İslamda savaş ganimet paylaşımı

Savaş ganimetleri paylaşımı ...

com-6n9y8617z1vbhiki9sc4.jpg
O
1 kişi takip ediyor.
Misafir olarak yayınla
44
44 CEVAP

Önce peygamber seçecek ondan sonra geri kalanlar, ha unutmadan kadın ganimetleri içinden Ali'ye asla pay yok !

A

İslamdan çıkma sebebim

E

Bu yalandan dolayı mı çıktın İslamdan gerçekten emrah dost?

Ş

Evet islamdan çıkmamın en büyük ve ilk nedeni

E

ilk islam taberi tarihini bir okumak lazım.. Sonra yorumluyarak fikir yürütmek

R

Nisa suresi 24. Ayet: Savaş esiri olanlar hariç nikahlı kadınlar size haramdır .

A

Nisa suresi 34. Ayet: Kadınlarınızın serkeştelik ederlerse tenkit edin, itaat etmezlerse yataklarınızdan uzaklaştırın. İtaatsizlikleri devam ederse budefa Darp edin. Allah herşeyi doğru bilendir !

A

copy ler konusunda lınkler konusunda uyarı yapılmısdı lutfen uyun

O

ahmet dost... Nisa 24 meali size ait galiba..

Ş

34 ü de dün bayağı anlattım ama hala sünni yobaz yorumu devam ettirmek hoşunuza gidiyor..

Ş

İSLAM KÖLELİK DİNİDİR !
Bakara suresi: 178. Ayet! Nahl suresi: 75. Ayet! Rum suresi: 28. Ayet!

A

özellikle ateist forum ve tartışma ortamlarında sık sık Kuran’ın köleliği yasaklamadığı ve hatta kölelikle ilgili ayetleri de delil göstererek bu durumu meşrulaştırdığına yönelik eleştiriler görüyoruz. Peki durum gerçekten de Kuran muhaliflerinin düşündüğü gibi midir?… Bunu inceleyelim.
Kuranda kölelikle ilgili veya bu durumdaki insanlarla ilgili ayetleri tek tek incelediğimizde Allah’ın Kuran kanalıyla müminlere köleliği asla meşru göstermediğini çok net görürüz. Aşağıda konuyla alakalı ayetleri sıralayıp da açıkladığımızda bu durum çok daha net anlaşılacak. Bu yerleşmiş algının oluşma nedeni üzerinde durmak gerekiyor tabi. Çünkü kuranda asla mazur görülmeyen ama bir şekilde yakın zamanımıza kadar çok medeni (!) ülkelerde dahi yaşanmış bu insanlık dışı uygulama nasıl oldu da şu veya bu yoğunlukta İslam pratiğinin içinde kendisine yaşam alanı buldu?

Ş

İSLAM HUKUĞUNDA KADININ TANIKLI 1/2 ERKEĞİN YARISIDIR !
Bakara suresi: 283. Ayet!

A

Konudan konuya atlamayalım dostum.. Önce bunları bir oku...

Ş

İSLAM HUKUĞUNDA KADININ MİRAS HAKKI 1/2 ERKEĞİN YARISI KADAR !
Nisa suresi: 11. Ayet !

A

O konuda yalnızca borçlar hukukundadır.. O da ayrı...

Ş

Konuyu dağıtmayın.. Devam...

Ş

Bu sorunun cevabını da yine Kuran dışı kaynakların Kuran’a öncelenerek Arap Ortodoks ekollerinin egemenliğini ilan etmelerinde bulabiliriz. Bu sitede açıklanan bir çok yanlış uygulamada ve anlaşılmada olduğu gibi, bu durum da gerçeğin kendisi tam da bunun tersi olmasına rağmen, sanki Kuran köleliğe en azından karşı çıkmıyor algısının yerleşmesine meydan vermiştir.
Kuran ahlakı daha en başta tüm put/tağut/efendi egemenliğine karşı bir duruştur. İnsanları yaratılış gayesinde olduğu gibi, fıtrata uygun ve şerefli yaşamaya yönelten ve toplumda sevgi, merhamet ve barış öngören Kuran’ın köleliği mazur görmesi zaten düşünülemez…Şimdi içinde kölelikle ilgili konuların geçtiği ayetleri inceleyelim

