Muhammed’e biat etmeyen Mekke müşrikleri Abdülmüttalip'e neden biat etti?

BİR MİLYON DOLARLIK SORU

Muhammed’e biat etmeyen Mekke müşrikleri bir önceki nesilde Muhammed’in dedesi Abdülmüttalip’in yöneticiliğini, krallığını neden kabul ettiler?

Üstelik Abdülmüttalip Medine’den Mekke’ye özel olarak getirtilmiş birisi. Haşim’in Neccaroğullarından olan karısı Selma’dan olan çocuğu.

Aynı soydan olduğu halde neden Muhammed’e biat edilmedi?

Cevabı basit aslında ama yorumlarınızı merak ediyorum.

K
1 kişi takip ediyor.
Misafir olarak yayınla
21
21 CEVAP

Sorun kişide değil kişinin istediği yonetim şeklinde.

İ

Somut bir cevabı var, bu cevap doğru değil

Karmati Silistre 2 yıl

hadi ipucu vereyim.. Abdülmüttalipin oğulları ebu talip, abbas ve ebu leheb de bu müşrikler tarafından saygı görüyordu

K

Söz dönüp dolaşıp yine yönetime gelecek.

İsa Anıl 2 yıl

Onlar da allaha inanıyordu fakat Muhammedîn mekkeyi alma amacı ticariydi. Bir de intikam hırsı vardı.

G

henüz hepsi mekkedeler, medine falan yok, hicret olmamış..

Karmati Silistre 2 yıl

intikam hırsı olduğunu neye dayanarak söylüyorsunuz?

T

yönetim abdülmüttalipte iken neden celallenmemişler, hepsi kabul etmiş saygı duymuş? Üstelik abdülmüttalip mekkeli değil

K

yönetimin kimde olduğu değil yönetme sekli nasil olacak.

İ

Annesi kabileden değil herhalde

E

daha nasıl yöneteceği belli değilken biat edilmiş, full destek

K

Emra DolGn yaklaştın

K

Konuyu bilmeden sadece genel geçer hükmetme hakkı üzerinden gidiyorum. Abdülmuttalib öldükten sonra oğlu Ebû Talip aldı idareyi. Yani hükmetme hakkı onun çocuklarına geçti. Sadece mantık yuruttum

A

Ebu Talip hiçbir zaman yönetimi almadı. Aslına bakarsan 3 oğlundan hiçbiri yönetime talip bile olmadı. Ebu Talip tüm serveti kaybetmişti zaten, fakirlikten itibarını da kaybetmeye başlamıştı. Sadece abdülmüttalibin oğlu olduğu için saygı duyuluyordu, abbas zaten panayır manayır başka memleketlere gidiyordu sürekli. Ebu leheb in de bu yönetim işlerinde falan gözü yoktu, zaten liyakat olarak da yetersizdi

Karmati Silistre 2 yıl

neyse yazıyorum cevabı artık

K

babası abdullah - Anlamı El-ilah (Kabedeki en büyük put) kulu anlamına gelir

Ebu talip amcası. Asıl adı Abdülmanaf (manafın (kabe'de bir put) kulu

Ebu lehep amcası. Asıl adı Abdüluzza (Uzza'nın (kabe'de bir put) kulu

El mukavvim amcası. Asıl adı Abdülkabe (kabenin kulu)

Muhammed'in ailesi putperestti zaten. Muhammed'in dedesinin asıl adı Şeybe 'dir. Eğer 10 oğlu olursa, birini kurban etmeyi planlar. Kurban Muhammedin babası Abdullah olacaktır. Fakat Kureyş kabilesi buna engel olur. Muhammed, Kureyşin Haşimoğulları(HaShem) kolundandır. HaShem, musevilikte Tanrının 72 adından biridir.
İslam, Kureyş kabilesi içi itiş-kakış-iktidar mücadelesidir. KUREYŞ isimli sure bile vardır. Olay, kabile kavgası.

M

lat putu kabede değil, taifte

Karmati Silistre 2 yıl

manat kabede değil müşellel denilen bir bölgede kudeyd'de..

