C

Peygamberlerin Görevleri:
Peygamberimizin ve Hz. Adem’den itibaren gönderilen tüm peygamberlerin din adına görevleri dini tebliğ etmek yani Allah’ın mesajını insanlara ulaştırmaktır; bu mesaja müdahalede bulunmak, ilaveler ya da değişiklikler yapmak vazifeleri olmadığı gibi, Peygamberler’in böyle bir eylemi gerçekleştirdiği de düşünülemez. Peygamberlerin vazifesi sadece dini tebliğ etmektir. Bu ise yeterince şerefli bir görevdir.
Allah’a itaat edin, elçiye itaat edin, sakının. Eğer yüz çevirirseniz şunu bilin: Bizim elçimize düşen sadece apaçık bir tebliğdir. (5-Maide-92)
Elçiye düşen, tebliğden başka bir şey değildir. Allah sizin açığa vurduklarınızı da gizlediklerinizi de bilir. (5-Maide-99)
Ya onlara vaat ettiğimiz şeylerin bir kısmını sana gösteririz yahut da seni vefat ettiririz. O halde tebliğ etmek sana, hesap sormak bize düşer. (13-Rad-40)
Elçilere düşen, açık bir tebliğden başkası değildir. (16-Nahl-35)
Yine de yüz çevirirlerse artık sana düşen, açık bir tebliğden başka şey değildir. (16-Nahl-82)
Eğer yalanlarsanız bilin ki, sizden önceki ümmetler de yalanlamıştı. Resule de düşen, açık bir tebliğden başka şey değildir. (29-Ankebut-18)
Yüz çevirirlerse, Biz seni onlar üzerine bekçi göndermedik. Sana düşen, tebliğden başkası değildir. (42-Şura-48)
Kur’an ayetlerini incelediğinizde göreceğiniz gibi pek çok ayette Kuran’ın din adına yeterli olduğu, Kur’an’da geçen konuların ise detaylı ve açık anlaşılır bir biçimde ifade edildiği belirtilmektedir. Peygamberimiz hayattayken de vefatından sonraki ilk yıllarda da din adına sadece Kur’an kaynak olarak kabul edilmiştir.
Peygamberimiz üstün bir insandır ancak insan üstü bir varlık değildir. O da vahiy geldikçe Allah’ın emirlerini ve yasaklarını öğrenmiş ve Cebrail’in vasıtasıyla bu bilgileri özümsemiştir. Peygamberimiz’in ve etrafındaki samimi Müslümanlar’ın din adına anlatıp yaşadıkları Kur’an ayetlerinden başka bir şey değildi. Mevcut hadis kitaplarını inceleyen insaflı her kişi Kur’an’a, mantığa ve birbirine muhalif birçok hadis içeren bu kitapları dinin kaynağı olarak kabul etmenin Kur’an’a ve Peygamberimize iftira olduğunu anlayacaktır. Bunu anlamak için mutlaka şu bölümü okuyunuz: (Bakınız: Hadisler dinin kaynağı olabilir mi?)