Ş

Kuran ahlakı daha en başta tüm put/tağut/efendi egemenliğine karşı bir duruştur. İnsanları yaratılış gayesinde olduğu gibi, fıtrata uygun ve şerefli yaşamaya yönelten ve toplumda sevgi, merhamet ve barış öngören Kuran’ın köleliği mazur görmesi zaten düşünülemez…Şimdi içinde kölelikle ilgili konuların geçtiği ayetleri inceleyelim.
Bu ayetlerin en fazla Kuran muhalifleri tarafından kullanılmaya çalışanı nahl suresi 75. ayetidir…Bu ayetin iki ayrı mealde açıklaması şöyledir :
Edip Yüksel: Allah, hiçbir şeye gücü yetmeyen, sahiplenilmiş bir köle ile kendi tarafımızdan güzelce rızıklandırdığımız, o rızıktan gizli ve açık yardım için harcayan kişiyi örnek olarak verir. Bu ikisi hiç bir olur mu? Övgü Allah’adır, ancak çokları bilmezler.
Yaşar Nuri Öztürk: Allah şöyle bir örnekleme yaptı: Hiçbir şeye gücü yetmeyen, başkasının eşyası durumunda bir kul/köle ile bizden bir güzel rızıkla rızıklandırdığımız ve ondan gizli açık dağıtan bir kişi. Bunlar aynı olur mu?! Bütün övgüler Allah’adır ama onların çokları bilmiyorlar.

Ş

İSLAM ERKEĞE 4 KADINLA EVLİLİK HAKKI VERİR !
Nisa suresi: 3. Ayet!

A

Görüldüğü gibi, ayet çok açıktır ve hiçbir kelimesinde ne köleliği meşru görür ne de bu anlamda yanlış anlamaya açık bir durum vardır. Kuran muhaliflerinin anlamadığı mantık hatası şudur. Kuranın herhangi bir konudan bahsediyor olması o konuyu meşrulaştırmaz. Hatta Kuran her durum ve ihtimalde Müslüman olmayanların elindeki köleler için çeşitli imkanların oluşturulması için müminleri teşvik eder.
Ve yine sıkça getirilen “Bakara suresi 221. Ayeti ele alalım;”
Ve müşrik kadınları, iman edinceye kadar nikâhlamayın. İman etmiş bir câriye -o [müşrik kadın], sizin çok hoşunuza gitmiş olsa da- müşrik bir kadından daha hayırlıdır. Müşrik erkekleri de iman edinceye kadar nikâhlamayın; iman etmiş bir erkek köle -o [müşrik erkek], sizin çok hoşunuza gitmiş olsa da- müşrik bir erkekten daha hayırlıdır. Onlar ateşe çağırırlar, Allah ise Kendi bilgisi ile cennete ve mağfirete çağırır. O, öğüt alıp düşünürler diye insanlara Âyetlerini ortaya koyar. (Bakara 221. Ayet)

Ş

Konudan konuya atlama...

Ş

Köleler efendilerden hayırlı
Ayette geçen “eme cariye ve abd/köle” ifadeleri “ve bağlacı” ile “müşrikatun” ve ”müşrikiyn” ifadelerine bağlanır. Kıyas bahis konusu olduğunda, bu “cariye ve kölelerin” müşriklerin elindeki cariye ve köleler olduğu ortaya çıkar. Esasında doğru ifade şöyle olmalıdır;
Müşrik kadınlara nazaran “ellerindeki cariye ve kölelerden” iman etmiş bulunan “esirler” çok daha hayırlıdır…
Köleliği meşru saymak şöyle dursun, tümüyle “müşriklerin elindeki köleleri, efendilerinden çok daha hayırlı sayan bu ayet” çoğu ateist platformda, köleliği meşrulaştıran ayet olarak lanse ediliyor