Karmati Silistre 2 yıl

uzza da kabe de değil üzgünüm :)) Huraz'da o da

Karmati Silistre 2 yıl

bunlar kureyş kabilesinin putlarıydı ama bunları ziyaret ediyorlardı. Peki soralım o zaman, madem bunlar kabede değildi, muhammed ne yıktı?

Karmati Silistre 2 yıl

kabe'de olduğunu yazmadım zaten. Kabeyi tavaf ederlerken bile onlara taparak ibadet ederlerdi. El-ilah harici diğer putlar tanrıça olarak bilinir. Ayrıca Hişam bin el-Kalbi tarafından yazılmış Putlar Kitabı`na (Kitab el-Esnam) göre, İslam öncesi dönemde Araplar onun Kabe'de yaşadığına inanırlardı ve Kabe'de ona ait bir put bulunurdu. Bu ilahın ismi, İslam dışı ve dönemin insanlarının tapındıklarından olarak Kur'an'da geçer. Necm Suresinde ismi bir diğer Arap mitolojisi figürü Uzza ile birlikte anılır."Siz de gördünüz değil mi Lat ve Uzza'yı?". Bir sonraki ayette de bir diğer Arap mitolojisi figürü Menat'ın ismi anılır. Sıklıkla üçü bir tür tanrıça üçlemesi meydana getirdikleri şekilde ilgili yazınlarda yer bulmuşlardır. Bu üçlemenin başı konumundaki Lat'a, Arap mitolojisinde sıklıkla, her şeye gücü yeten baş bir tanrının, el-Lah'ın (veya bugünkü İslamî anlamının dışında Allah - "Tanrı"), kızı olarak tapınılmış olsa da, bazı bölgelerde baş tanrının bir tür eşi konumunda da tapınıldığı olmuştur.

Mert Pink 2 yıl

Muhammed' in babası veled-i zina mıydı? Annesi Medineli miydi?

A

hayır

Karmati Silistre 2 yıl

ebu taliple öz kardeş muhammedin babası abdullah

Karmati Silistre 2 yıl

Hatırladım ancak Talibin ne yaptığı belli olmaz. Baksan adamın hinliğine kabeyi korumak için hazırladığı orduyu gizleyip kabenin koruyucusu allahtır demesi ve fil suresine yansıması.. Al sana lafla mucize.

Akil Dölek 2 yıl

cevap:

yukarıda saydığım isimlerin anası Fatıma Binti Amr... Mahzumoğullarının yöneticisinin kızıydı, yani "mekkeli müşrikler" dedikleri velid b müğire ebu cehil vs... Hepsi aynı soydan geliyordu. Abdülmüttalip bu kızla evlendirildiği için hepsi sorgusuz sualsiz ona biat ettiler. Medineden özel olarak getirildiği halde kabul ettiler, köprü görevi kuracaktı kabileler arasında.

Ama Abdülmüttalip ölünce ve onun yerine geçecek oğlu olmayınca askeri ve idari yönetimi ellerine aldılar. Amr b Hişam (Ebu Cehil) bazılarına göre 25 bazılarına göre ise 33 yaşında meclise girdi. Minimum meclise girme yaşı 40 olmasına rağmen (o kadar güvenip sayıyorlardı adamı) Zaten 1. dereceden akrabalardı. Abdülmüttalibin oğlu Abdullah geleneği bozdu ve başka kabilede birinden çocuk yaptı. Zaten genç yaşta öldü. Ebu Talip de fakirlikten kurtulmak için Esedoğullarından Hatice'ye yanaştı Muhammed'i evlendirmek için.

Aklınıza takılabilir neden kendi evlenmedi diye, sonuçta Hatice ve Ebu Talip akran.. Çünkü Ebu Talip zaten aynı kabileden biriyle evliydi ve bu kabilenin kızları tek eşliliği şart koşuyorlardı evlenirken. Ümmi olmadıkları için, yani bir kitapa bağlı oldukları için. O kızdan da ali doğdu.

K

Yorumu yeni gördüm.