C

Hadislerin dinin kaynağı olamayacağını, sadece içlerinde saçma ya da tutarsız olanlar var oldukları için değil; en temel olarak Kuran’a göre Kuran dinin tek kaynağı olduğu için savunuyoruz. Yukarıda alıntıladığımız ayetlerle bunu göstermeye çalıştık.
Hadislerle sadece Kuran’ın anlattığı dine ilaveler yapılmakla kalınmamış, Kuran’ın kimi hükümleri iptal edilmeye de (nesh edilmeye de) kalkınmıştır. (Bakınız: İslam’da Nasih Mensuh Var Mı?) Çarpıcı bir örnek vermek gerekirse Kuran’da zinanın cezası 100 celde (cilde vurulan sopa) olarak ifade edilmişken ve bunun uygulanması içinde zina eden kişileri en az dört kişinin görmesi gibi bir şart konulmuşken (yani bu günah ancak alenen işlenirse bu ceza uygulanabilir), uydurma hadislerle, zina eden evlilerin taşlanarak öldürülmesi gerektiği iddia edilmiştir, hatta bu hükmü doğru çıkarmak için kuran2daki bazı ayetleri bir keçi yediği için bu ayetlerin hükmünün ortadan kalktığı (nesh edildiği) ifade edilmiştir. (Bakınız: İslam’da Recm -Taşlayarak Öldürme- Cezası Var Mı?) Sonuçta uydurma hadislerle hem Kuran’la çelişkili, hem Kuran’a hakaret içeren, hem mantıksız, hem de bu sebeplerden dolayı Peygamberimiz’e karşı iftira olan birçok ifade yaygınlaştırılmıştır.
Ancak Peygamberimiz sosyal yaşam içinde veya devlet başkanlığı kişiliği ile mutlaka dünyevi bir takım kararlar almış ve sözler söylemiştir. Ancak bunlar içinde bulundukları dönem ile sınırlı kararlardır ve dini açıdan bir bağlayıcılığının olması söz konusu değildir.
Dini konularda aynı hatayı Yahudi ve Hıristiyanlar da yapmışlar ve kutsal kitaplarının yanına çeşitli hadis ve ilmihal kitaplarını da ilave etmişlerdir. Bu yolla uydurmacılık yayılarak meşru kılınmıştır. Ancak Allah’ın yardımı sayesinde Kur’an bozulmadan, değiştirilmeden günümüze kadar ulaşmıştır. Bu yüzden Yahudi ve Hıristiyanların düştükleri hatalardan ders almak ve aynı hatalara düşmeden Kuran’ın yanına din adına başka bir kaynak koymamak gerekir. Peygamberimizin gerçek sünneti budur.
Dinin emir ve yasakları sadece Kur’an ayetlerindedir. Peygamberimiz bunları bildirmiş ve bunlara uymuştur. Yazının başında da dikkat çektiğimiz gibi bu konuda pek çok ayet bulunmaktadır.
Din sadece Kuran’dan öğrenilir ve bu yapılırken de daha önce kafalarda oluşmuş bulunan din adına tüm bilgiler bir kenara bırakılarak Kuran’a berrak bir zihin ile yaklaşılmalıdır. Aksi halde pek çok Müslüman kardeşimizin düşmüş olduğu hataya düşmek kaçınılmaz olacak ve kafamızda oluşturduğumuz ve din sandığımız bir takım bilgiler Kur’an’da geçmediği için bazıları Kuran’ı yetersiz sanacaktır.
Bazı ayetlerde “Peygambere (elçiye) uymak” ifade edilmektedir. Bu doğrudur, ancak Peygambere uymak Kuran’a uymak ile mümkündür. (Bakınız: Allah’a Ve Elçisine İtaat etmek Ne demektir?) Bazılarının göstermeye çalıştığı gibi dini güvenilir tek kaynak olarak Kuran’ı benimsemek Peygamber’e uymamak anlamını taşımaz. Aksine Peygamberimiz’e iftirilarla dolu bu sözlerin dinin kaynağı olamayacağını söylemek Peygamberimiz’i iftiralardan korumak demektir.

C

Din, Allah Peygamber ortak yapımı değildir. Din adına hükmü Allah gönderir peygamberleri de bu hükümlere uyar ve insanlara aktarırlar. Bu yeterince yüce bir vazifedir. Bunun dışında peygamberlik konumunu aşan yetkilerin Peygamberimiz’e iftira yolu ile isnat edilmesi büyük bir suçtur. Şayet çoğunluğu temsil eden geleneksel anlayış doğru olsaydı Peygamberimiz’in ahiretteki şikâyeti “Ümmetim bu Kuran’ı terkettiler” (25 Furkan Suresi 30) şeklinde olmaz; “Ümmetim sözlerimi (hadislerimi) terk etti” şeklinde olurdu.
Bizim ya da din adına sadece Kuran’ı kaynak kabul eden kişilerin Peygamberimizi önemsiz görme gibi bir düşünceleri olması mümkün değildir. Bu mümine yakışmaz. Ancak bizim tüm derdimiz Peygamberimiz üzerinden ortaya atılmış olan uydurmalardan dinimizi kurtarmak ve din adına sadece Kuran’a uymaktır. Peygamber’e gösterilecek en büyük saygı ve sevgi, ondan bize miras kalan Allah’ın kelamı Kuran’ı takip etmektir. İşte o zaman gerçek anlamda dini yalnız Allah’a özgü kılar ve Peygamberimiz’in gerçek yolunu takip etmiş oluruz.

C

Kardeşim bu yazdıklarının hepsini okumam mümkün değil bende sana aynı şekilde yaklaşırım hiç olmaz birbirimizi gerçekten ikna edecek cevaplar verelim kopyala yapıştırla olmaz bu işler.

