Tüm ibadetlerin yöntem ve ilkeleri kuran'da var mıdır?

com-8l4u9h1nn5hirmgj4cr4.jpg

TÜM İBADETLERİN YÖNTEM VE İLKELERİ KURAN'DA VARDIR

Geleneksel İslam inancına sahip kişiler Kuran’da namazın veya diğer ibadetlerin bildirilmediği nasıl uygulanacağının açıklanmadığını iddia etmektedirler. Oysa iddialar Kuran’ı anladığı dille temiz bir akılla okumamaktan ve Allah’ın sonsuz aklına tam olarak güvenmemekten kaynaklanmaktadır. Allah, tüm noksan sıfatlardan münezzehtir ve asla beşer tarafından tamamlanmaya muhtaç İlahi bir Kitap göndermemiştir.

Din beşeri müdahaleyi asla kabul etmeyecek şekilde gönderilmiştir. Din adına ihtiyaç duyacağımız tüm bilgiler ayrıntılarıyla Kuran’da mevcuttur. Aksini iddia etmek ise Kuran ayetlerini inkar etmek olacaktır. Önemli bir hususu da hatırmak isteriz; rivayet kültürü mensupları bir hadisin dahi inkarında dinden çıkılacağını ileri sürmektedirler. Oysa durum hiçte zannettikleri gibi değildir. Çünkü hadisler dini bir itikad zorunluluğu taşımamaktadır.

Müslüman Kuran’a tam teslim olana denir, bu teslimette ancak Kuran’ın tüm ayetlerine iman ile olur. Allah Kuran’da birçok ayetinde Kuran'ı: “ Noksansız”, “Korunmuş”, “Açıklanmış ve Detaylandırılmış”, “Dinin tek hüküm kaynağı” olarak ifade ederken, rivayet kültürü mensuplarının yüzlerce ayeti inkar etmesi, İslam dinine değil kendi kafalarında ki batıl dine iman ettikleri gerçeğini gözler önüne sermektedir.

Kuran apaçıktır ve din adına gerekli olan herşeyi Rabbimiz Kuran'da açıklamıştır. İbadet yöntemlerini Kuran'da bildirmiştir. Nitekim Rabbimiz ayette şu şekilde buyurmaktadır;

“Rabbimiz, ikimizi sana teslim olmuş (müslümanlar) kıl ve soyumuzdan sana teslim olmuş (müslüman) bir ümmet (ver). Bize ibadet yöntemlerini (yer veya ilkelerini) göster ve tevbemizi kabul et. Şüphesiz, Sen tevbeleri kabul eden ve esirgeyensin." (Bakara 128) Ayetten de açıkça anlaşldığı üzere ibadet yöntemlerini Allah bildirir sadece.

Rivayet kültürü mensuplarının bid’atlarını, Kuran açıkca bizlere bildirmiştir.

“Onlardan öyleleri vardır ki, dillerini kitaba doğru eğip bükerler” (Ali-İmran suresi, 78)

İbadet yöntem ve ilkelerinin Kuran'da olmadığı iddası, ayette Rabbimizin bildirdiği konuma kendilerini sokan kişilerin yöntemidir. Allah bizleri böyle bir duruma düşmekten korusun, kalplerimize inşirah versin, Kuran'a tam teslim olup Kuran müslümanı olmayı nasip etsin İnşaAllah...

Ö
1 kişi takip ediyor.
Misafir olarak yayınla
37
37 CEVAP

Haydi anlatın bakalım Kuran'a dayanarak namazın nasıl kılınacağını.

S

Sedat Yanaşık... Ben Kuran'a göre namazı anlatırım.. Sen bana önce hadislere göre namaz nasıl kılınır anlat

Ö

Sen beni boşver, ben ateistim. Dindar olduğum zamanlar hadislere göre namaz kılardım çünkü Kuran'da nasıl namaz kılınacağı anlatılmaz. Ayet ayet yaz da nerede hata yaptığımı öğreneyim.

S

Ateist arkadaşım sorguluyorsun bari namına yakışır şekilde sorgula.. Bir zamanlar hadislere göre kıldığın namazı anlat bize

Ö

Arkadaşım, kafama kakıp durma, yaptık bir zamanlar bir hata, gençliğime, cahilliğime ver.
Konu ben değilim, konuyu da ben açmadım. İddianın arkasında dur da açıklayıver şu ayetleri.

S

Genç iken belki daha akıllısındır tartışılır tabi sorgulamak gerek

Ö

İşte sana gençken daha akıllı olduğumu, şimdi hata ettiğimi kanıtlama fırsatı.

S

Abdest
Namaz kılmak için abdestli olmak gerekir (4:43; 5:6). Yüzler yıkanır, eller dirseklere kadar, başlar meshedilir, ayaklar da. Ayetlerdeki ifade, ayakların hem yıkanabileceği ve hem meshedilebileceği biçimde anlaşılır (nitekim bunu bir önceki cümleyle yansıtmaya çalıştık). Böylece, duruma ve iklime göre bize serbesti tanınır. Abdesti sadece cinsel ilişkide bulunmak ve tuvalet ihtiyacını gidermek bozar; gaz kaçırmak, kanamak, kadınlarla tokalaşmak ve kadının adet görmesi abdesti bozmaz ve namaza engel olmaz (5:6; 2:222). Su bulunmazsa, namaza zihinsel olarak hazırlanmak için temiz bir zemine dokunularak yüzler ve eller meshedilir (5:6).

