Kuran'da 19 mucizesi hakkında yorumlar

Kuran'da 19 mucizesi hakkında düşünceleriniz nelerdir. ?
Olabilirmi yoksa sadece tesadüf mu?

D
0 kişi takip ediyor.
Misafir olarak yayınla
7
7 CEVAP

Bu konu hakkinda fazla bildigim bir sey yok ancak tevbe suresinin son iki ayetinin bu sistemi bozdugunu bu yuzdende 19 sistemini savunanlar tevbe suresinin son iki ayetinin sonradan eklendigini savunuyorlar bildigim bu kadar..

C

Ben islam alimlerince belirlenmiş bir kaç argümana sahibim yalnız arkadaşların fikirlerinden sonra belirticem.

D

Fikrim yok ama derin bilginizden faydalanmak isterim

N

Nacizane bir kaç araştırma yaptım. Arkadaşlarım düşüncelerini söyledikten sonra bende belirtecegim.

Dengiz Göre 3 yıl

Merak ettim?

Berkant Yanıkoğlu 3 yıl

Bilgisayar 1&0 rakkamlari kullanarak milyonlarca hesaptan milyonlarca hesaba saati geldiğinde para yatırıyor. 19ve katları bir şey ifade etmez matematikçiler sorun onlarda önemsemezler diğer ayet numaraları ile pek çok şey ortaya çıkartmak gibi yok demir elementinin simgesi boş insanların boş uğraşları

U

Son cumlen nasil biseymis hic bir sey anlamadim. Aciklamasini yaparmisiniz lutfen

Abdulkadir Bayrakdar 3 yıl

Ömer calakilmi ne demir elementinin atom numarası gibi pek çok matematiksel uyumadan bahsediyordu

Uğur Gülünay 3 yıl

19 ile Ömer Çelakılın anlattıklarının hiç bir ilgisi yok.

Berkant Yanıkoğlu 3 yıl

Alaka var demedim onada matematiksel mucizelere bahsediyor

Uğur Gülünay 3 yıl

O saçmalıklardan bahsediyor. 19 bir şifre değildir. Kitapta var olan bir sistemdir.

Berkant Yanıkoğlu 3 yıl

Dengiz Göre
Fikrinizi söyleyecek misiniz?

B

“Neden 19 sayısı?” şeklindeki bir soruya verilecek cevap, yine bu sayının özelliklerini bilmekle mümkün olur. Bu maksatla biraz üzerinde durmakta ve bu sayıyı tanımakta yarar var:

19 sayısı, kendine, yani bire ve katlarına bölünebilir, bu yüzden ilgi çekicidir. 19’u meydana getiren 1 ve 9 sayıları, ondalık sistemin en küçük ve en büyük değerleridir. 19 sayısı 10 ile 9’un toplamından meydana gelmekte ve bu iki sayının karelerinin farkı yine 19’u vermektedir. (Yani: 100 – 81=19).

19 sayısının astronomide de önemli bir yeri vardır. Mesela, Kameri ve Şemsi (ay ve güneş) hesaplarına göre tespit edilen aylar arasında 19 senede bir gerçekleşen bir tevafuk / uyum vardır. 235 Kameri ay, 19 Şemsi senesine tam olarak uymaktadır. Dünya, ay ve güneş, her 19 yılda bir aynı konumlara gelmektedir. 19 yılda bir gerçekleşen bu olay, “Meton Devresi” olarak bilinir.

a) Esrarengiz Anahtar: Besmele

Kur’an-ı Kerim’de 114 sure vardır. Bu da 19’un 6 katı eder. 9. Sure olan Tevbe suresi hariç olmak üzere, bütün surelerin başında bulunan ve Fatiha suresinin de ilk ayeti sayılan “Besmele” de Kur’an’da 114 defa geçmektedir. Tevbe suresinin başında bulunmayan Besmele ise 27. Sure olan ve 19. Cüzde bulunan Neml suresinin 30. Ayetidir. Burada da yine ayrı bir tevafuk bulunmaktadır ki, Tevbe suresinden itibaren sayılarak gidilirse, tam 19 sure sonra, Neml suresidir. Yine eksik Besmele, 27. Surenin 30. Ayetinde bulunmaktadır. Bunda da bir tevafuk var. 30 ile 27 toplânınca, 57 yapmaktadır. Bu da malum 19’un katıdır: Yani, 19x3 = 57’dir. Bu durumda kayıp yok. Burada bulduğumuz Besmele, diğer 113 Besmeleye ilave edilince rakam tamamlanıyor ve yine 19 şifresi bozulmuyor. Yani 114 : 6 = 19 veya 19 x 6 = 114. Böylece Besmele, Kur’an’ın tamamını açan bir anahtar durumunda oluyor.