M

Hani onca şey yazan kadar link atsaydın daha iyydi http://www.dinicevaplar.com/neden-dinin-tek-kaynagi-kurandir/

M

Sen onu bunu bırak sade bir şekilde, anlaşılır birşekilde bilgin varsa benim dediğime cevap yaz yoksa da baktığın sitelerden kopyala yapıştır yapmadan önce oku, sonra anladığını özet olarak yaz.

Buyur yaz bakalım hadisler olmadan dini nasıl yaşarız cevabını bekliyorum

M

Ben hiç hadis bilmem Mesut Kutucu . Allah adaletli olun diyor kuranda, adaleti peygamberin tanımlamasına gerek yok, ama varsa adalet konusunda güzel örneği dinlerim hayatıma uygularım.

Allah malın fazlasını infak et diyor, vermemek için kendime 40 ta 1 lafını uydurmama gerek yok. Fazlasının tanımı için de peygambere gerek yok ama Peygamberin malın fazlasını infak şekli gerçekten varsa görüp uygulamak isterim.
Allah anaya babaya öf demeyin diyor, bunu tanımlamak için peygambere gerek yok, hem olsa bile onun annesi babası küçükken ölmüş o yüzden ayet çıplak mı kalmış oluyor, hayır..

Allah oruç tutun diyor, bunun süresini kuranda ak çizgi kara çizgi diye tanımlıyor, peygambere ihtiyaç yok.. Ama peygamber nasıl tutmuş bilirsek takvamız artar orası ayrı.

Allah nama kılın demiş, ayrıntıları kimine göre var kimine göre yok ama peygamberimiz de ibrahim peyfamberin kılış şeklini dinlemiş ona uymuş. Şimdi bende büyüklerimi dinliyorum, bakıyorum ki şuanki kılınışın kurana aykırı tarafı yok. Peygamberden mi gelmiş emin değilim ama ona da Allahtan bildirilmemiş. Sonuçta kendi hevasına göre kılmadı ya, kurana bakmıştır. Şimdi bana namaz nedir bildirmeseler ve kuranı aç bak deseler, buna yakın kılardım. Kaç rekat olacağı bildirilmemiş diyorsunuz. Yahu istediğin kadar kıl. Peygamber için ayaklarının altınau toplayıncaya kadar kılardı dememişler miydi? E kıl işte istediğin kadar Allah günah mı yazacak?
Her neyse; Peygamber yok şuan, ben onu okudum bildim kurana aykırı hiç birşeyini görmedim. Gördüğüm hadisleri de salladım gitti. Ama eğer peygamber yoksa din yok derseniz, yarım kalır derseniz ayeti çiğnersiniz. Dini kalıba sokmaktan vazgeçin artık. Sınırı yok dinimizin. Annem her gün oruçlu nerdeyse, e şimdi günah mı bu??

Demem o ki oeygamberi tanıyıp onun yaşam örnekleriyle ancak takvamızı arttırırız, eksik bir dini peygamberle tamamlayamazsın.

U

Çoook uzun zamandır bu kadar uzun yazı yazdığımı hatırlamıyorum.

U

Allah senden razı olsun abi

Mesut Kutucu 3 yıl

Ecmain

Uğur Köktaş 3 yıl

Uğur Köktaş saygılar. Abiciğim bilindiği üzere kuranın birçok ayetinde peygambere itaat edilmesini ve peygambere itaatin Allah cc a itaat olduğunu peygambere isyanından Allah cc e isyan olduğundan bahseder. Peygambere itaat etmeyenleri dolayısıyla Allaha itaat etmeyenleri Allahu teala cehenneme koyacağının sözünü verir. Peki itaat etmek nasıl olur. Sen birine ben sana itaat ettim demekle itaat etmiş olurmusun? Bence olmazsın. Bunu sözlü söylemek değilde bir tık ileriye götürüp eyleme dökmek gerekir. Peki eyleme dökmek için ne yapmal gerek ?. Karşındakinin senden ne yapmanı istediğine bakman gerek.