Ş

Bu konuda yine iki ayrı meal verelim.
Edip Yüksel: İnanmadıkça, ortak koşan kadınlarla evlenmeyin. İnanan bir hizmetçi kadın ortak koşan bir kadından daha hayırlıdır; ondan hoşlansanız bile. Ortak koşan erkeklerle, inanıncaya kadar kızlarınızı evlendirmeyin. İnanan bir hizmetçi erkek ortak koşandan daha hayırlıdır, hoşlansanız bile… Onlar, ateşe çağırıyor. Allah ise cennete ve bağışlanmaya çağırır ve öğüt almaları için ayetlerini halka açıklar.
Yaşar Nuri Öztürk: Müşrik kadınlarla, onlar iman edinceye kadar evlenmeyin. Özgürlüğünden yoksun inanmış bir kadın, müşrik bir kadından – müşrik kadın sizin hoşunuza gitse de – çok daha hayırlıdır. Müşrik erkeklerle de onlar iman edinceye kadar nikâhlanmayın. İnanmış bir köle, müşrik bir erkekten – o hoşunuza gitse de – çok daha hayırlıdır. Bu müşrikler sizleri ateşe çağırır. Allah ise sizi, izniyle cennete ve affa çağırır. Ve ayetlerini insanlara açık açık bildirir ki, düşünüp öğüt alabilsinler.
Çok açıkça görüldüğü gibi bu ayetlerde de asla köleliği meşrulaştıran veya Kuran muhaliflerinin zannettkleri gibi göz yuman bir ifade yoktur. Ayette evlilik öncesi müminler için eş seçme kıstasları kıyas yapılarak anlatılmaktadır…

Ş

Allah yüce kuranında elçi olarak insanlığa örnek olarak gönderdiği elçisine bile asla kendisine diğer insanları kul/köle yapmamasını emretmişken, kuranda köleliğin olduğunu söylemek gerçek bir akıl tutulmasıdır.
Ali İmran 79 ayeti…
ALLAH’ın kendisine kitap, bilgelik ve peygamberlik verdiği hiç bir insan, ‘ALLAH’tan sonra bana da kulluk ediniz,’ diye halkı kendisine çağırmaz. Aksine, ‘Öğrenip öğrettiğiniz kitap gereğince kendisini Rabbine adayan kullar olun,’ der
Yani ayette ifade edildiği gibi peygamber de dahil hiç kimsenin köleliğin lafını bile edemeyeceğini emreden bir metinde köleliği meşru gören anlamlar çıkacağını sanmak büyük yanlış olur.
Köleliği kesinlikle yasaklayan Kuran, insanların kendi aralarında üstünlük ve derecelendirme kıstasını da takva olarak belirler. Buna göre insanlar ırk, renk veya başka bir özelliklerinden dolayı değil yalnızca erdem / takvalarına göre değerlendirileceklerdir.
Ey halk, sizi bir erkek ile bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi ırklara ve boylara ayırdık. Allah yanında sizin en değerliniz en erdemli olanınızdır. Allah bilendir, haberdardır……. (Hucurat Suresi, 13)

Ş

Konuyla alakalı olarak kölelik durumunun Kuran’da olduğuyla ilgili algının en önemli nedenlerinden biri de hep şikayet edilen Arap Ortadoğu kültürün etkisidir. Bu gerici ve yobaz ekolün etkisinde kalan meal yazarları Kuran’ın orjinalinde olmayan bazı kelimeleri köle veya cariye olarak değiştirmişler ve çok vahim hatalara meydan vermişlerdir. Kuran’ı merkeze alarak olaylara ve diğer kaynaklara bakacaklarına, bu çok zayıf ve hatalı kaynaklarda olanı Kuran’a yerleştirmişlerdir….Kuran’da çocuk yaşta kızlarla evlenme olmaması veya Kuran’da kadın dövmenin olmaması konularında olduğu gibi…Bu tarz yanlışların en mühimlerinden biri de aşağıda meallendirilen Nur suresi 32.ayetidir…
Yaşar Nuri Öztürk: İçinizden bekârları/dulları, bir de erkek hizmetçilerinizden ve halayıklarınızdan durumu uygun olanları evlendirin. Eğer yoksul iseler, Allah onları lütfundan zenginleştirir. Allah Vâsi’dir, Alîm’dir.
Edip Yüksel: Bekarlarınızı, erdemli kadın ve erkek hizmetçilerinizi evlendiriniz; eğer yoksul iseler, Allah onları kendi lütfundan zengin edecektir. Allah Cömerttir, Bilendir
Bu ayette de orijinal metinde olmayan köle ve cariye kelimeleri eklenerek yanlışa düşülmüştür… Kısaca söylemek gerekirse Kuran, insanlar arasında efendi – köle ilişkisini asla maruz ve meşru görmez. Tüm insanlık ancak ve ancak Allah’a abd (kul) dur. İnsanlar arasında efendi – köle ayrımı asla olamaz. Kuran, mümin olmayan toplum veya insanların kölelerini bile özgürleştirmek anlamında müminleri cesaretlendirir ve teşvik eder…Beled suresi 12. ve 13. ayet…

Ş

İSLAM KADINI ERKEĞİN KÖLESİ VE TARLASI GÖRÜR ,
Bakara suresi: 233. Ayet! BOŞANINCA ÇOCUK ERKEĞE VERİLİR !