Tenzile Yurdakan 2 yıl

Hangi kitapmış o bağlı oldukları. Sakın Kuran demeyesin. O dönem Kuran daha yok ortada

Yasemin Incegöz 2 yıl

Yasemin Incegöz beni esed den varaka tevrat ve incili arapçaya tercüme edip vaazlar veriyordu etrafta. Zaten muhammedle haticenin nikahını da o kıymıştır. Ne kuranı :))

Karmati Silistre 2 yıl

problem şu; neseb baba üzerinden mi devam eder anne üzerinden mi? Babadan devam eder diyenler anneden devam eder diyenlere savaş açtılar

Karmati Silistre 2 yıl

Evvelden dersimi aldığımdan konuya dahil olmak istemedim

E

estağfurullah

Karmati Silistre 2 yıl

Şu soruları rica etsem cevaplar mısın, yoksa kafa tam karışacak 1.Haşim ogulları, yahudi değiller miydi? Adları Hashem! 2. Ebu Muttalip yahudi değil miydi?, Haşmoğulları soyundan geliyorsa. 3. Gördüpüm kadarıyla anadan gelen soy önemli, yahudilerde de yahudilik anneden taşınır. Yani Ebu tallip yahudi olmadığı halde kabul gördüyse bu yahudi olan biriyle evlendiği için olabilir mi! 4. “Ailesi yahudi olan birini kabul etmediler”. Muhammedin ailesi yahudi miydi de kabul etmediler, annesi mesela. Olayın netleşmesi açısından bunların anlatımı bence önemli

Yasemin Incegöz 2 yıl

yazıcam birazdan

Karmati Silistre 2 yıl

Hatice desem

A

muhammed haticeyle değil de başka biriyle evlenseydi bütün bu kavgalar olmazdı, gül gibi geçinip giderlerdi

Karmati Silistre 2 yıl

Sn. K. Arman! profilinde şu mahlas olarak kullandığın, "Karmati" isminin anlamını açıkla da, rakiplerin(!) kiminle dans ettiklerini bilsinler.

M

o yazıyı düzgün kaynaklarla bezemek lazım hocam. Yoksa sarayın penceresinden bakanlar gibi "kabeyi yıktılar, hacıları kılıçtan geçirdiler" gibi iftiralara cevap vermeden olmaz.

Karmati Silistre 2 yıl

Öyledir! Öyle! Benimkisi bir lâtife. Yoksa ben hepsini biliyorum.

M Ali Çidem 2 yıl

Abdulmuttalip medineden Mekke'ye getirilen birisi derken?
Buna dair kaynaklarının var mı ?

Y

haşim’in ticaret reformu yaparak bölgedeki kabile şefleri ve amr’lardan yolculuk için emanname aldığını daha önce yazmıştım. haşim medineye yine ticaret için bir kervan götürürken oranın en güçlü kabilelerinden beni neccardan bir kadınla evleniyor. Bu kadın oranın en güçlü kadınlarından biri Amr kızı Selma. Medine nin haticesi diyebiliriz, öyle zengin. ama evlilikte koştuğu şart şu: “çocuğum olursa 14 yaşına kadar benimle kalacak” haşim kabul ederek mekkeye döner, kısa bir zaman sonra da ölür. Selma çocuğuna şeybe adını takar, saçları beyaz olduğu için. haşim öldükten sonra kardeşi müttalip selma’ya gider ve şeybeyi ister, kadın kabul etmez, “nikahın şartlarından dolayı 14 yaşından önce veremem” der. müttalip mekke de çok kıymetli bir işin onu beklediğini, kabenin koruyuculuğunu ailesinin yaptığını, bunun için yetiştirileceğini söyler, selma ikna olur. mekkeye geldiklerinde muttalibe ve kendilerine benzemediği için önce onun kölesi sanarlar (bence albinoydu, beyaz saç vs) şeybeyi abdülmüttalip diye çağırmaya başlarlar. Müttalip daha sonra kim olduğunu açıklar, benim yeğenim der.