Şimdi soruyorum Allah dyorki benim peygamberimin sözü benim sözümdür. Onlar nefislerinden hiçbirşey konuşmazlar ona itaat edin diyor. Sen ise ben sadece kurana bakarım yarabbi ben sadece senin sözüne itaat ederim diyorsun. Bu açıkça yaradana kafa tutmaktır.
Yada diğer yandan tamam yarabbi itaat ettim diyorsun ama peygamberin dediklerine kulak bile asmıyorsun.
Şöyle kiPeygamber sana zekatı anlatıyor diyor ki 40 ta bir fakire vereceksin, fazlasını verirsen daha da iyidir sen çıkıyorsun diyorsun ki yok efendim ben kendim ölçüyü koyarım. Kardeşim herkes kendi kafasına göre çlçü koyarsa bu iş nolur. Sen iyi niyetli bir abimiz olabilirsin ancak başkası o kadar iyi niyetli olmayabilir.. Senin 40 bin tl zekata değer maşın var yıkda 1000tl sana koymaz ama adamın 40 milyonluk varlığı var Her yıl 1 trilyon zekat vermek o adama çok zor gelir. Doğal olarak veremeyebilir. Ama islam ona ölçüyü vermiş mecbur verecek. Bu birincisiydi

İkincisi namaz konusunda diyosunuz ki ben kendime göre kılarım kaldı ki ibrahim peygamberin eylemlerini baz aldığınızı söylediniz. Oysa peygamber ne diyor kuranda bahsedilen namazı benim kıldığım gibi kılın diyor. Sen "yok efendim ben bildiğim gibi kılarım" dersen buda kişiselleşmiş olur. Ona bakarsan bende göbek atarak namaz kılarım. Bu olmz sana şöyle bir örnek vereyim. Hz ömer zamanında bedevinin biri halifeye diyor ki ey ömer allah nerdedir bir gelsede onun tüylerini tarasam güzel güzel. Bak işte adamın bildiği ve en iyi yaptığı tek şey devesinin tüylerini taramak. Sanıyor ki allahında tüyleri var.

Üçüncüsü de zamanla alakalı dostum. Zamansız yapılan ibadeti allah kabul etmiyot malesef. Sen recep ayında ramazan orucu tutarsan bu haramdır. Şaban ayında hacca gidersen bu da haramdır. Okulda bile öğretmişlerdir namazın dışındaki farzlar diye. Bunlardan biri niyet biri vakittir. Vakitsiz ibadet olmz

Bir diğer konuda tefsir konusu. Ayet gelirdi ama efendimizin sahabilerinden kimse birşey anlamazdı. Efendimizde o ayeti açıklardı. Namaz kılın ayeti geldiğinde de böyle oldu. Namazı kılın ayeti grldiğinde sahabe şaşırdı çünkü namaz arapça da salah diye geçer salah ise barış demektir. Sahabe birbirne baktı barış nasıl kılınır ki dedilet. Sonra efendimizde bakın dedi namaz böyle kılınır diye gösterdi

Hasılı kelam peygamberin sözü=allahın sözü
Peygambere itaat etmek allaha itaat etmektir

Peygambere itaat etmek içinde mecburen ve mecburen tek kaynak sahih hadislerimizdir.

Lütfen bu yazdıklarımı insaf ile okuyun allaha emanet

M

Biz sizin okumayi sevmediginizi biliyoruz özellikle verilenler kuran ise ondan tek kelimeyle kaciyorsunuz dosya bölümümüzdeki yazidan evvel hadis in kuranla çelişkili oldugu yeride konu üzerine verdim niyeyse sesin cikmiyor .
Alkah ayet yolluyor mescidlerde benim adimdan baska bir sey anmayin diyor, ibadet yalniz allaha yapilir diyor
Hadis peygamberi övmek ibadettir diyor
ibadet mescidde yapildigi icin alip peygamberi mescide sokup onu allah kadar cok aniyorsunuz bunlar bidattir şirk unsurudur dedigimiz zaman ama buhari söylemis sahihdir diyorsunuz Aklinizi bi kullanip yahu allahin lafinin yaninda ben neye inaniyorum böyle demiyorsunuz. HAdisin yalan olabilecegi akliniza gelmiyor .
Veridgim örnege göre ya kuran yalan söyluyor yada hadis sec begen al.
kuranin neresinde peygambere itaatin allaha itaat oldugu yaziyor ver ayetide bakalim bi öyle ayetletin önunu arkasını okumadan cimbizlamak ateistlerin isidir siz bunlari nereden ögrendiniz verdigim yaziyi sana cümle cümle ve cok daha fazladinida veririmde ne ise yariyacak ben yazicam sen gidicen bir sonrakin gelecek onada yazacam o gidecek bir sonraki gelecek. Önce niye red ettigimizi bi ögrenin bizim red unsurlarinizi öğrendikten sonra gelin itiraz edin benim icin zanan kaybi siniz bizim nedenlerimizi bilmediginiz sürece

