Sosyalizm, şeriat ve faşizm benzerlikler farklar?

Bir sosyalist kendi idealini en tepeye koyar ve bu en tepedeki ideali benimsemeyen tüm fikirleri karşı devrimci olarak tanımlayıp savaşır.

Bir şeriatçı İslâm idealini en tepeye koyar ve bu en tepedeki ideali benimsemeyen tüm fikirleri kâfir olarak tanımlayıp savaşır.

Bir faşist faşizm idealini en tepeye koyar ve bu en tepedeki ideali benimsemeyen tüm fikirleri bozguncu olarak tanımlayıp savaşır.

İlkesel olarak sosyalizmin, şeriatın ve faşizmin hiçbir farkı yoktur.

O
1 kişi takip ediyor.
Misafir olarak yayınla
31
31 CEVAP

Tüm ideolojiler kendi ideolojisini tepeye koyarak mücadele eder

B

Her ideoloji sosyalizm, İslamcılık ve faşizm gibi değildir. İfade hürriyetinin önemini kavramış ideologlar kendileri gibi düşünmeyen insanların öldürülmesi gerektiğini savunmaz.

Onur Uyuz 1 yıl

İnsanların ifade özgürlüğünün ne kadar önemli olduğunu sosyalist, şeriatçı, faşist yönetimlerle demokrasiyi içselleştirmiş, insan haklarını tanıyıp korumayı kendine temel görev edinmiş yönetimleri karşılaştırdığımızda anlayabiliriz.

O

İlkesel olarak bu üç ideolojiden farklı bir ideoloji var mı ?

A

Liberalizm örneğin. Liberalizm bu üçünden tamamen ayrışır.

O

Liberalizm insanların hak ve özgürlüklerini tanır ve korur. Ama bu üçü hak ve özgürlükleri yok etmek ister.

Onur Uyuz 1 yıl

Faşizm totaliter yönetimi ve aşırı milliyetçiliği savunur. Faşizmin idealleri bunlardır. Bunu benimsemeyen herkesin öldürülmesi gerektiğini savunur.

Onur Uyuz 1 yıl

Liberalizm mesela madende 14 saat çalışıp ömür çürüten ve bunun karşılığında araba satın alacak bile para alamayan madencinin haklarını nasıl savunuyor?

Cemal Babataş 1 yıl

Cemal Babataş Yoo araba alabilir. Devlet insanları çeşitli meslek gruplarına zor kullanarak mı sokuyor? Liberal sistemde bir işçi gönüllü olarak o işe girmiştir. İşçi işçi oldu diye devleti mi suçlayacağız?

Onur Uyuz 1 yıl

onur insanların madenci olmasının onların özgür seçimlerinin sonucu olduğunu mu iddia ediyorsun?

Cemal Babataş 1 yıl

Liberalizm siyasi yönetimlerin, insanların hak ve özgürlüklerini tanıyıp koruması gerektiğini savunur. Liberaller kendileri gibi düşünmeyen insanların ifade hürriyetine saygı gösterir, onların da kendileri gibi düşüncelerini özgürce savunması gerektiğini düşünür.

O

Bütün insanları eşit kabul edip ezilen ve sömürülen insanların olmadığı bir sistem için mücadele etmek ile kadınların doğuştan erkeklerden aşağı olduğuna inanmak veya bir ırkın diğerinden aşağı olduğuna inanmak ve bunun için mücadele etmekten farkı yok diyorsanız diyecek birşeyim yok. yorum meselesi

C

Cemal Babataş İddianızın mantıksal bir temeli olmasa da sosyalizmi bu şekilde anlattığınız için insanlar bu ideolojiyi çok masummuş gibi görüyor. Önce mağdur edebiyatı sonra kurtuluş vaadi... Sosyalist pratikler insanı dehşete düşürecek cinsten felaketlere yol açmıştır. Bunu kabullenin. "Sosyalizm yanlış uygulandı" diyebilirsiniz ama "o felaketler aslında hiç yaşanmadı, hepsi emperyalistlerin, burjuva medyasının yalanları" diyemezsiniz. Her şey ortada.