Karmati Silistre 2 yıl

tabi bize haşimle ve abdülmüttaliple ilgili tüm bilgiyi Hassan bin Sabit denilen bir adam veriyor, kim bu adam? Muhammedin şairi, hiciv ustası. Akabe biatında biat eden bu adama muhammed diyor ki “mekkeli müşriklerin hicivlerine karşı nasıl hiciv yazacaksın ben de kureyşliyim sonuçta” Hassan bin Sabit cevap veriyor, “SENİ YAĞDAN KIL ÇEKER GİBİ KUREYŞ MÜŞRİKLERİNİN ARASINDAN ÇEKİP ÇIKARACAĞIM”... işte bu masal bize bu adamın anlattıklarından ibaret. Bu adam medineli ve neccaroğullarından :)) yani şeybe nin annesi selma ile aynı kabileden. ikinci akabe biatından hemen sonra hicret oluyor medine ye..

Karmati Silistre 2 yıl

Abdülmuttalip'in Medine'den Mekke'ye gelişi ve değindiğin diğer konular; galiba İtalyan Teolog Leone Caetani'nin, İslam Tarihi'inde var. Ama kesin bilmiyorum. L. Caetani'nin yapıtı, Hüseyin Cahit Yalçın tarafından, 1928'den önce Osmanlı alfabesiyle Türkçeye çevrilmişti. Ancak ben Osmanlıca okuyamadığım için, yararlanamadım. Sen Osmanlı alfabesini okumasını biliyorsan, büyük kütüphanelerde anılan kitabı bulabilirsin.

M Ali Çidem 2 yıl

İbni Hişam'da var. O da ordan almıştır

Karmati Silistre 2 yıl

Yasemin Incegöz. Biraz uzun oldu kusura bakma

Haşimiler evet yahudilerdi ama hep yahudi kızlarıyla evlenmediler.. Çok eşli oldukları için yahudi eşleri de vardı, yahudi olmayan eşleri de...

abdülmüttalipin annesi selma neccaroğullarından bir yahudiydi.
E o zaman Abdülmüttalip de yahudiydi, çünkü soy anneden yürüyor. Ebu Talip, abdullah, abbas, ebu leheb yahudi değil. Anneleri mahzumoğullarından fatıma binti amr...

ebu cehil, velid b müğire de mahzumoğullarından. Ebu süfyan ümeyyeoğullarından...

müşrik denilen kişilerin ebu talip ve kardeşlerine saygı gösterme nedeni ebu talibin annesinin kendi kabilelerinden olması. Ebu lehebe saygı göstermelerinin nedeni hem annesinden hem de karısından dolayı. Ebu lehebin karısı ebu sufyanın kızkardeşiydi.

ebu talip esedoğullarından bir yahudi kızla evleniyor. Ama sorun değil, annesi mahzumoğullarından olduğu için saygı görmeye devam ediyor. Bu kadından 3 oğlu oluyor birinin adı ali. (ben alinin kardeşleriyle aynı anneden olduklarını düşünmüyorum. akil b Ebu Taliple ali arasında 20 yaş fark var. Belki daha önceki karısı öldükten sonra ali nin annesi Fatıma ile evlenmiştir, bilinemez.. O zamanki nikahlar çok farklı. (Örneğin Haşim'de ölen babasının karılarından biriyle evlenir-üvey kardeşi Nefvel'in anasıyla.. Bu konuda yorum yapmak zor)

muhammedi de aynı esed oğullarından haticeyle evlendiriyor. Daha doğrusu önce yanında iş için tavsiye ediyor, olaylar gelişir evleniyorlar. Hatice ve muhammedin de fatıma diye bir kızları oluyor. İşte bu iki kişi ali ve fatıma, annelerinden dolayı katıksız davud soyundan oluyorlar.

ama tüm bunların önemi yok aslında. Çünkü esed bin haşim, reş galutanın eski karısı zehra ile evlendiği için, problem orada başladı işte. E muhammed’de bozdu işi. Gitti Esedoğullarından Hatice’yle evlendi. Bölgede hiç alışılagelmiş birşey değil kendinden 15 yaş büyük bir kadınla evlenmek, üstelik dul. Daha önceden evlilikleri var.