C

Aklim almiyor ya hu bu ayetleri aliyorsunuz ama peygamberin verdigi seylerin sadece allahin ona vahyettigi seyler oldugunu yani kitap olarak kuranm oldugunu almiyorsunuz “Hüküm yalnız Allah’ındır.” (12:40) “O, hükmüne hiç kimseyi ortak etmez.” (18:26) kimse allahdan baska her hangi bir sey uzerine hukmunu veremez “Hiçbir insanın, Allah’ın kendisine Kitap, hikmet ve peygamberlik vermesinden sonra insanlara: ‘Allah’ı bırakıp bana kul olun!’ demesi mümkün değildir. Bilakis şöyle der: Okutmakta ve öğretmekte olduğunuz Kitap uyarınca Rabb’e hâlis kullar olunuz.” (3:79) bu ayetlere ragmen siz peygamberi hukumler veren haramlar helaller kilan bir insan konumuna getiriyorsunuz allaha ortak yapiyorsunuz Enam 57: De ki: Şüphesiz ben Rabbimden gelen apaçık bir delile dayanıyorum. Siz ise onu yalanladınız. Çabucak gelmesini istediğiniz (azap) benim yanımda değildir. Hüküm ancak Allah’ındır. O hakkı anlatır veO, doğru hüküm verenlerin en hayırlısıdır. oysa o bu yaptiginizi bilip Allahın gönderdiği delillere dayandığını, onun dışına çıkmadığını, hükmü yalnız Allah ın verdiğini, doğru hüküm veren yalnız Allah olduğunu, çok açık bir şekilde anlatıyor. ve yardan onu uyariyor Hakka 44; Eğer bazı lafları bizim sözlerimiz diye ortaya sürseydi, 45 Yemin olsun, ondan sağ elini koparırdık. 46 Sonra ondan can damarını mutlaka keserdik. bizim söyledigimizin disinda bir seyi biz söylemisiz gibi söylese onun canini alirdik diyor peygamber yinede bunlari dinlemiyeceginizi biliyor ve Araf 3: (Ey insanlar), Rabbinizden size indirilene uyun ve O’ndan başka velilere uymayın. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz! yine uyariyor allahdan baskasinin lafini dinlemeyin diye ama kurandan ögut alan yokki masal pesinde her kes peygamber sadece bir uyaricidir ve sadece kuranla uyarir 9: De ki: “Ben, resuller içinden bir türedi değilim! Bana ve size ne yapılacağını da bilmiyorum. Bana vahye dilenden başkasına da uymam! Ve ben, açıkça uyaran bir elçiden başkası da değilim. Enam 48: Biz peygamberleri ancak müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. Kim iman eder ve kendini düzeltirse onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olacak değillerdir. Ankebut 18: “Eğer yalanlarsanız bilin ki, sizden önceki ümmetler de yalanlamıştı. Resule de düşen, açık bir tebliğden başka şey değildir. Ahzap 45-46: Ey Peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı; Allah’ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik. Ankebut 50: Dediler ki: “Ona Rabbinden mucizeler indirilseydi ya!” De ki: “Mucizeler ancak Allah katındadır ve ben ancak apaçık bir uyarıcıyım.”

Cem Turkarslan 3 yıl

İsra 36: Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp, bunların hepsi ondan sorumludur. hakkinda kesin bilgi sahibi oldugumuz tek sey KURANDIR gerisi masaldir. aklinizi basiniza devsirin

Cem Turkarslan 3 yıl

Ankebut 51: Karşılarında okunup duran bir kitabı sana indirmiş olmamız onlara yetmiyor mu? Bunda, inanan bir toplum için elbette ki bir rahmet ve bir öğüt vardır.

Cem Turkarslan 3 yıl

Araf 185: Allah’ın göklerdeki ve yerdeki mülkiyet ve tasarrufuna, Allah’ın yaratmış olduğu herhangi bir şeye ve ecellerinin gerçekten yaklaşmış olması ihtimaline hiç bakmadılar mı? Artık bu Kur’ân’dan sonra başka hangi söze inanacaklar.

Cem Turkarslan 3 yıl

Doğrusu Kur’an, sana ve kavmine bir öğüttür. İleride ondan sorumlu tutulacaksınız.

