Kur'ân, bir nasihat ve tavsiyeler kitabı mıdır?

yusuf bey, Kuran'ı bir "NASİHAT" kitabı olarak tanımladı?
Sizler nasıl tanımlıyorsunuz Kuran'ı, Kuran bir nasihat kitabı mı?
En iyi yazılmış nasihat kitabı sizce hangisidir, hangisini okumamızı tavsiye edersiniz?
Bir nasihat kitabı ise eğer, Kuran'ın en önemli nasihati sizce nedir?

Yusuf : Kuran hikaye kitabı veya biyografya kitabı değil, nasihat kitabı. Muhammed'in sadece bir beşer olduğunu vurguluyor. İncil gibi değil.

Ben: Yusuf bey, Kuran'dan bir bilim insanı olarak ne gibi nasihatler aldınız kendi adınıza? Eğer yanıtlar iseniz, bu kez kısa yanıtlar yazmak sizin için mümkün olmayacaktır. Uzun bir yazınızı okuma fırsatı edineceğiz, lütfen yazmamazlık etmeyin; "Kuran'dan bir bilim insanı olarak ne gibi nasihatler aldınız kendi adınıza? ".

Yusuf : Bir bilim adamı olarak Kuran'a o gözle bakmadım. Ama 7 yy Arabistan'ıandan çıkan yegane belge, o bakımdan mühim.

Sayed Monem : "7.yy Arabistan'ından çıkan yegane belge"
Delil?
114 Sure 6236 Ayet. 7. yy Arabistan'ından çıkmış mıdır?

A
1 kişi takip ediyor.
Misafir olarak yayınla
38
38 CEVAP

hocaların konuyu zorlayacağını sanmıyorum kardeşim.. Örnek vereyim.. yusuf hoca şöyle deyip kestirip atabilir .. - daha önce bu konuları konuştuk.. Çözümsüz ispatsız ..

A

Haklısın sanırım, " "Umumi kabul" deyip uzun bir münakaşayı atlayayım." dedi yusuf bey ve tartışma kapandı.

Alpay Delikbaş 2 yıl

Kendim nasihat aldım demedim. Esas gayesi bazı vakaları muntazam bir hikaye şeklinde anlatmak değil - Kitab-ı Mukaddes'ten, Arabistan geleneğinden ve kendi devrinden misaller alarak bunlardan bazı neticeler çıkarıyor ve bunları tekrarlıyor,. Ahd-i Atik ve İnciller ise nisbeten derli toplu hikaye tarzında yazılmıştır, bu kıssalardan çıkarılacak nasihatleri tahmin etmek lazım. Kur'an ise bunun aksine alınacak dersleri açıkça ifade edip kıssaları parça buçuk bırakıyor ve çokça sadece atıfta bulunuyor.

Y

Kuran'ın menşei ve tarihlemesi ise teknik bir meseledir. Ben uluslararası akademik forumlarda laik, mucize kabul etmeyen ekserisi gayri müslim / ateist / agnostik uzmanların vardığı neticeyi aktardım. Bunlara dair linkler bu forumda verilmişti. Kabul etmeyen tezini bu forumlarda münakaşa eder, yahut yeni veri bulunur, o zaman bu umumi kanaat de değişebilir.

Y

Iyi de Hocam akademik forumlarda Sayedin tezi stand up show olarak karşılanır, ne gerek var ki! Hazır face book gruplarında bu zokayı yutmaya hazır ve oldukça istekli kitleler varken yıllarca araştırma yapmış soğuk bilim adamlarıyla tartışmanın ne alemi var

Münir Açikgöz 2 yıl

Adamın biri 900 yaşına kadar yaşıyor.
Adamın biri değnekle denizi yarıyor.
Adamın biriyle karıncalar sohbet ediyor.
Adamın biri beşikte konuşuyor falanfişmekan...

Her türlü fantastik öykü var bu kitapta... Ve bunlar gerçeküstü öykülerin türemesine müsait bir zeminin yeterli kanıtıdır.

Peki Müslümanlar bunlara masal deyince neden kızıyorlar ?

G

Bunları mecaz kabul eden Müslümanlar da var, eskiden de şimdi de.

Y

"Ellerini kesin" ayetini mecaz olarak kabul edenleri anlarım da bir adamın 900 yaşına kadar yaşamasının nesi mecaz? Değnekle denizin yarılması mecaz olsa ne olur olmasa ne olur ?