Kıble
Kıble (yöntem) genel strateji anlamına gelir. İbrahim peygamberin kurduğu Sınırlanmış Mescid tevhid mesajının ve yönteminin bir odak noktasıdır (2:125, 143-150; 22:26). Bu yöntemin coğrafi mekanında ötesinde olduğu anlaşılıyor (2:115).

Rekat Sayısı
Tehlike ve korku gibi olağanüstü hallerde kısaltılması öğütlenen namaz bir rekat olunca normal koşullarda kılınan namaz en az iki rekat olmalı ve namazda dış dünya ile irtibatı minimuma indirmeli (4:101-103)
Kılınış Biçim
Namazı ayakta durarak kılmaya başlamalı (2:238; 3:39; 4:102) ve özel durumlar hariç durulan yerden hareket edilmemeli (2:239). Namazda eğilerek yere kapanmalı (rüku ve secde) böylece Allah’a teslimiyet fiziksel olarak da bildirilmeli (3:43; 4:102; 22:26; 38:24; 48:29). Herhangi bir korku durumunda ayakta durma ve eğilerek yere kapanma koşulu aranmaz (2:239).

Okuma
Namazda okuduğumuz duanın anlamını namaz anında bilmeli ve Allah ile konuştuğumuzun bilincinde olmalıyız (4:43). Namazları saygı içerisinde kılmalı (23:2). İhtiyacımıza ve içinde bulunduğumuz duruma uygun olarak Allah’ın herhangi bir ismini (sıfatını) zikredebiliriz (17:111). Namazda Allah’tan başkasını anmak namazın amacıyla çelişir (6:162; 20:14; 29:45). Namazda Allah’ı anmalı, övmeli, yüceltmeli, tesbih etmeli ve sadece O’ndan yardım istemeli (1:1-7; 20:14; 17:111; 29:45; 2:45). Fatiha suresi baştan sona Allah’ı muhatap alan bir dua niteliğinde olan biricik sure olup değişik dilleri konuşanların topluca namaz kılabilmelerini sağlayabilmesi açısından uygundur (62:9-11; 4:101-103). Namazlarda orta bir sesle okumalı ve namazlar ne özellikle gizlenmeli ne de gösteriş amacıyla açıkta kılınmalıdır (17:110). Toplu namaz kılınırsa, namaza önderlik eden kişinin orta bir ses tonuyla okuduğu dua dinlenmeli (7:204; 17:110). Otururken “tahiyyat” denilen duayı okumamalı; zira bu dua Muhammed peygamber sanki herşey nazır ve hazır bir tanrıymış gibi bir hitap içermekte ve Allah’tan başkalarını anmaktadır. İlla birşey okunmak dilenirse, Allah’ın birliğine şahadet getirilebilir veya herhangi bir dua yapılabilir.

1. “kıyam (ayakta durma)” (2 - Bakara Suresi - 238, 26 - Şuara Suresi - 218)
2. “rüku (eğilme)” (2 - Bakara Suresi - 43, 5 - Maide Suresi - 55, 48 - Fetih Suresi - 29)
3. “secde (yüz üstü yere kapanma)” (22 - Hac Suresi - 77, 48 - Fetih Suresi - 29, 39 - Zümer Suresi - 9) dir.

Namaz Vakitleri
Salat-el Fecri-SABAH NAMAZI (24:58; 11:114).
Salat-el İşa’-AKŞAM NAMAZI (24:58; 17:78; 11:114; 38:32)

Ö

Aslında Sedat Yanaşık.. Size üzülüyorum, gerçek anlamda sorguladığinizi zannediyorsunuz.. Bağnazlıği islam zannedip dine cephe aldınız.. Kuran'da ki Islam insana özgürlük ve gerçek sevgiyi veriyor.. InsaAllah birgün gerçekten sorgularsınız

Ö

Ömer İlaldı, beni hayal kırıklığına uğrattın. Bu arada benden duymuş olma da salat namaz demek değildir.

S

Sende beni

Ö

Yukarda okudum.***Gaz kaçırmak abdesti bozmaz***MIYMIŞ?????

Z

Bozmuyor

Ö

zehra hanim... Din beşer müdahalesine açık değil.. Millet kafasında ki dini Kuran'da arıyor bulamayınca haşa Kuran eksik diyor

Ö

Kuran'da haramların bu kadar az olması müşrik bagnaz zihniyeti çıldırtıyor

Ö

Abdesti olan kimsenin aşağıdaki hallerde abdesti bozulur:

1- Büyük ve küçük abdest bozmak ve yellenmek,
2- Vücudun bir yerinden kan ve irin çıkmak,
3- Ağız dolusu kusmak,
4- Ağızdaki kanamaların fazla olması,
5- Uyumak,
6- Bayılmak,
7- Namaz kılarken yandaki işitecek kadar gülmek,
8- Bir anlık çıldırmak, delirmek abdesti bozar,
9- Sarhoş olmak,
10- Eşlerin birbiri ile aşırı derecede oynaşması,
11- Erkeklerin ve kadınların idrar kaçırmamak için önlerine koydukları pamuk fitilin dısarda kalan kısmı ıslanınca abdest bozulur,
12- Teyemmümlü kimsenin suyu bulması abdesti bozar.