Cem Turkarslan 3 yıl

Mesuh hocam hepsine tek cevap vereyim;

Allah malın fazlasını infak edin diyor, sen diyorsun ki ölçü lazım 40 ta 1 koymuş peygamber. Bak şimdi peygambere itaat ettiğimi, onu senin sevdiğinden daha çok sevdiğimi tek bir ayetle göstereyim. "Allah hükmüne kimseyi ortak koşmaz" manasındaki ayet, kuranda hükümlerin açık olduğudur. Sen ölçü koymak lazım diyorsun ama Allah demiyor, Allak kendisinin herşeyi ölçüyle yarattığını talak suresi 3. Ayette söylüyor. (Allah her şey için bir ölçü koymuştur.) Peygamberin söylediğini söylüyorsun, peygamberi Allahın hükmüne bilinçsizce ortak ediyorsun. Oysa peygamber söyledi dediğin sözler sana kim bilir kaç elden geçerek geldi. Herşeyi geçiyorum kendi kendini çelişkiye düşürmüşsün. 40 trilyonu olanla 40 milyarı olan aynı veremez bu ona koyar. Evet çok mantıklı, demek ki bu durumu akıl almıyor. Aklın almadığı hangi söz ayet olabilir? Bak kuranda açık açık malın fazlası dyor ve sen gidip görmediğin bilmediğin halde 40 ta 1 diyorsan bu senin bileceğin iş, ama peygambere iftira olabilir bu yaptığın ardını düşün. Ben bir tek söze iman ediyorum oda kuran. Ayrıca bir çelişliyi daha söylemek istiyorum; 1500 sene önce 40 ta 1 yorumlamayı neden gününüzle bir tutuyorsun? Niye hala sabit fikirdesin. Bu kadar aç varken neden onu 20 de 1 e düşürmüyorsun? Kurandaki hukuki kurallar değişir ama paraya gelince değiştirmiyorsunuz?

Senden tek ricam hikayelerden sıyrıl. Sende kendimi görüyorum. Sadece bir kere hadisleri kenara bırakmayı dene ve Şüphesiz iman ettiğin kuran ne diyor onu bi uygulamaya başla, sonra anlayacaksın ne demek istediğimi.

U

Amenna Allah kainatı bir ölçü üzerine yarattı. Uğur abi seninle anlaşamadığımız yer şurası; dini hükümler, kurallar, haramlar ve helaller konusunda ilk öncelik baz alınacak kaynak Kurandır. Kurandaki hükme muhalif bir hadis varsa bu ya uydurulmuş bir hadistir yada nesh edilmiş bir ayettir. İkinci kaynak hadialerdir. Malum, efendimiz yalnızca vahiy gelsin de kuran toplansın ve işi bitsin diye gönderilmedi. Eğer öyle olsaydı kuran kitap halinde kabenin üzerine inerdi. Efendimiz dinimizi tamamlamak üzere geldi.

Sen sadece kuran ayetlerine bakarak hüküm vermeye çalışıyorsun eyvallah bu her daim böyle olmalıdır. Ancak bazı istisnai durumlar olabiliyor şöyle ki "lekum dini kum ve liye din" deki senin dinin sana benim dinim bana. Bu ayette demek istenen kimse kimseye karışamz herkes istediği dini yaşamakta özgürdür. Ama öte yandan başka bir ayette o kafirleri gördüğünüz öldürünüz diyor. E noldu şimdi sencede bir çelişki yok mudur. Görünüşe bakılırsa vardır. Ama islamda belli başlı ihtisas konuları vardır. Örneğin hadis ilmi efendimizin hadislerini tahlil eder, akaid ilmi itikat konularını derinlemesine inceler, bir diğeri ise tefsir ilmidir. Bu ilimde gelen ayetleri deriin bir şekilde tahlil eder. Şuraya dikkat çekmek isterim bunların hepsi kendine has ilim dallarıdır. Tıpkı üniversitelerin tıp veya mühendislik bölümleri gibi. Şimdi tekrar konunuza döneyim. Bahsettiğin ayetlerin tefsirine bakıldığı zaman o ayetin ne zaman, hangi olaya istinaden ve kimler için nazil olduğu görülür. Ve bakılır ki aslında belli bir yahudi grubunun ihaneti üzere indiği görülür. Tefsir ilmi olmadan KURAN ANLAŞILAMAZ. Tamam o halde tefsirini ben verebilirim diyorsan bunun içinde şöyle dicem sana, tabi verebilirsin ancak kurandaki her ayetin nuzül tarihini, hangi olaya istinaden indiğini, mekkede mi medinede mi indiğini, kimler için indiğini ve son olarak hükmü geçersiz kulan başka bir ayetin inip inmediğini bilmen gerek. Bunu efendimizden başka daha iyi kim yapabilir ki.