G

Mühim olan kıssadan hisse derler.

Yusuf Haciahmetoglu 2 yıl

Evet, haklısınız da bir yaratıcı bir peygamberine neden değnekle denizi yardırtır? Zoru ne? Başka işi gücü yok mu? Daha önemli işleri yok mu? Bu "mucize" olsa ne olur olmasa ne olur? Kimi özendirir böyle bir eylem? Mü'minleri özendirir mi mesela? Mü'minler bu kıssaya bakıp şöyle düşünmez mi ; "elime bir değnek alıcam da, Allah bana mucize verecek de, denizi ortadan ikiye yarıcam, ölme eşşeğim ölme". En fazla denizi yaranı alkışlar, yaramayanın "Allah belasını versin" der Mü'minler. Halbuki Allah'ın peygamberine yaptırdığı bir işin inananları da özendirmesi gerekmez mi ? Mesela Allah bir peygamberine neden bir Tüketim Kooperatifi açtırtmaz? Hadi kooperatif demeyelim, çadır diyelim, o dönem kooperatif ne arar? Hani şöyle Mü'minlerin temel gıda maddelerini el birliğiyle toptan alabilecekleri bir çadır. Mesela Allah neden bir peygamberine bir Eğitim Çadırı açtırtmaz ? Mesela Allah neden herhangi bir peygamberine bir Aşevi kurdurtmaz ? Mesela Allah neden hani o Kuran'da geçen çok az sayıda da olsa iyilik, güzellik ayetlerini kurumsallaştırmaz ?

Gökhan Güdeş 2 yıl

Umumi kanaatlar ile hareket eden bilim insanı olamaz, kim ne derse desin...

K

Kanaat değişemez demedim ki.

Y

Değişir değişmez konu o değil, umumi kanaatlerle hareket edenler ancak "uydu adamlar" olur, bilim insanı kendi teorisini ortaya koyandır...

K

900 sene yaşadığına inanmıyormusunuz yani Nuha.s ın

K

adamlar ciddi ciddi yazıyorlar.. Bence bu saatte eğlence arama kardeşim ..

Ahmet Gökoğlu 2 yıl

Hayır, bir günden az bir süre yaşamış olmalı. ""Hacc 47: Doğrusu Rabbinin katında bir gün sizin saydıklarınızdan bin yıl gibidir."

Alpay Delikbaş 2 yıl

Hacc Suresinin 47. ayetinde söz edilen 1000 yıl nereden gelir, OKUYUN? "Tanrısal zamansallık!" M. S. 2. yüzyılın sonları. Vaaz edilen Kıyamet kopmayınca Hristiyanlar arasında tartışmalar başlar. İsa Göklerin egemenliğinin geleceğini yaklaşık 200 yıl önce vaaz etmiştir. Ama Göklerin Egemenliği gelmemiş ve kıyamet kopmamıştır! Homurdanmalar artınca aniden ortaya çıkan Petrusun 2. mektubu! Çözümü de getirir! Kanonik İncillere eklenen son parçalardan biri! Bölüm 3:8'de nihai çözüm vardır! "2.Pe. 3: 8 Sevgili kardeşlerim, şunu unutmayın ki, Rab'bin gözünde bir gün bin yıl, bin yıl bir gün gibidir." Ve 1900 sene sonra bir tartışma platformunda "Tanrısal zamansallık" telaffuz edilir! " "Hacc 47: Bir de senden acele azap istiyorlar. Hâlbuki Allah asla va’dinden caymaz. Şüphesiz Rabbinin nezdinde bir gün, sizin saydığınız bin yıl gibidir." Sayed Monem

Alpay Delikbaş 2 yıl

Ne cevap vereyim? İlle her şeyde kendi teorim olsun ve ancak ondan mı bahsediyim? Kendiniz yapılanı öğrenin, sonra bir tenkidiniz varsa yapın. İlmi tespitler eldeki verilerle sınırlıdır. Yeni veri gelirse değişir. Verileri en iyi izah eden teori kabul edilir. O kadar.