Z

Zehra Kustuk.. Abdesti bozan haller maide suresi 6. ve nisa suresi 43 ayetlerde açıklanmıştır..

Ö

Esktra bir durum eklemek şiktir. Akılsızlıktır.

Ö

Ömer İlaldı dediğiniz ayetlerde abdestin nasıl alınacağı yazar. Bozanlar değil.

Z

MAİDE-6 için 39 meâl bulundu. Ahmet Varol(5/MÂİDE-6: Ey iman edenler! Namaza kalktığınız zaman yüzlerinizi ve dirseklerinize kadar ellerinizi yıkayın, başlarınızı meshedin ve topuklarınıza kadar ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüp iseniz boydan boya yıkanın. Eğer hasta yahut yolculukta olursanız veya sizden biri tuvalet ihtiyacını görmüş ya da kadınlara dokunmuş olup da su bulamazsanız temiz bir toprakla teyemmüm edin. Onunla yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin. Allah size bir zorluk çıkarmak istemiyor; ancak sizi temizlemek ve olur ki şükredersiniz diye üzerinize nimetini tamamlamak istiyor.)

Z

zehra hanim daha sık sorgulamalısınız

Ö

Ayetleri dikkatli okuyun lütfen ezberlerinizi bir an için unutun sadece ayete odaklanın

Ö

4/NİSÂ-43: Ahmet Tekin(4/NİSÂ-43: Ey iman edenler, sizler sarhoş ve zihinsel uyuşukluk halindeyken ne söylediğinizi bilinceye kadar, cünüp iken de, yolları mescitten geçenler hariç, gusledinceye kadar namaza, mescide yaklaşmayın. Eğer hasta, yaralı olur veya yolculukta bulunursanız yahut herhangi biriniz ayakyolundan gelirse veya hanımlarınızla ilişkiye girmiş, su da bulamamışsanız, o zaman abdest alma veya gusul etme niyetiyle temiz bir toprakla teyemmüm edin, yüzlerinizi ve ellerinizi-kollarınızı meshedin, namazınızı kılın. Allah çok affedicidir, kullarını daima koruma kalkanına alır.)

Z

Gazla ilgili ne var burda?

Z

Nihat Ülgen, Demirbaş Abdullah, Sedat Yanaşık, Şecaaddin Çelikler... Duyan gelsin de şunu bir anlatsın bana lütfen.

Z

Soru şu: GAZ KAÇIRMAK ABDESTİ BOZAR MI, BOZMAZ MI?

Z

Bu çok derin bir konu...

N

İki ayet var yukarda. Öyle birşey demiyor ama .

Z

Şu yukardaki maide 6 ile nisa 4 ü okur musunuz?

Z

Yanlış hatırlamıyorsam Harun Yahya gillerden'di bu arkadaş ?

D

Aynen....

Zehra Kustuk 2 yıl

Harun Yahya bizden bile ateist sistemi çözmüş bakmış bunlar anlamıyor birazda ben yiyim şu pastayı Nasıl olsa parası bol ne şiş yansın nede kebap boşlukta olan potansiyel hanım efendiler bey efendiler var demiş. Maşallah inşallah.

Dilek Dörtkardes 2 yıl

Duruma göre değişir. Bu çeviri elmalılıya ait ise ben yokum

N

"... Herhangi biriniz ayakyolundan gelirse ..."
Gaz çıkarmak ayakyolunda giderilecek bir hacettir. Bu nedenle gaz çıkarmak da abdesti bozar.

S

Google dan istediğiniz meale bakın. Çıkan sonuç bozar diyor.

Z

Gazın içeride kalması aslında kötü olması gerekmez mıydı?

N

Yaňi gazın dışarıya çıkması paklanmak sayılmaz mı?

N

Abdesti olan kimsenin aşağıdaki hallerde abdesti bozulur:

1- Büyük ve küçük abdest bozmak ve yellenmek,
2- Vücudun bir yerinden kan ve irin çıkmak,
3- Ağız dolusu kusmak,
4- Ağızdaki kanamaların fazla olması,
5- Uyumak,
6- Bayılmak,
7- Namaz kılarken yandaki işitecek kadar gülmek,
8- Bir anlık çıldırmak, delirmek abdesti bozar,
9- Sarhoş olmak,
10- Eşlerin birbiri ile aşırı derecede oynaşması,
11- Erkeklerin ve kadınların idrar kaçırmamak için önlerine koydukları pamuk fitilin dısarda kalan kısmı ıslanınca abdest bozulur,
12- Teyemmümlü kimsenin suyu bulması abdesti bozar.

Z

Soran gitmiş siz hala tartışıyorsunuz.

Z