Bir önceki yazımda peygambere itaatin allaha itaat olduğunu söyledim. Sanırım işin ciddiyetini anlayamadın. Hal bu kadar ciddiyken nasıl peygambere yüz çevirebilirsiniz. "Hadis kaynakları güvenilir değil" demek sencede bu işin en kolay yanı değil mi. El insaf abi o buhari ki iki milyon hadis arasında 7bin küsür hadise indirgemiştir. Her hadis için çnce gusül abdesti almış ardından 4 rekat namaz kılarak hadisleri kitabına yazmıştır. Eğer bir hadisin aradaki ravilerinden birini yanlış bir hareketini duymuşsa onu sahih olma bile kitabına yazmamıştır. Hal böyleyken tabikide inanıp inanmamakta özgürsün ama "Allah ın benim peygamberime itaat edin " emrini nasıl yerine getiricen onu da sen düşün.

Son olarak islamda hükümler için zaman kavramı yoktur. İslam tüm zamanlara göre hüküm koyar. Bu hiçbir zaman değişmez. Sen iyi niyetli olarak 20 de 1 e insin dersin ama ben kötüyümdür 100 de 1 e çıksın derim. Bu ölçüyü kimse drğiştiremez çünkü kuranda olmayan ve dolayısıyla 2. Kaynağımızda yani efendimizin sözlerinde olan bir ölçü verilmiştir. Uğur abi itaat et abi. Allaha ve resulüne itaat et. Ne kaybedersin ki?. Yarın öbürgün rabbim sorsa neden benim kitabımdan başka kaynak aradın dese ya rabbi senin kitabını benden daha iyi anlayan resülünün dedikleri yapmaya çalıştık desek sence rabbim razı olmaz mı. Seni yaratmasaydın kainatı yaratmazdım diyor. Onu nasıl bir kenara bırakalım. Sen ce sırf bunun için bile hadislerin uydurma olabilme riskini göze almaya deymez mi. Şurayı nolur iyi anla kuranda açıkça olan bir hükmü değil peygamber hiçkimse değiştiremez. Ama efendimizin hadislerine baktığında hiçbir tezat yok ki aksine hep ayetin göremediğimiz yanlarını bize bildirmiş. Allaha emanet

M

Yazın için teşekkür ederim. Fakat öncelikle nesh olayını unutman lazım. Nesh edilen ayet olduğuna inanıyorsan, Allahın yanlış yaptığını sonra da düzelttiğini iddia edersin ki bu da senin hadislerin etkisinde olduğunu hala gösteriyor. Senin dinin sana benim dinim bana ayetini veyahut diğer ayetleri ayrı okursan, kuranı bütünlükten koparırsan çekişki doğar, ki bu bana göre iman etmek isteyenle istemeyen arasındaki farkı ortaya çıkaran müthiş bir unsur.

Buhari bilmem kaç hadisten 7 bin hadise düşürmüş demişsin, buhariden önce yaşayanlar yalan hadislerle yaşadı öldü, buhari geldi toprladı demek oluyor bu:) umarım buna inanmıyorsundur. Buhariden önce o bilmem kaç yüzbin hadis yalan çıktığı gibi buharininkilerinde çıkma ihtimali çok yüksek. Buhari hadislerinin korunduğuna dair ayet mi var elinde, yada iman ettim ben buhari hadislerine dersen konu kapanır. Tek iman Allah ın sözünedir. Peygamber ise senin daha kaliteli bir yaşam geçirmene sebep olur. Eğer ona ait olduğuna inandığın kesin kanaat getirdiğin sözler varsa hayatına tatbik et. Ben öyle yapıyorum.

U

Senin peygamberden alacağın epi topu 2 tavsiyeciğin de uydurma olma ihtimali var unutma Nesh konusunda şuraya bi göz at baklm http://m.dinimizislam.com/detay.asp?Aid=464

Mesut Kutucu 3 yıl

Sen ciddi ciddi buna inandın öyle mi?? Hocam nasıl bir iman bu sizdeki, Allah hüküm vermiş ve değiştirmiş haa, valla acıyorum size. Kuran ayetlerinin diğer kitapları nesh etmesi gelmiyor da aklına, kuran içindeki ayetler neshedilmiş.... Allah imanımızı arttırsın Mesut kardeşim.