O

Evet herşey ortada mesela sen kasıtlı olarak sürekli sosyalizmi kötü göstermeye çalışıyorsun. Sosyalizmin iyi yönlerini hiç görmeyip kötü yönlerini de abartarak aktarıyorsunuz. TAbi ki bütün sistemlerin artıları ve eksileri vardır ancak herkesi eşit kabul eden ve insanı sömürmek yerine eğitip yüceltmek isteyen bir sistem diğerlerinden tabi ki daha iyidir.

C

Sizin gibi düşünen insanları hayatım boyunca asla anlamadığım gibi niyetlerinden de emin olamadım. Yani niyetiniz iyi olsa zaten sosyalizmi eleştirirken yerine daha iyi bir sistem koyarsınız. Ya da dersiniz ki kapitalizm kötü bir sistem ama bundan başka çaremiz yok vs. Vs. Sizin amacınız nedir, vizyonunuz nedir hiç hiç belli değil. Benim amacım bütün insanlar için iyi olan bir sistem mesela. Var mı buna yönelik bir öneriniz ?

C

Ben siyasi olarak da ekonomik olarak da liberalizmi benimseyen bir insan olduğum için sosyalizmi tabii ki de kötüleyeceğim. Sosyalizmin siyasi olarak da ekonomik olarak da insanlığa faydası neredeyse hiç yok gibidir. Sosyalizm herkesi eşit kabul etmez. Burjuvazi olarak adlandırdığı sınıfı öldürmek ister. Ayrıca insanları önce sosyalizm aşamasıyla devletin kölesi yapma, sonra komünizm aşamasıyla ilkel kabile toplumunun kölesi yapma amacı güder. Bunu insanlara zorla kabul ettirmek ister. Bu insanları sömürmek değil de nedir? Asıl bütün insanları ırkına, milletine, dinine, sınıfına, cinsiyetine vs. Bakmadan hukuki olarak eşit kabul eden ideoloji liberalizmdir.

Valla ben de sizi anlayamadım. Nasıl böyle vahşi bir ideolojiyi savunabildiğinizi merak ediyorum. Niyetim gayet iyi. Benim önerdiğim sistem gayet açık. Liberal değerlerin aşılandığı demokratik bir sistem şu ana kadar insanlığın bulduğu en iyi yönetim biçimidir.

O

Kapitalizmde işverenler işçilere mümkün olduğunca az maaş verip en fazla işi yaptırarak maksimum kâr elde etmek istiyorlar ama bunu zorlaştıran faktör işçilere bunu yapmak isteyen başka işverenlerin de olması. Rekabet baskısı, işverenleri işçilere ürettiği malın karşılığını vermeye zorlar. Eğer birine hak ettiğinden daha az para verirseniz, bir başkası ona daha fazlasını teklif edecektir.

O

https://www.ted.com/talks/yuval_noah_harari_nationalism_vs_globalism_the_new_political_divide?language=tr

C

Ben liberal demokrasiyi, piyasa ekonomisini, bireysel özgürlüğü, özel mülkiyeti, hukuk devletini, kuvvetler ayrılığını savunuyorum. Bu değerlerin uygulandığı toplumlarda barış ve zenginlik hâkim olur. Benim önerdiğim sistem budur.

O

kapitalizm yani?

Cemal Babataş 1 yıl

Evet.

Onur Uyuz 1 yıl

Liberal olacaksanız bu adam gibi donanımlı olun. Topyekün sosyalizmi kötüleme dönemi bitti artık oradan ekmek çıkmıyor

C

Ayrıca sosyalizm işlemiyor derken kapitalizmin işlediğini düşünmen de çok saçma... İşçi sınıfı sizin için yok hükmünde o yüzden mutlaka eninde sonunda biz kazanacağız. Sizin hükmünüz çok küçük bir azınlığa geçer. Eninde sonunda ezilenler ayaklanacak ve bu düzeni yıkacaktır. Bir adaletsizliğin sonsuza kadar devam edeceğini zannetmem

C

Tüm fikirler içinde mücadele, ısrar ve tahakküm barındırır zaten.