bir de en önemli mesele ümeyye nin amcası haşimle şeref müsabakasına girmesi ve kaybetmesi, üstelik Ümeyye öz değil üvey evlat. Haşim’in kardeşi Abd Şems’in herhangi bir evliliğine rastlamadım ben. Bu şeref müsabakası sonucunda ümeyye’nin şam’a sürülmesi ve yüklü bir tazminat ödemesi haşim’e… daha sonra abdülmüttalip bunlardan kız alarak durumu yumuşşatıysa da içlerindeki öfke ali ile yine hortladı.

bedir yani yapılan ilk savaşta ali nin ön saflarda yer alması ve ümeyyeoğullarının ve mahzumoğullarının atalarının ölümünde rol alması yıllar geçse de ona karşı olan öfkelerini bir türlü dindirmedi. O yüzden muhammedin ölümünden sonra ebubekir, ömer gibi sözü geçen adamlar hep bir arabulucu, yumuşatıcı olarak yer aldı sahnede.

K

Osmandan sonra recat ayaklanması yapıldı uzun bir süre halifesiz kaldı islam devleti, yanlış hatırlamıyorsam 6 sene.. Zaten hilafet diye bir makam yok henüz. Müminlerin emiri diyorlar. Hilafeti, halifeliği emeviler yani ümeyyeoğulları başlatacak. “allahın halifeliği” kavramı onlarla başlıyor

daha sonra aliyi getirdiler başa... Ayaklanma ile başa geçen ilk halife alidir. Osmana “Kuran’ı yakan adam” diye isim taktılar ve sürekli muhalefet ettiler Osman’a.

Haşim’in üvey yeğeni olan Ümeyye'nin torunlarından Osman, yani Abd Şems’in evlatlığı Ümeyye'nin soyundan biri, aile ile hiç ilgisi olmayan bir kişi Haşim’den beri ilk defa başa geçmişti.

Bunlara ortak üst atası Kusay’dan şöyle bir rivayet var. Kusay diyor ki : “Oğlum Abd Şems kardeşlerin senden daha muteberdir falan ama sana öyle bir görev bırakacağım ki, Kabe’ye senden izinsiz kimse giremeyecek, kimse senden habersiz orada su bile içemeyecek” Ama Abd Şems’in oğlu olmayınca Ümeyye diyor ki tamam ben öz değilim ama benim de hakkım var. Biliyorsun o zamanlar evlatlık da gerçek evlat gibi sayılıyor miras hukuku vs bakımından.

Haşim akıllı adam. Abd Şems’in miras hakkı olmasına rağmen bir takım reformlar yaptığı için ve ticarette çok başarılı olduğu için bir sürü kabile tüm bu görevlerin Haşim’de toplanması gerektiğini düşünüyor ve törenle bir anlaşma yapıyorlar Kabe önünde. İşte Ümeyye’nin isyanı buna.

Yıllar sonra alinin başa geçmesini hazmedemeyen ümeyyeoğullarından muaviye şamda valiyken aynı anda kendi hilafetini ilan etti ve osmanı öldürenleri koruyorsun bahanesiyle aliye savaş açtı. Osmandan sonra olaylar değişmişti çünkü, osman ebu sufyanla aynı kabileden yani ümeyyeoğullarındandı. Ve sarayı kendi adamlarıyla doldurdu. Hep kendi adamlarını vali olarak atadı oraya buraya.

özellikle sağ kolu olarak kuzeni Mervan’ı getirdi kendinden sonraki isim olarak. Mervan kim? Muhammed’in vaazlarıyla dalga geçen ve Muhammed’in kimine göre Taif’e kimine göre Şam’a sürdüğü Hakem’in oğlu. Hakem kim? Daha önce Haşim yüzünden Şam’a sürülen Ümeyye’nin torunu.