Uğur Köktaş 3 yıl

Rabbinin kitabından sana vahyolunanı oku! Onun sözlerini değiştirecek kimse yoktur. Ve O'ndan başka bir sığınılacak da bulamazsın. Kehf 27. Allah, burada "benden başka" ifadesini bile kullanmamış.

Uğur Köktaş 3 yıl

Estağfurullah sözü kimse değiştiremez. Benim bahsettiklerim sözü değiştşrmek değildir. Herneyse Uğur abi. Halkımızda hayırlısını nasib etsin bize Allah. Hepimiz doğrunun prşindeyiz. En iyi bilrn Allah dır. Selametle

Mesut Kutucu 3 yıl

Peygamberi sorgulamak değil anlamak lazım Oktay yıldız.

U

Bana mı? Hayırdır hangi lafımdan bunu anladın?

U

Oktay yıldız iftiranla mı kalacaksın?

U

Tamam dersin bittiyse konuya gelelim.

Bana ithamda bulunduğun iftiraları açıkla.

U

Ya sahte sahte niklerle gelip kafa ütüleyeceksen yeni bir nike ihtiyaç duyurmak zorunda kalacam. Ulan dünya kadar yazı yazdım, yaptığın çıkarıma tüküreyim.

U

ISte bende aynisini evrim konusunda hissediyorum :-)))))))))))

C

YAziyorum yaziyorum yaziyorum sonra bi bakiyorum yerimizden milimetre oynamamisiz :- )))))))

C

Al işte. Abi ben diyorum bu işte bir iş var diye. Bak sonunda çıkarıverdin ağızındaki baklayı. Saygılar

Mesut Kutucu 3 yıl

Abi evrimin kaynağı yok. Ama ikimizde müslümanız diyoruz, kurana iman peygambere iman diyoruz, sonra bi tane sahte nikli biri çıkıp yarasını onarmak için peygambere dil uzattığımızı ima ediyor. Nasıl pislik dolu içleri anlamadım ki. Ben peygambere iman ettim diyorum, peygambere dil uzatamazsına getiriyor:) tutarsızlık diz boyu

U


istemedigin kadar cok varda salla cok önemli degil
Bir seyi anla ltf ugurcum, bu arkadaslarin gözunde onlar gibi dusunmez onlar gibi iman etmezsen sen musluman felan degilsin.
Senin dokundugun yer onlarin putu olmus bir vaziyette ve bunun farkinda degiller
resullulah mekkeli mueriklere putlarini anlatirken bu gittiginiz yol yol degil siz bu zatlari putlastirmissiniz derken, musrikler hasa ne putlastirmasi biz onlari sadece seviyor ve sayiyoruz onlarin varligi bizi yaradana yaklastiriyor diyorlardi.
Ayni söylemleri biz bu gun bu arkadaslarda duyuyoruz
Kuranda verilen her olay aslinda bir prototipdir ebu lehebinden ebu cehiline kadar hepsi bu gun bile varolan insan cesitlerini anlatir

C

simdik bir film acicam bacaklarimida uzaticam butun aksam film izliycem, hepinize bye bye

C

Sen dayanamaz gelirsin birazdan:)

U

Uğur Köktaş Cem Turkarslan farkındaysanız karşılıklı olarak herkes bir ton delil sundu. En son Cem Turkarslan bizleri, hadisleri önemsemeyenleri kafir olarak nitelendiren biriymişim gibi nitelendirdi. Kendisi ise bizleri peygambere olan muhabbetimizden ve aşkımızdan dolayı putperest ilan etti. Ben son olarak şunu demek istiyorum. Herkes bakmak istediği açıdan bakıyor doğru muyum?.

Bence şimdilik bütün bunları bir kenara bırakalım. Zaman gelir yine bunlar birgün konuşulır. Şuan ülke olarak zor zamanlar geçiriyoruz malum. Kenetlenelim. Kalbinizi kırdıysam Allah için affedin. Halikkınızı da helal edin.

Şüphesiz Allah en iyi bilendir. Bizleride hakkı bulanlardan eylesin amin. Selamun aleyküm..

M

Est, senin peygambere olan aşkını Allah a ortak hüküm verilecek seviyeye getirmemen gerektiğinden bahsediyoruz. Allah hayırlısını versin. Hak her daim helaldir sende helal et

U