Y

Zahmetli bir iş tavsiye ediyorsunuz

Münir Açikgöz 2 yıl

Bir insan her ay 1 yaş alırsa 900 sene yaşayabilir, yani bizim hesaplarımıza göre 79 sene, tarih öncesi yaşı neye göre hesaplıyorlardı bilmiyoruz ama birşey biliyoruz: Dinlerde güya peygamberlik yaşı 40... Nuh da tevrata göre 480 yaşında gemi yapma emri almış(!!) 480/12=40...

nuhun tanrısı da ay tanrısı. Büyük ihtimal eskiden yaşı ay üzerinden hesapladılar...

ama tevratı ve kuranı yazanlar o zamanlarda yaşı kendileri gibi hesapladıklarını zannettiler... O yüzden 900 sene dediler

K

Muazzez İlmiye Çığ, Sümerlerde bir ay, bir yıl olarak ele alınırdı demişti, yanlış mı hatırlıyorum acaba?

Alpay Delikbaş 2 yıl

900/12=75 yaşına kadar yaşamış oluyor böylelikle.

Alpay Delikbaş 2 yıl

Evet 79

Karmati Silistre 2 yıl

Alayınız kafayı yemişsiniz gece gece neler yazıyorsunuz. Kuran-ı Kerim'i bazı ayetleri çok açıktır. Bazılarının anlamı ise çok derindir. Bunu da Allah bilir. Siz de böyle tartışır durursunuz ancak.

K

Bazı ayetlerin anlamını ancak allah bilirse bu mesajı kime gönderdi kendisine mi?

Karmati Silistre 2 yıl

kenan lise din bilgisi ile buralarda dolaşma, kaç bence..

K

Git kuran falan oku, bu saatte buralarda harcarlar seni boşver

K

<> Evet

Y

Hahahaha

Münir Açikgöz 2 yıl

Bilim için sadece gerçek olmalı, doğru yanlış bir ifade.. Her topluluğun veya bireyin bakış açısına göre kendi doğrusu olabilir... Bugünkü olaylar için bile geçerli bu... Örnek günümüz siyaseti. Aslolan gerçektir

K

Sayed Monem gerçek durağan bir şeymidir? Dünya dönüyor, zaman işliyor ve gerçek sabit bir şekilde kalamaz.

Ertuğrul Çizioğlu 2 yıl

Evet, sadece gerçek var. Bunu söylemek kolay mesele onu tespit etmek. Tarih mevzuunda tabiyatıyla az veri vardır., zira elimizde bir zaman makinası yok. Onun için en iyi işleyen modellerle iktifa ediyoruz.

Y

Hocam laf aramızda Sayed tarihi ruh çağırmak suretiyle öğrendiğinden elindeki veriler oldukça nesnel

Münir Açikgöz 2 yıl

com-cpdxwaqg8fb9vbdw2rbr.jpg

görsel materyal
K

<<Şimdi işleyen modelin (Umumi kabul) argümanına göre ise bu İspanya hariç bu ülkelerin hemen tamamı Müslümandır.>> Akademik çevrelerde umumi kabul gören bir model değil.

Y

Bunu bilse zaten soru( n)larının önemli bir kısmı hallolacak

Münir Açikgöz 2 yıl

Ayet sayısında bile genel bir kabul yok ki? Çevirilerde bile 40 parçaya bölünmüş, herkes ayrı bir şey söylüyor gibi.

A

Türkiye ilahiyat fakültelerinden bahsetmedim.

Y

Iyi de Hocam John Hick desen nolacak ki ! Marmara ilahiyatin misafir öğretim üyesi anlar

Münir Açikgöz 2 yıl

Neyse, bana soruldu, ne cevap verdiysemo. Benden bu kadar

Y

En iyi yazılmış nasihat kitabı sizce hangisidir, hangisini okumamızı tavsiye edersiniz?

A

Çizgi roman serisi mi, neden?!

A

Yusuf Haciahmetoglu Hoca'ya katılıyorum. Kur'ân nasihat kitabıdır.
21.yy'ın etik ve ahlaki yaptırımlarını baz alarak 7.yy'ın etik anlayışını gözetersek elbette farklı çıkarımlara maruz kalırız.

G

BİLİMDE KANAAT YOKTUR.

L

Acaba o dónemlerde insanlar nasihat almislarmi.. Asla nasihat olarak gormuyorum kanundan baska bisey degil

A

arif'cim, dönemin etik anlayışı, kanuni yaptırımları, kültürü, sosyo ekonomik yapısını iyice etüd edersen bu buyrukların gayet ikna edici ve saygı duyulası olduğunu daha kolay elde edersin.
6 ve 7.yy Arap coğrafyasında Kur'ân vuku bulmasaydı, yasa teşkil edecek farklı bir uygulama yürürlüğe konsaydı, Kur'ân'dan farklı olmayacaktı.