Besmeleyi meydana getiren Kur’an harflerinin sayısı da 19 adettir. Yine Besmeleyi meydana getiren dört kelimeden her biri de Kur’an’da 19 katı olarak bulunmaktadır. “İSM” kelimesi, bütün Kur’an’da 19 defa, “ALLAH” 2698 (19x142) defa geçmektedir. Buna yukarıda Üstad'ın tespitlerinde yer verdiğimiz 2806 rakamına bakılarak itiraz edilmesin. Çünkü Üstad, “Allah” yerine geçen zamirleri de sayıya dahil etmiştir. Fazlalık bu yüzdendir. Yine “ER-RAHMAN” 57 (19x3), “ER-RAHİM” 114 (19X6) defa geçmektedir. Bu dört kelimenin 19’un kaç katı geçtiğini gösteren rakamlar da yine 19’un katıdır. Yani: 1+142+3+6=152. 152 : 19 = 8 yapmaktadır veya 19x8 = 152’dir.

b) İlk nazil olan Sure: Alâk Suresi.

Bilindiği gibi, Kur’an-ı Kerim’in ilk nazil olan suresi, Alâk suresidir. Alâk suresi, Kur’an nazil olup tamamlandıktan sonra Cibril (as)’in işaretiyle Peygamberimiz (s. A.v) tarafından tertip edilmiş ve sondan 19. Sure olarak yerleştirilmiştir. 19 ayeti vardır ve ilk vahyedilen ayetler, yani ilk beş ayet 19 kelimedir. Yine bu ayetleri teşkil eden harflerin sayısı da 76’dır. Yani, 19x4=76 veya 76’yı 19’a bölersek, 4 katını buluruz. Alâk suresinin harflerini tek tek sayarsanız, 285 rakamını bulursunuz. Bu da yine bir 19 şifresidir. Yani, 19x15 = 285.

c) Kur’an-ı Kerim’in ilk nazil olduğu geceyi anlatan sure: Kadir Suresi.

Kur’an-ı Kerim’in ilk nazil geceden bahseden surenin adı bilindiği gibi, Kadir Suresi. Bu surede de muhteşem bir güzellikle süslenmiş, 19 tevafukları var. Bu surenin harf sayısı tam 114. Yani 19’un 6 katı. Bu rakamı hatırlıyoruz. Kur’an surelerinin sayısı, Besmelenin sayısı. Bu da gösteriyor ki, Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başladığı geceden bahsetmesi, Kur’an'ın 114 sure olacağına ve her biri Besmele ile başlayacağına bir işaret.

Mucize içinde mucize görmek ve iç içe geçmeli sistemi (Matris sistemi) daha iyi anlamak istiyorsanız, yine aynı surenin ayetlerindeki harfleri tek saymalısınız. Bu sayıların 19 merkezli bir aritmetik dizi meydana getirdiği ve çeşitli kombinezonlarla 19’un 114’e kadar olan bütün katlarını ortaya koyduğunu göreceksiniz. Kadir suresinin 5 ayetinin harf sayıları 36, 18, 19, 20 ve 21 adettir. Evet, sadece bu sayı dizisiyle indirilen Kadir suresi bile Kur’an’ın Allah kelamı olduğunu ispata kafidir. Sırf bu özelliğinden dolayı Kur’an-ı Kerim’i taklit etmek mümkün olmamıştır.

D

Sizin tespitleriniz mi bunlar?

Berkant Yanıkoğlu 3 yıl

Benim tespitlerim demedim yukarıda yorumu okursanız orada açıkladım

Dengiz Göre 3 yıl

Anladım. Pekiyi bu verileri teyit ettiniz mi ya da bunlara inanıyor musunuz?

Berkant Yanıkoğlu 3 yıl

Bazı islam alimlerince belirlenmiş diye belirttim farketmemis olabilirsiniz. İçlerinden kontrol ettiklerim var ama hepsini teyit etmedim tabiki.

Dengiz Göre 3 yıl

Uyduruk

Ü