Bunu kabul ettirmenin yollarından biri de şiddettir elbette.

Haliyle ilkesel olarak insanın inandığı herhangi bir fikir bile aynı savaşa dahildir ve farkı yoktur.

Farkı mücadele değil, sonuçlar oluşturur.

F

Liberalizmi Sana bu mektubu isviçreden yazıyorumPekte bir örneği yok dünyada yaşanan. Yani sen bunu taş çatlasın dünyada belki ikinci bir ülkede varedebilirsin.Üçüncüsünü dünya kaldırmaz, boşuna hayal kurma. Hayal kurma dememim sebebide şu. Liberalizmin çıkış mantığı aslında Kapitalist ve emperyalistlerin arasında ki uyuşmazlığı inceden bir çıkar yol bulmak için vardır. Baktılar italya Fransa Almanya kapışıyor. Dediler kardeş bak ortada bir devlet var. Hep kafalarında çalışıyoru hadi gidelim Cenevrede bir araya gelelim şu mevzuyu bir konuşalım. Liberalizmin pratik olarak tarihi Cenevredir. Yok şu şunu yazmış yok bunu yazmış hiç kafa yormaya gereği yok. Peki ya Sosyalizm? Sosyalist sistemlerde kimse ilaç kuyruğundan ölmez, istediği mesleği yapabilir. Parası olmadığı için okula gidememezlik edemez. Barınma hakkı sağlanır. Liberaralizm aslında biraz sosyalisden araklamıştır. Evet. Bir diktatörlüktür o konuda haklısın. Burjuvazi üzerinde diktatörlüğü savunur. Bir Liberalla sosyalizmin sorunlarını konuşmak, Kapitalistin Kapitalizm sorunlarını konuşmasına benzer. Sosyalizmin en kötü örneği bile kapitalist sistemden 10 kat iyidir. Mesleye Liberal baksan bile ne kadar doğru olduğunu anlayabilirsin.

T

Kapitalizm ile liberalizm birbirini tamamlar. Kapitalizm ekonomik sistemdir. Liberalizm onun sosyal alanda hareket tarzıdır. Yani salt liberalizm olmuyor.

M

Hangi idelai, hangi idelojiyi koyduğunun yanı sıra, Sosyalistler meseleye Sınıfsal temelde bakar. Adam İslamcımı? Peki hangi sınıfı savunuyor? İşçi sınıfının yanında mı? Değilmi? Emperyalitst sömüreye karşımı değilmi? Milliyetçimi? Tamam.. Hangi sınıfı savunuyor? İşçi sınıfından mı değilmi? Antiemperyalistmi? Değilmi? Sosyalistler meseleye böyle bakar. Ezen ve ezilen.

T

Ne ilkesel ne şeklen ne yaşambiçimi nede mücadele şekil ve alanları olarak bu üç akım asla birbirine benzemez. Bunları aynı gören ve liberalizmi savunduğunu söyleyen arkadaş şunu bilmelidirki liberalizm küresel sermayenin sosyalizme karşı kullandığı bir sistemdir kötümüdür bence değil. Ancak libaralizmin varlığını esas itibarıyla sosyalist mücadeleye borçlu olduğumuzu unutmayalım.

K

Kemal Kokcu Neden benzediklerini açıkladım. Oraya odaklanmamışsın.

Liberalizmi nasıl sosyalist mücadeleye borçlu oluyoruz yahu?