G

O donemin etik anlayisi kanuni yaptirimlari kulturu sosyo ekonomik yapisini inceledigiizde nasihat kitabi olmadigini goruryoruz o donemin anayasasi

Arif Dülgar 2 yıl

Örneğin, biz Hindistan'ın tarihini incelerken, İncelediğimiz dönemin içine kendimizi entegre etmemiz lüzumluysa, bu durum 6-7.yy Arap coğrafyası içinde geçerli. Farkındayım işin içine din ve islam girince, siyasal kaygılar ya da şeffaf olamama sorunu ağırlık kazanıyor fakat tarihin metedolojisi farklı işliyor. Bundan dolayı size katılamayacağım.

G

Kuran nasihat falan değildir beşinci sınıf bir toplum sözleşmesi esasıdır. İçinden çıktığı toplumu düzenlemek asına o dönemin şartları uyarınca geliştirilmiş çözümler sunmaya çalışır. Ancak o kadar beter Dir ki Araplar bile uygulamamış kıyısından köşesinden kırpıp durmuştur. Ortada kuyu var yandan geç.

M

Mehmet Bacak, Bu söylevinizi gözeterken 6-7.yy'ın etik değerleri ve kültürel anlayışını gözetiyor musunuz ?

G

Zaten içinde bulunduğu dönem şartları yazdım

Mehmet Bacak 2 yıl

Malesef katılmıyorum.

Gökhan Özlüyorum 2 yıl

Ayrıca, nasihat, öğüt kitabı olmadığını peşinen kabul ederken, hangi gerekçeleri göz önüne alıyorsunuz? Çağdaş kitapları ya da çağdaş coğrafyaların, medeniyetlerin localize ettiği, içselleştirdiği etik değerler, uygulamalar ya da insanların yaşayış biçimi, nezdiniz de farklı mı, oluyor ?

G

Her toplum belirli bir dönem içinde kendi şartlarını yaratır VE uygular, Çin roma dan roma Arap'tan Arap Aztek maya dan farklıdır. Her toplumun da toplum sözleşmesi bu içimde yaşadığı döneme ait kültürel algıya göre şekillenir. Bu yüzden maya kutsal kitabı popol wuh kurandan farklıdır. Kuran denen kitap Arap toplumunun içinde bulunduğu döneme endeksli olarak oluşmuş bir algıdır.

M

Tamam işte.. Aynı plağı çalıyoruz :)) Diyorum ya zaten "Kur'ân o dönemde vuku bulmasaydı, farklı bir şey ceryan etseydi" İçeriği Kur'an'dan farklı olmayacaktı... Çünkü o dönemin içselleştirdiği kültür, etik, ahlak vb. Unsurların toplamıdır Kur'an... Yani.. Nasihat ve öğüt algıları budur.

G

Kuranin iceriginde bulunan tüm anlatilanlari nasihat olarak gormek bence dogru degil bir suru seylerden bahsediyor nasihat olarakta alabilirsin ama o donemin yonetim seklini sekillendiren seriat kanunlaridir

A

O da bir cins "nasihat". Yani böyle olmalı, şöyle olmamalı.

Yusuf Haciahmetoglu 2 yıl

O zaman nasihati dogru anlamak lazim..

Arif Dülgar 2 yıl

Yahu arif'cim itiraz etmiyorum ki... Sonuçta Kur'ân, Tarih, mitoloji, metaforlar, öğüt ve buyruklardan oluşuyor. Yusuf Haciahmetoglu Hoca'nın deyişinde tepki çekecek bir yan bulamayıp kendisine katıldığımı söylemek istiyorum.
Fakat malesef (seni kastetmeyerekten) pozitif ateizm unsuru devreye giriyor. Bir cümle içerisinde Din, İslam lafı geçti mi, hemen silahlar yerinden çıkıyor.

G

Bana göre nasihat kitabı değil buyruk kitabı, kıssadan hisselere göre oluşturulmuş bir buyruklar bütünü toplum sözleşmesi. Buna nasihat denemez nasihat de zorunluluk yoktur burada var

M