Ulan dediler bu ne? Önüne gelen sürüyor bizi

İşte bu yüzden uzun yıllar Şam’da yeniden başa geçmek için sürekli hazırlık yapıldı. Ama yeni düzen de bir yandan alıp başını gitmişti. Artık sahneden silmek pek mümkün görünmüyordu. O zaman aynı doktrini ve artık saygınlık kazanmış Muhammed’in adını kullanalım dediler. Bunu bir maske olarak kullanarak tahta oturdular. Muaviye, Yezid, II Muaviye (ki bunu şiiler sever, yani hakkını vermek lazım derler) ve birkaç kişi daha.. Sonunda Mervan çıktı sahneye. Daha doğrusu hep sahnedeydi ama en sonunda tahta oturdu. Ondan sonra da onun oğlu Abdülmelik.
Bu tarihten itibaren yahudi anne, yahudi baba, kim nerden geliyor vs hiçbir önemi kalmadı artık. Tüm hadis külliyatı bu arada yazıldı işte. Nesebler, soy bağlamalar, hikayeler, masallar. Çünkü Şia’nın rivayet kültürüne karşı birşey yapılması gerekiyordu. Şia sürekli imamlık hakkı ali’nindi, muhammed onu vasi olarak seçmişti falan diyor, hala derler. Gadir-i Hum olayına istinaden sürekli aralarında bu meseleyi konuşmaya başlarlar. Ama tabi tüm bunlara rağmen yine Ebu Talib’in ali ile aynı anneden olan diğer oğlu akil, Muaviye yanında yer alır. Ayrılıklar iyice içinden çıkılmaz bir hal alır.

Muaviye’nin bazı uygulamalarından sonra ali taraftarı camiye girmeme kararı aldı. Muaviye Cuma hutbesini namazdan önceye aldı mesela. Sürekli ali’ye ve soyuna küfrettiriyordu. ali’yi sevenler durumdan rahatsızdı. Mescidi terkettiler.

K

bunlar tarih boyunca hep muhammedle akraba olmak için yarıştılar, masallara göre kız alıp verdiler birbirlerine ama bir grup ali'nin soyunun daha davudik olduğunu öne sürerek alinin taraftarlarının aklını karıştırdı. Örneğin İran fethedilse de şia asla ali dışındakileri kabul etmedi. Çünkü alinin oğlu Hüseyin’ın karısı, Yezdigerd’in kızıydı. Onlar da eski dinlerine kılıf uydurdular, bak mesela onlarda hala Mehdi inancı vardır. Tamam İslam’ı belki kabul ettik dediler ama başka bir fırka olan (Şia) üzerinden devam ettiler. ali’ye bağlılıkları Yezdigerd’in kızı yüzünden bence, sahiplenme sebeplerinden biri de bu.

Ali’nin “davudik” soyu da Yezit komutasıyla Kerbela’da katledildi. Zaten mezhepler ayrılığı ilgili tüm hadise bundan sonra koptu.

Yezit kendinden nefret ettirme konusunda o kadar başarılydı ki, başka bir tarafta da Harra Olayı’nı gerçekleştirdi. Onunda Kerbela’dan bir farkı yoktur aslına bakarsan ama o pek konuşulmaz. Hatta birçok kişi belki de bilmiyordur.

Harra Medine girişinde bir bölge. Yezid’e tek muhalefet ali yandaşları değildi Medine’den bir grup ashab soyu da ona karşı ayaklandılar. Yezid ne yaptı? Orada da öyle bir katliam yaptı ki akla ziyan. Yağma, talan kadınlara tecavüz ne ararsan!

Hatta bu tecavüzlerden doğan çocuklara “Harra Çocukları” denildi düşün, neyse Medine’den sonra aynı ordu Mekke’ye yöneldi. Orası da kuşatıldı. 6 ay süren kuşatma sonunda, üstelik haram ay olmasına rağmen kabeyi taşa tutar, yağmalar vs.

Bu olayı nasıl kutlarlar biliyor musun?

Mekke’nin rövanşı alındı diye! Hani Muhammed Mekke’yi fethetmişti ya, hani bunun üzerine Ebu Süfyan biat etmişti.

İşte Yezit dedesinin intikamını seneler sonra böyle alır, ama bunu kimse pek anlatmaz, En az Kerbela kadar faciadır. Ama ne Sunni taraf ne Şia tarafı Yezid’i gram sevmez…

K