O

Avrupa demokrasisi ve liberalizmin gelişimi başta sovyetlerde ve dünyanın birçok bölgesinde gelişen sosyalist mücadele ile paralel gelişir

Kemal Kokcu 1 yıl

Sosyalizm olmasa liberalizm olmazdı. Zaten şimdi liberallerle işleri bitti. Burjuva sınıfı her zaman liberallere kullanışlı aptallar olarak bakmıştır

Cemal Babataş 1 yıl

Yani sosyal demokrasi ve liberalizm esasında sermaye sınıfının kapitalizmi korumak için geliştirdiği üçüncü bi yoldur. Sermaye ve sömürü korunurken sömürülen kesime bir sosyal alan serbestliliği getirilir. "Bırakınız yapsınlar bırakınız konuşsunlar" liberalizmin meşhur sloganıdır

Kemal Kokcu 1 yıl

kemal bey gayet güzel özetlediniz.

Cemal Babataş 1 yıl

Sosyal demokrasi ve liberal politikalarla her alanda sağlanan özgürlükler kapsamında sendika hakkı, aile yaşamı ve diğer sosyal alanlardaki özgürlükler özellikle İngiltere ve batı avrupada sosyalist mücadeleyi sekteye uğratmıştır. Kısacası onur kardeşim sosyalizm mücadelesi olmasaydı belki liberalizm de olmazdı

Kemal Kokcu 1 yıl

Bir insan neden sosyalizme düşman olur hala anlamış değilim

K

ben de bir türlü anlayamıyorum. İnsanların eşit olması neden kabul edilemez geliyor bu insanlar nasıl bir hastalığın içinde??

Cemal Babataş 1 yıl

Eşitlikten kastınız nedir?

Onur Uyuz 1 yıl

Gelir eşitliği mi?

Onur Uyuz 1 yıl

Yasalar ve kanunlar önünde eşit haklara sahip olmak, sisteme sunduğu katkıya oranla eşit ve adil pay almak vs.

Cemal Babataş 1 yıl

Gelir eşitliği değil gelir dağılımı adaleti... Ücretlerde ufak farklar olabilir ama rant geliri, faiz geliri falan yoktur sosyalizmde

Cemal Babataş 1 yıl

Yani Onur Uyuz sen şunu mu iddia ediyorsun. Normalde eşitlik iyidir ama sosyalizm kötüdür. Yoksa eşitlik kötüdür mü demek istiyorsun?

C

Eşitlikten ne kastettiğimize bağlı. Örneğin biyolojik olarak insanların eşit olması imkânsızdır. Ama hukuki olarak eşit olabilirler. Ve olmalıdırlar da. Bu eşitlik iyidir. Ama gelir eşitsizliğini ortadan kaldırmak için toplumu tümden fakirleştirmek iyi değildir.

O

biyoloji ne olaki? Biz diyoz ekmek ve adalet. Sen diyon Millka çukulata: D

Torlak Mem 1 yıl

Bak eşitlik o demek değildir. Kişilerin statülerine ve güçlerine göre farklı muamele edilmesidir. Benim hakkım 100TL ise sırf ben güçsüz olduğum için bana 50TL hiç hak etmeyen birine ise 100000000TL veriliyor. Kapitalizm pratikte böyle işliyor

C

Usta sen bu kadar yazıyorsun da boşuna

Kadir Firinci 1 yıl

Çomar çomardır

Kadir Firinci 1 yıl

birbirimizi rencide etmeden tartışalım

Cemal Babataş 1 yıl

evet savunduğumuz değerler önemli değerler ve buna karşı çıkıldığında sinirleniyoruz ama hakaret bize yakışmıyor

Cemal Babataş 1 yıl

Eşitlikten kastettiğmiz herkesin emeğinin karşılığını hak ettiği şekilde gerçek değerine göre alması.

C

Liberalizm, 17. yy da Locke’la başlar. Ama bu işin siyasi kısmıdır. Ayrıca Liberalizmin komünizme pek borçlu olduğunu düşünmüyorum. Klasik liberalizmin reforme edilmiş halidir günümüz liberalizmi. Bunu yapanlar da neoliberteryendir. Fikirleri komünizmle tamamen zıttır. Liberalizm nasıl komünizm sayesinde var olabilir ki? Sosyal demokrasi derseniz doğrudur. Liberalizm, “laissez faire” der. Komünizm ise ortak mülkiyet der.