A

Sarp yokuşun ne olduğunu sana bildiren nedir? Özgürlüğü zincirlenenin bağını çözmektir o.
Yüzlerinizi doğu veya batı yönüne çevirmeniz iyilik değil. İyiler o kimseler ki ALLAH’a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere inanırlar; akrabalara, yetimlere, muhtaçlara, yolda kalmışlara, dilencilere ve köleleri özgürlüğe kavuşturmaya seve seve para yardımında bulunurlar; namazı gözetir, zekatı verir, sözleştikleri vakit sözlerinde dururlar; zorluğa, sıkıntıya ve zulme karşı direnirler. İşte doğru olanlar onlardır, erdemli olanlar da onlardır. (Bakara Suresi, 177)

Ş

İSLAM ERKEĞE ÜVEY KIZLA EVLİLİK HAKKI VERİR !
Nisa suresi: 23. Ayet!

A

Ohoooooo.. Siz bir konuyu daha anlamadan diğerine geçiyorsunuz.. Ezberden devam edin...

Ş

İSLAM BOŞADIĞIN KADINI TEKRAR ALABİLMEN İÇİN HÜLLEYİ EMREDER !
Bakara suresi: 230 . Ayet !

A

Sen ezber bırak dostum.. Konu açtın.. Yazdıklarımı okumuyorsun bile... Korkma okursan beynin acımaz.....

Ş

Allah islam arap kavmin hurafe tanrısı dir hiçbir hükmü ve geçerliliği yoktur ne kadar dua ederseniz edin asla duaniz gerçekleşmez... O duayı kabul edip sizin duaniz lehine çalışan bir allah yada tanrı olmaz bu evrende böyle karar mercii bir kisilestirilmis karar veren yoktur! .Toplumların topyekûn aklı ve mantıklı davranışları bireylerin topyekûn akıl yönünde kararları yada akla uygun olmayan kararlari insanlar için topyekûn olumlu yada olumsuz sonuçlar getirir. Bu manada akıl sorgulayici düşünce ve mantıklı davranış tanrı insan kozmos bilinç olarak tezahürat eder !

Ö

İsterseniz birazda şu hoşgörü sevgi varış ve kardeşlik insana kıymayan Dininden Ayetlerinden bahsedelim !

A

Sen önce yorumlarımı oku ve o konuyu bitirelim sonra......

Ş

Bana hikayeler okuma onları hergün okuyorum ve kuran şuan elimin altında .

A

dostum sen kendini başka bilgilere kapamışsın... Sevgiyle kal......

Ş

İSLAM KANLA KURULMUŞ KANLA YAYILMIŞ KANLA BESLENİYOR, HALA KENDİSİNİN KANINI AKITIYOR !
Muhammet suresi: 4. Ayet !
Fetih suresi: 16. Ayet!
Enfal suresi: 12. Ayet!
Tevbe suresi: 5. 20. 24. 41. 44. 81. 88. 111. Ayetler!
Bakara suresi: 191. 218. Ayetler!
Nisa suresi: 74. 84. 89. 91. Ayetler!
Ali İmran suresi: 142. Ayet!
Maide suresi: 33. 45. 47. Ayetler!
Ahzab suresi: 60. 61. Ayetler!
Hac suresi: 78. Ayet!
Mumtehine suresi: 1. Ayet!

A

ahmet 4 Kadınla evlilik hakkı konusunda yanlışın var ayeti iyi oku bence

K

2şer 3er 4er evlenin.... Sınır yok

K

alinin oğlu hasan çok evlilikleriyle tanınırdı.... Kuranı en iyi bilenlerden biri bu kişi.... Tek seferde 3er 4er nikah yaparmış... Hatta Ali'nin halka seslenişi var bir hutbede... Artık kızlarınızı hasana vermeyin diye

K

Karmati Silistre Ali ayip etmis niyekine sinirlamis

R

suçluyor çocuğunu ayran gönüllüdür diye

K

ben de oyleyim ne var bunda ,,,

R