U

ulaş liberalizm sosyalizme şöyle borçludur. Sosyalizm bir taraf, kapitalizm ise diğer taraf liberalizm ise ortada durmuştur genelde. Soğuk savaş dönemi de mesela bu kutuplaşmadan dolayı liberallerin en çok prim yaptığı zamandır. Şimdi ise liberallere ihtiyaç yok burjuva sınıfı direk faşizm ile kapitalizmi dayatıyor

C

Negatif bi ilişki var aralarında. Marx’ın da kapitali yazmasının nedeni, sanayi kapitalizminin çok ağır koşullarıydı. O zaman Komünizm, kapitalizme mi borçlu olmuş oluyor?

Ulaş Kepekçi 1 yıl

evet aynen öyle Marx bunu çok açık bir şekilde ifade etmiştir. Marx hiç okumamış olduğunuz için görmemiş olmanız normal

Cemal Babataş 1 yıl

MArx, kapitalizmin tarihin bir bölümünde zorunlu olduğunu ve kapitalizm olmadan sosyalizmin olamayacağını söylemiştir.

Cemal Babataş 1 yıl

Ayrıca prim yapmaları da gayet normal bence. Ortada kültür devrimi gibi bir olay var. Ayrıca Lenin in nep politikası var. Kapitalist bir politikadır özünde. Haklı bir eylemdir. Halkı sefaletten kurtarmaya çalışmış. Ama Stalin kolektifleştirme siyasetiyle, halkı yine sefalete sürükledi. Bu şartlarda liberalizmin prim yapması gayet normal.

Ulaş Kepekçi 1 yıl

Liberalizm ile kapitalizmi karıştırıyorsunuz. Tarihin belli dönemlerinde ilerlemek için kapitalist gerekli görülmüştür ancak uzun vadede kötü bir sistemdir çünkü adaletsizdir ve başka bir takım israf ve kaynak tüketimi ile ilgili sıkıntılar doğrurur. Sosyalistler belli zamanlarda mecburen utana sıkıla kapitalizmin dinamiklerinden yararlanma yoluna gitmişlerdir. Çoğu zaman da kötü sonuç vermiştir

Cemal Babataş 1 yıl

Kardeş sanırım ülkenin ileri gelen zenginlerindensin, fabrikaların, hanların, hamaların varmış da sosyalizm gelip hepsini elinden alacakmış gibi konuşuyorsun

U

Şunu da belirtmem lazım, şu anda ülkenin dört bir yanında AVM'ler açılmış durumda bunları açan kişiler genelde eski fabrikatörlerin veletleri adamda ki mantık benim param benim sermayem AVM açacağım dükkanları kiraya vereyim oturduğum yerden para gelsin, ulan dangalak açsana bi fabrika madem çok paran var hem ülken kazansın hem işsizliğe olumlu açıdan bir etkin olsun kolaya neden kaçıyorsun, bu örnekte de görüldüğü gibi senin savunduğun mekanizma buna izin veriyor, son derece leş bir sistem savunduğun sistem kabul et

U

Takım tutma gibi olmuş..

Bir Fenerbahçeli kendi takımını en tepeye koyar ve bu en tepedeki takımı benimsemeyen tüm insanları düşman olarak tanımlayıp, taşlar.. Buradaki Fenerbahçeli yerine Başiktaşlı, Galatasaylı, Trabzonlu vb. Koyarak değişik hükümler çıkarabilirsiniz..

Oysa burada bir Liberal futbol federasyonuna kapağı atar, tarafsızlık numarasıyla, kim çıkarına geliyorsa onun tarafını tutar.. Çıkarına gelmediği zaman bir başkasını tutar.. Zayıf olanın canı çıksın, sen güçlülere yaman felsefesi iyi bir örnektir.. Orman kanunu olarak da adlandırabilirsiniz.. Sadece buradaki aslan değil, yalakalık yapan tilki olacaksınız.. Sonrası, herşey serbest..!..

M